Autor: Natalia Matejko

Podziel się

Siła różnorodności w komunikacji z modelem DISC

Czy możliwe jest stworzenie dream teamu, który wykorzystuje różnorodne style komunikacji, aby osiągnąć pełny potencjał? Odpowiedź brzmi: tak, a dobre narzędzie do tego stanowi Model DISC.

Każdy pracownik ma swoje własne preferencje, potrzeby i temperament, co może prowadzić do wyzwań w budowaniu zgranych zespołów. Jednak właśnie te różnice mogą być kluczowym źródłem siły, umożliwiając tworzenie konkurencyjnego zespołu specjalistów, którzy wykorzystują swoje mocne strony.

Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest przeprowadzenie indywidualnej diagnozy. Warto zbadać styl komunikacji, poziom decyzyjności, analityczne myślenie, odporność na stres, organizację pracy, wartości dla zespołu oraz obszary do rozwoju. Jest to kluczowy krok, który pozwoli lepiej zrozumieć różnorodność w zespole i wykorzystać ją w pełni.

Kolejnym istotnym krokiem jest doskonalenie i dostosowywanie kanałów komunikacyjnych w zespole. Każdy członek zespołu może preferować inne środki komunikacji, dlatego ważne jest, aby zapewnić różnorodność narzędzi i dostosować je do potrzeb i preferencji każdego pracownika.

Wykorzystaj siłę różnorodności w Twoim zespole! Poprzez zrozumienie i akceptację różnic, możemy stworzyć dream team, który osiągnie najwyższy poziom efektywności i skuteczności w realizacji celów biznesowych.

MODEL DISC - CZYM JEST?

Narzędzie psychometryczne wykorzystywane do analizy zachowań i preferencji komunikacyjnych. Składa się z czterech głównych stylów zachowania, które są określane jako (D)ominant, (I)nfluencing, (S)teady i (C)autious.

Każdy styl reprezentuje różne cechy osobowości i sposoby działania. Model DISC jest stosowany podczas zarządzania zespołem, rozwoju osobistego, budowania zespołów i komunikacji interpersonalnej. Pomaga zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób oraz jak efektywniej komunikować się i współpracować z innymi, uwzględniając ich indywidualne preferencje i style zachowania.

MODEL DISC - 4 RÓŻNE STYLE ZACHOWAŃ LUDZI

 • DOMINANT (dominujący)
  Osoby o dominującym stylu są zdecydowane, asertywne i skoncentrowane na celu. Lubią kontrolować sytuacje, podejmować decyzje i osiągać wyniki. Są zazwyczaj energiczne i skłonne do przejmowania inicjatywy.

 • INFLUENCING (inspirujący/wpływowy)
  Osoby o wpływowym stylu są ekstrawertyczne, towarzyskie i charyzmatyczne. Lubią być w centrum uwagi, angażować innych i prowadzić aktywną komunikację. Są zazwyczaj entuzjastyczne i skłonne do podejmowania ryzyka.

 • STEADY (stabilny)

  Osoby o stabilnym stylu są empatyczne, cierpliwe i lojalne. Lubią harmonię, spokój i stabilność. Są zazwyczaj skłonne do współpracy, unikania konfliktów i dbania o dobre relacje międzyludzkie.
 • CAUTIOUS (sumienny)

  Osoby o wpływowym stylu są ekstrawertyczne, towarzyskie i charyzmatyczne. Lubią być w centrum uwagi, angażować innych i prowadzić aktywną komunikację. Są zazwyczaj entuzjastyczne i skłonne do podejmowania ryzyka.
Wykorzystaj siłę różnorodności w swoim zespole z naszą certyfikowaną konsultantką DISC!