Nasz zespół

Michał Wroński

Trener

Doświadczenie

Michał koordynował program Liderzy PAFW, który wprowadził metodę tutoringu do polskich NGO. Współpracuje z Instytutem im. J.A.Komeńskiego, Inicjatywą tato.net oraz Fundacją Civis Polonus. Zrealizował wiele programów rozwojowych dla takich firm jak: Phillips, IBM, Generali, Renault, Mennica Polska, Maspex, Adamed, Diehl Metering. Szkolił również instytucje publiczne: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Urzędu Miasta Lublin i inne. W obszarze pracy z oświatą prowadził wiele szkoleń z budowania postaw uczniowskich, motywowania do nauki, rodzice są partnerami szkoły i innych. Realizował projekt MEN „Szkoła współpracy- uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły”. W ramach projektu przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń. Był także autorem części scenariuszy i podręczników.
Szkoli przede wszystkim z zarządzania opartego o wartości, motywowania i przywództwa. W indywidualnej pracy z klientem wykorzystuje elementy coachingu i mentoringu. Koncentruje się na obszarach, tj. poczucie własnej wartości, budowanie relacji z otoczeniem oraz analiza osobistych decyzji i priorytetów.

Edukacja

Michał ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Kompetencje w zawodzie trenera i konsultanta nabywał w Grupie TROP, Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej GESTALT, a także Szkole Treningu Grupowego oraz w Szkole Coachingu Pracowni Narzędzi dla Oświaty. Jest absolwentem International Visitor Leadership Program, który prowadził Departament Stanu USA.

Osobiście

Pasjonuje go historia (od starożytnej do najnowszej), a także trampingowe podróże ze swoją rodziną oraz koszykówka, w którą pomimo 40-tki na karku nadal próbuje grać.