Autor: Natalia Matejko

Podziel się

3 powody, dla których warto personalizować rozwój pracownika

Zwiększanie motywacji i zaangażowania, poprawa wydajności oraz satysfakcji z pracy, a także rozwijanie umiejętności czy osiąganie pełnego potencjału… są to dość oczywiste powody, dla których warto indywidualizować ścieżkę rozwojową pracownika.

Ale co z:

  • zatrzymaniem talentów w firmie?
    Indywidualizacja ścieżki rozwojowej staje się odpowiedzią na nowe pokolenia na rynku pracy. Umożliwia ona dostrzeżenie unikalnych umiejętności/talentów każdego pracownika. Dzięki temu pracownik czuje się ceniony → wzmacnia się jego więź z organizacją oraz zadowolenie pracowników → zadowoleni i rozwijający się pracownicy stają się w dłuższej perspektywie ambasadorami marki → poprzez polecenia naturalnych ambasadorów, firma zyskuje nowe talenty i kontakty biznesowe.

  • rozwojem całego zespołu?
    Indywidualizacja umożliwia pracownikom rozwijanie konkretnych umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania ich obowiązków, co przyczynia się do lepszego dopasowania do ról w firmie, zmniejsza konkurowanie wewnątrz organizacji oraz ukierunkowuje pracowników na wspólne cele całego zespołu.

  • elastycznością i adaptacją?
    Poprzez personalizację ścieżek rozwojowych pracowników, firma nabywa umiejętności istotne dla ewolucji firmy. Rozwój pojedynczego pracownika pozwala tworzyć zespoły osób gotowych do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb i wyzwań biznesowych.

Istnieje wiele powodów, które (bez)pośrednio wpływają na prawidłowy transfer wiedzy w organizacji, a co za tym idzie – pozwala na wyznaczanie trendów na rynku. Gdy planujemy ścieżkę rozwojową pracowników, warto pamiętać o wyżej wymienionych aspektach. Dlaczego jest to takie istotne? W dłuższej perspektywie zmniejszają one fluktuację, wypalenie zawodowe, chodzenie do pracy „z przymusu”, spadek kreatywności oraz nabierający na znaczeniu quiet quitting.

WIĘCEJ O PERSONALIZACJI ŚCIEŻKI ROZWOJOWEJ W NAJNOWSZYM CASE STUDY #2 📥
Realizuj cele biznesowe firmy poprzez realną zmianę zachowań pracowników 📊
Bądź na bieżąco z naszym Linkedinem 💼