UDOSTĘPNIJ

Zielona Transformacja w placówkach oświaty to proces dążący do rewolucji ekologicznej w edukacji. Ma na celu integrowanie zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej w codziennym funkcjonowaniu przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni. To podejście, które kształtuje postawy proekologiczne, wspiera i wprowadza rozwiązania ekologiczne oraz uczy odpowiedzialności za otaczający nas świat. Udział w naszym 8-godzinnym szkoleniu to unikatowa okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z wdrażaniem Zielonej Transformacji w środowisku edukacyjnym. Prof. Bożena Ryszawska, jako ceniona ekspertka, podzieli się swoim doświadczeniem, prezentując konkretne narzędzia i praktyki, które można zastosować w placówkach oświatowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli skutecznie wspierać procesy zrównoważonego rozwoju w swoich placówkach.

Zrób z nami krok w kierunku Zielonej Edukacji!🔋♻️

Zielona Transformacja w placówkach oświaty to proces dążący do rewolucji ekologicznej w edukacji i nauce. Z jego pomocą możliwe jest integrowanie zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej. Wszystkie te działania są możliwe w codziennym funkcjonowaniu przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni. Głównym celem tych działań jest dążenie do Zielonej Edukacji.

Zapisz się na szkolenie „Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji! ♻️

Zielona transformacja w środowisku edukacyjnym niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Obniżenie kosztów operacyjnych placówki: długoterminowe korzyści finansowe wynikające z redukcji zużycia energii i wody oraz obniżenia kosztów utrzymania budynku.

  • Lepsza jakość życia: poprawa warunków w placówkach oświaty, tj. oświetlenie, klimatyzacja i jakość wody pitnej, przyczynia się do zwiększenia komfortu.

  • Świadomość ekologiczna: działania związane z Zieloną Transformacją uczą uczniów i pracowników placówek oświaty o znaczeniu ochrony środowiska. Przyczynia się to do zwiększenia ogólnej świadomości ekologicznej społeczeństwa.

  • Zmniejszenie wpływu na klimat: działania związane z Zieloną Transformacją, tj. inwestycje w energię odnawialną i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pomagają one w zmniejszeniu wpływu placówek oświaty na zmiany klimatyczne.

  • Innowacyjność placówki: odpowiednio wdrażane zrównoważone rozwiązania są odpowiedzią na zmieniający się świat i pojawiające się regulacje prawne w tym zakresie.

Dla kogo skierowane jest szkolenie „Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji”?

Czego dowiesz się w ramach szkolenia?

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Poznaj szczegóły szkolenia z Zielonej Transformacji! 🌿

Kto poprowadzi szkolenie „Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji”?

Poznaj prof. Bożenę Ryszawską, jej perspektywę i doświadczenie 🔋

Zainspiruj się inicjatywami na Zielonych Uczelniach! ♻️

My przedstawimy Wam przykład grupy Green Team – Centrum Zrównoważonego Rozwoju UEW powołanej na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 🌿 Przewodniczy jej nasza trenerka z zakresu Zielonej Transformacji w szkołach/na uczelniach – Bożena Ryszawska!

Green Team to dydaktycy, którzy postanowili działać w kierunku zrównoważonych rozwiązań, edukować w tematach kryzysu klimatycznego, ekologii oraz zmian klimatycznych. Stawiają oni na popularyzację wiedzy, zwiększanie społecznej i środowiskowej świadomości, promowanie wartości, poszerzanie programów nauczania, realizację zielonych projektów, wspieranie społecznej odpowiedzialności nauki.

Zależy Ci na tym, aby Twoja uczelnia angażowała się w działania z zakresu Zielonej Transformacji? Weź udział w naszym szkoleniu „Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji” i rozpocznij zmiany w kierunku Zielonej Edukacji!🔋

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu 📲