X MKT – strona główna

Grzegorz Grzegorczyk

od homo sapiens do homo criticus, czyli jak włączać przycisk „myślenie” u swoich uczniów i studentów”

Trzeciorzędny umysł jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy myśli tak, jak większość ludzi. Umysł drugorzędny jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy myśli, jak mniejszość. Pierwszorzędny umysł jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy myśli. (A.A. Milne, autor m.in. Kubusia Puchatka)

Krytyczne myślenie można określić jako zdolność do angażowania się w refleksyjne i niezależne myślenie, które wymaga użycia zdolności rozumowania. Chodzi o to, by być aktywnym uczniem, a nie biernym odbiorcą informacji. Osoby myślące krytycznie rygorystycznie kwestionują idee i założenia, zamiast przyjmować je za prawdziwe. Zawsze starają się ustalić, czy idee, argumenty i ustalenia przedstawiają pełny obraz sytuacji i są otwarci na stwierdzenie, że tak nie jest. Osoby myślące krytycznie identyfikują, analizują i rozwiązują problemy w sposób systematyczny, a nie za pomocą intuicji czy instynktu.

Jeśli chcesz kształtować u swoich uczniów i studentów takie właśnie postawy, przyjdź na mój warsztat. Dowiesz się tu, jak uczyć ich:

  • myślenia o danym temacie w sposób obiektywny i racjonalny,
  • rozpoznawania jakości różnych argumentów i dowodów,
  • oceniania różnych punktów widzenia oraz ważenia ich mocy i ważności,
  • rozpoznawania słabości i luk w codziennej komunikacji oraz sposobów ich uzupełniania,
  • dostrzegania treści mogących kryć się za danym stwierdzeniem lub argumentem,
  • przedstawiania uporządkowanego rozumowania i wsparcia dla własnych argumentów.

Po co to wszystko? Chodzi o wolność i niezależność, dwie wartości zapewne bardzo ważne dla Twoich uczniów i studentów. Zapisz się na mój warsztat, jeśli chcesz nauczyć się włączać przycisk „myślenie” u siebie i Twoich uczniów/studentów.

Dla kogo? Warsztat przeznaczony dla nauczycieli klas licealnych oraz wykładowców akademickich.