Autor: Natalia Matejko

Podziel się

model procesu grupowego b. tuckmana

dlaczego niektóre zespoły stanowią definicję dream teamu, podczas gdy inne po prostu nie działają?

Poznaj proces grupowy b. tuckmana!

Praca zdalna/hybrydowa, częste zmiany w zespołach oraz potrzeby młodych pracowników sprawiają, że nie tak łatwo zbudować zgrany, współpracujący ze sobą zespół. Brak lub niski poziom współpracy w zespole, rotacja, czy przewaga indywidualistów mogą być dużym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za codzienną pracę zespołu. A zgrany zespół to często klucz do sukcesu i efektywności biznesowej.

Według B. Tuckmana proces grupowy można przedstawić za pomocą 5 etapów, przez które przechodzą grupy podczas współpracy. Rozpoczynając od formowania, poprzez normowanie i burzenie, aż po dojrzewanie i rozwiązanie. Model ten pomaga zrozumieć, dlaczego pewne grupy są bardziej skuteczne niż inne.

Kierunek tworzenia dream teamu wyznacza m.in. właśnie model B. Tuckaman’a – 5 faz procesu grupowego. Jest to spojrzenie na dynamikę grupy, która stanowi klucz do skutecznego zarządzania zespołem.

proces grupowy b. tuckmana – poznaj 5 jego faz

 • FORMING (Formowanie) – W tej fazie członkowie grupy zbierają się po raz pierwszy. Wprowadzają się nawzajem, zaczynają poznawać cele grupy, ale są ostrożni i trzymają się powierzchownych tematów.

 • STORMING (Burza) – W tej fazie pojawiają się pierwsze konflikty i spory w grupie. Członkowie zaczynają konkurować o swoją pozycję w zespole, a różnice w stylach pracy i osobowościach mogą prowadzić do napięć.

 • NORMING (Normowanie) – W tej fazie grupa zaczyna rozwijać spójne zasady i normy. Konflikty z poprzedniej fazy są rozwiązane, a członkowie grupy akceptują swoje role. Wzrasta poczucie wspólnej tożsamości i współpracy.

 • PERFORMING (Wykonanie) – Grupa osiąga pełną produktywność w tej fazie. Zadania są wykonywane efektywnie, a członkowie grupy pracują harmonijnie. Wzrasta zaufanie i zrozumienie między członkami grupy.

 • ADJOURNING (Rozwiązywanie zespołu) – Faza ta dotyczy rozwiązania grupy po zakończeniu projektu lub zadania. Członkowie grupy mogą odczuwać smutek lub żal z powodu rozstania, ale również mogą czerpać zadowolenie z osiągnięć grupy.

proces grupowy – zalety 5 faz procesu b. tuckmana

 • Rozumienie ewolucji grupy – Model Tuckmana dostarcza klarownego obrazu etapów, przez które przechodzi grupa od momentu jej powstania do zakończenia zadania. To rozumienie pozwala liderom grupy dostosować swoje podejście i zarządzać oczekiwaniami.

 • Skuteczne zarządzanie konfliktami – Fazy „Normowanie” i „Burzenie” obejmują procesy, podczas których mogą wystąpić konflikty w grupie. Zrozumienie tych faz umożliwia liderom skuteczniejsze zarządzanie konfliktami, pomagając grupie przejść przez nie i osiągnąć wyższy poziom współpracy.

 • Poprawa komunikacji – Model uwydatnia znaczenie komunikacji w różnych fazach procesu grupowego. Wzmacniając komunikację w określonych momentach, liderzy mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia i współpracy między członkami grupy.

 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej – Fazy „Wykonanie” i „Rozwiązanie” reprezentują okres, w którym grupa osiąga pełną efektywność. Zrozumienie tych faz pozwala na ukierunkowanie działań na doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, co przekłada się na lepsze wyniki.

 • Zwiększenie świadomości grupy – Korzystanie z modelu pomaga członkom grupy zrozumieć, że ewolucja grupy jest naturalnym procesem, a różnice czy konflikty mogą wynikać z etapu, przez który przechodzi grupa. To zwiększa ogólną świadomość i akceptację tego, co się dzieje wewnątrz grupy.

 • Optymalizacja efektywności grupy – Dzięki zastosowaniu modelu Tuckmana, grupy mogą skoncentrować swoje wysiłki na optymalizacji efektywności. Liderzy mogą dostosować strategie zarządzania grupą w zależności od aktualnego etapu, co przyczynia się do lepszych wyników.

STWÓRZ DREAM TEAM Z NASZYM NOWYM E-NARZĘDZIOWNIKIEM!
Realizuj cele biznesowe firmy poprzez realną zmianę zachowań pracowników 📊
Bądź na bieżąco z naszym Linkedinem 💼