X MKT – strona główna

Łukasz Hajduk

Aktywizujące narzędzia w tutoring naukowym

Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzia, które pomogą im aktywizować swoich tutee i urozmaicać prowadzone przez siebie sesje tutorskie.

Tutoring naukowy to przecież pełne pasji poszukiwanie prawdy. Zarówno pisanie artykułów naukowych, jak i projekty badawcze czy inne naukowe działania, mają przestrzeń do twórczości, kreatywności i innowacyjności. Dlatego warto poszerzyć swój warsztat pracy o kilka nowych narzędzi.

Podczas warsztatu popracujemy odwróconą burzą mózgów, wypróbujemy narzędzie zwane „kołem kompetencji” dostosowując je do pracy naukowej, omówimy artykuł naukowy wg metody myślących kapeluszy oraz wypracujemy zestaw aktywności, które możemy zaproponować tutee, aby doprowadzić do komercjalizacji efektów kształcenia.

Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych tutoringiem akademickim i naukowym.