Nasz zespół

Michał Wroński

Trener

Doświadczenie

Koordynował program Liderzy PAFW wprowadzający metodę tutoringu do polskich NGO. Stale współpracuje z Instytutem im. J.A.Komeńskiego, Inicjatywą tato.net oraz Fundacją Civis Polonus. Zrealizował wiele programów rozwojowych dla takich firm jak: Phillips, IBM, Generali, Renault, Mennica Polska, Maspex, Adamed, Diehl Metering oraz dla instytucji publicznych: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Urzędu Miasta Lublin i innych. W obszarze pracy z oświatą prowadził wiele szkoleń z takich tematów, jak: budowanie postaw uczniowskich, motywowanie do nauki, rodzice są partnerami szkoły i innych. Realizował projekt MEN „Szkoła współpracy- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły”, gdzie przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń, a także był autorem części scenariuszy i podręczników.
Szkoli przede wszystkim z zarządzania opartego o wartości oraz z motywowania i przywództwa. W indywidualnej pracy z klientem wykorzystuje elementy coachingu i mentoringu, szczególnie w takich obszarach, jak poczucie własnej wartości, budowanie relacji z otoczeniem oraz analiza osobistych decyzji i priorytetów

Edukacja

Michał ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Kompetencje w zawodzie trenera i konsultanta nabywał w Grupie TROP, Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej GESTALT, Szkole Treningu Grupowego oraz w Szkole Coachingu Pracowni Narzędzi dla Oświaty. Jest absolwentem International Visitor Leadership Program prowadzonego przez Departament Stanu USA.

Osobiście

Pasjonuje go historia, od starożytnej do najnowszej, trampingowe podróże ze swoją rodziną oraz koszykówka, w którą pomimo 40-tki na karku nadal próbuje grać.