Programy tutorskie
Programy mentorskie
Zarządzanie i innowacje
Sztuka Dydaktyki
Programy dedykowane

TUTORING

Czym jest tutoring?

Tutoring to wyjątkowa metoda pracy z dziećmi, młodzieżą i studentami wykorzystywana przez najlepsze, najbardziej nowoczesne placówki edukacyjne na całym świecie, które osiągają ponadprzeciętne efekty zarówno w sferze naukowej jak i wychowawczej. Stanowi inspirację dla uczniów oraz samych nauczycieli (tutorów), zwiększając prestiż zawodowy i osobisty. Tutoring buduje i rozwija relacje mistrz-uczeń, a także podnosi prestiż placówki, poprzez indywidualne podejście do potrzeb, predyspozycji oraz talentów podopiecznych.

Dla kogo skierowany jest tutoring?

 • Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

 • Uniwersytety i uczelnie wyższe
 • Instytucje edukacyjne
 • Organizacje pozarządowe

JAKIE SĄ CELE SPOTKAŃ TUTORSKICH?

 • Przygotowanie zespołu tutorów do efektywnej i satysfakcjonującej pracy indywidualnej z podopiecznymi

 • Przygotowanie grupy szkoleniowej do wypracowania wizji oraz wdrożenia systemowego tutoringu

 • Pozyskanie praktycznej wiedzy w temach realizowanych podczas programu

Dlaczego warto wziąć udział w programach tutorskich?

Istotę programów tutorskich stanowi wyposażenie Państwa w teoretyczną wiedzę o tutoringu, a także konkretne narzędzia, metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania, dzięki czemu skutecznie rozpoznamy potencjał podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, odczuwanie przyjemności i satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz wzmocnienie autorytetu wykładowcy.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH TUTORINGU?

 • Indywidualne superwizje

 • Program wdrożeniowy – tutoring

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych

 • Szkoła Tutorów Akademickich (I stopień)

 • Szkoła Tutorów (I stopień)

 • Akredytowany Praktyk Tutoringu (II stopień)

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!
Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!

Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych głównie na praktykę) metod nauki wykorzystywana na całym świecie zarówno w środowisku biznesowym, akademickim jak i obywatelskim. Jej bazę stanowi budowanie i pogłębianie relacji mentor – mentee, które rozwijają potencjał ucznia oraz przygotowują go na nowe wyzwania. Mentoring wywodzi się z Uniwersytetu Stanforda, gdzie biznes (mentor) aktywnie współpracował z uczniami (mentee). Zadaniem mentoringu jest wzmocnienie kultury organizacyjnej, ułatwienie przepływu wiedzy oraz wzbogacenie pracowników o doświadczenia, a także dbanie o prestiż i pozycję lidera wśród konkurencji.

Podsumowując, mentoring to:

 • nieformalny transfer wiedzy i doświadczenia wykorzystujący sprawdzone systemy,

 • narzędzie wspierające budowę relacji oparte na ponadczasowych wartościach,
 • nowoczesny system nauczania stosowany przez 71% firm z listy Fortune 500 w USA,
 • jako współczesne narzędzie edukacyjne powstało na Uniwersytecie Stanforda,
 • swoje korzenie ma już w przygodach Odyseusza opisanych mitologii greckiej.

dla kogo skierowany jest mentoring?

 • Kadra zarządzająca

 • Pracownicy działu HR oraz firmy rekrutacyjne

 • Niezależni konsultanci i trenerzy

 • Pracownicy organizacji rządowych

 • Właściciele przedsiębiorstw

 • Osoby interesujące się rozwojem osobistym

Jakie są cele spotkań mentorskich?

 • Wdrożenie uczestników krok po kroku do programu mentoringu

 • Identyfikacja ryzyka związanego z procesem wdrażania oraz możliwości reakcji/reagowania na nie

 • Analiza najbardziej korzystnych praktyk i negatywnych doświadczeń w odniesieniu do mentoringu w Polsce

Dlaczego warto wziąć udział w programach mentorskich?

Analizując główne cele każdej organizacji odpowiedź nasuwa się sama – warto wziąć udział w programach mentorskich ze względu na zysk. Jest on generowany przez ludzi nastawionych na rozwój osobisty, którzy dzięki nabytej wiedzy oraz doświadczeniu odpowiadają za tworzenie całej organizacji.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH MENTORINGU?

 • Forum Mentoringu

 • Pełne wdrożenie mentoringu

 • Szkolenie dla Mentee

 • (Certyfikowana) Szkoła Mentorów

 • Warsztaty dla koordynatorów

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Zarządzanie i innowacje

Czym jest zarządzanie i innowacje?

Zarządzanie i innowacje to szereg znakomitych programów rozwojowych, które zapewnią Państwu dostęp do skutecznych narzędzi oraz inspirującej wiedzy niezbędnej liderowi do pełnienia swojej misyjności w edukacji, nauce i biznesie. Nasze programy z zakresu zarządzania i innowacji pomogą w odnalezieniu własnego, spójnego stylu zarządzania, zwiększą efektywność osobistą i organizacyjną oraz wzbogacą o umiejętność twórczego rozwiązywania konfliktów i motywowania. Nasza oferta szkoleniowa łączy ze sobą narzędzia praktyczne wspierające oraz uzupełniające prowadzenie wykładów, przemówień, prezentacji, warsztatów i szkoleń, z umiejętnością autoprezentacji, metodologią wystąpień oraz kompetencjami relacyjnymi mówcy.

dla kogo skierowane są programy?

 • Managerowie, osoby na stanowiskach kierowniczych

 • Rada pedagogiczna

 • Wykładowcy akademiccy

 • Nauczyciele, edukatorzy

 • Instytucje edukacyjne

jakie są cele programów?

 • Zdobycie zaufania oraz zainteresowania współpracowników podczas spotkań biznesowych

 • Przekazywanie energii oraz motywacji uczestnikom prowadzonego przez Państwa spotkania

 • Zdobycie pozycji prawdziwego, inspirującego lidera w organizacji

 • Nabycie świadomości siebie jako mówcy i szkoleniowca dzięki wplataniu skutecznych narzędzi przekazu treści merytorycznych

 • Poprawa jakości komunikacji z odbiorcami/grupami szkoleniowymi

Dlaczego warto wziąć udział w programach?

Zarządzanie i innowacje to sektor ukierunkowany na objęcie pozycji lidera w organizacji. Podstawa programowa kompleksowo prezentuje kompetencje mówcy oraz wyjaśnia wpływ emocji scenicznych na odbiór słuchaczy. Każdy prawdziwy mówca powinien być świadomy sposobu funkcjonowania oraz wpływania na odbiorcę swoich narzędzi, do których zaliczamy ciało, gesty oraz odpowiednią modulację głosu. W ramach zarządzania i innowacji wskażemy Państwu drogę do nawiązania silnych, inspirujących relacji z grupą odbiorców prowadzonych przez Państwa wystąpień.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY?

 • Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji: Praktyczny warsztat dla uczelni wyższych

 • Kształcenie na odległość

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych

 • Szkolenia dla uczelni

 • Szkoła Wystąpień Publicznych

 • Zarządzanie w Edukacji i Nauce

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Sztuka Dydaktyki Akademickiej

Czym jest Sztuka Dydaktyki Akademickiej? | Dlaczego warto wziąć udział w programie? | Jakie są nasze propozycje rozwoju pioniera innowacyjnej dydaktyki? | Spotkaj się z nami na Sztuce Dydaktyki Akademickiej!

Czym jest Sztuka Dydaktyki Akademickiej?

Jest kilka pewnych rzeczy w życiu. Jedna z nich to niewątpliwie zmiana… Jesteśmy świadkami nagłych, bywa, że rewolucyjnych przemian. Uczniowie i studenci coraz częściej wymuszają na nauczycielach/wykładowcach znalezienie sposobu na zaciekawienie ich przedstawionymi treściami. Młode pokolenie często poszukuje osób, które pomogą w rozbudzaniu i pielęgnowaniu ich pasji. Bycie tutorem, mentorem czy przewodnikiem to odpowiedzialna i ważna rola w kształtowaniu przyszłości.

Sztuka Dydaktyki Akademickiej to 16-godzinny program rozwojowy, w którym pokażemy Państwu projektowanie cyklu Kolba w praktyce nauczyciela akademickiego. Wyposażymy Państwa w narzędziownik, który umożliwi różnorodne i angażujące prowadzenie zajęć dostosowanych do wciąż rosnących wymagań coraz młodszych pokoleń. Kluczowy dla programu będzie symulator przeprowadzania zajęć, aby nie sprawdzali Państwo skuteczności tych metod na studentach, a na naszym szkoleniu.

w ramach programu rozwojowego:

 • Poznasz i doświadczysz cykl Kolba - wykorzystanie na wykładzie, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach.
 • Doświadczysz refleksji wokół tematu "sztuka a rzemiosło" w pracy nauczyciela akademickiego.
 • Poznasz interaktywne, onlinowe narzędzia, które urozmaicają i aktywizują zajęcia online i stacjonarne.
 • Weźmiesz udział w symulacji różnych typów zajęć: wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, warsztatach, seminarium.

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA PROGRAMU

 • Cykl Kolba w teorii i praktyce dydaktycznej

 • Narzędzia aktywizujące studentów

 • Symulator zajęć bazujący na różnych zmiennych: wielkość grupy, forma zajęć, rodzaj treści, czas trwania

 • Praktyka pod okiem doświadczonych dydaktyków

 • Efekt „wow” na zajęciach ze studentami

 • Przełamanie schematów w nauce

WARTOŚĆ indywidualna PROGRAMU

 • Refleksja - „Jak podchodzę do nauczania?”

 • Zawiązanie nowych, wartościowych relacji

 • Sposób na zrozumienie pokolenia Z

 • Spełnienie zawodowe i przyjemność z prowadzenia zajęć

 • Materiały szkoleniowe + narzędziownik wykładowcy

 • Zaświadczenie udziału z możliwością kontynuowania procesu certyfikacji

etapy rozwoju pioniera innowacyjnej dydaktyki

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Programy Dedykowane

Czym są programy dedykowane?

Oprócz Programów Otwartych, oferujemy również wdrożeniowe Programy Dedykowane dla instytucji z sektora edukacji i nauki oraz biznesu, które chcą przygotować swoją kadrę do pracy oraz wzmocnić jej kompetencje dydaktyczne lub liderskie. Uczestnictwo w Programie Dedykowanym umożliwia dostosowanie strategii szkolenia oraz harmonogramu jego realizacji do indywidualnych potrzeb instytucji i jej pracowników. Dodatkowy atut Programów Dedykowanych stanowi korzyść finansowa dla Partnera, któremu zależy na podniesieniu kompetencji swojego zespołu.

dla kogo skierowane są programy dedykowane?

 • Wykładowcy akademiccy

 • Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Edukatorzy, trenerzy i osoby prowadzące warsztaty

 • Organizacje pozarządowe

 • Instytucje administracji publicznej

Dlaczego warto wziąć udział w programach dedykowanych?

 • Nieszablonowe, kreatywne podejście do produktu i biznesu
 • Wykorzystywanie poznanych metod oraz narzędzi w praktyce edukacyjnej

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH PROGRAMÓW DEDYKOWANYCH?

 • Grywalizacja i narzędzia IT w edukacji

 • Nieszablonowe, kreatywne podejście do produktu i biznesu

 • Program Based Learning

 • Wykorzystywanie TIK w dydaktyce

 • Wystąpienia publiczne

 • Międzykulturowość na uczelni wyższej

 • Zarządzanie czasem w dydaktyce

 • Zarządzanie stresem w nauczaniu

 • Action learning

 • Komunikacja w edukacji

 • Myślenie projektowe (design thinking)

 • Case study

 • Neurodydaktyka

 • Wykorzystywanie poznanych metod oraz narzędzi w praktyce edukacyjnej