Autor: Natalia Matejko

Podziel się

Nowy Model Kirkpatricka w biznesie

Nowy Model Kirkpatricka a realizowanie celów biznesowych organizacji 💼

Programy szkoleniowe w organizacjach mają na celu zwiększanie efektywności pracowników, całych zespołów, a w rezultacie – realizowanie globalnych celów biznesowych firmy. 📈

Jak szkolić, aby korelować ścieżkę rozwojową z obszarami strategicznymi firmy? Nasze rozwiązanie: skoncentrowanie na pracowniku i jego potrzebach. 👩🏼‍💻 Nowy Model Kirkpatricka zakłada, że programy szkoleniowe mogą mieć realny wpływ na zarządzanie zmianą w firmie. 🔜

Rozumiemy, że współczesny biznes oczekuje rezultatów finansowych, a nie oceny szkolenia. Właśnie dlatego dbamy o to, co dzieje się na sali szkoleniowej oraz bezpośrednio w naszej współpracy z klientami. 🫱🏻‍🫲🏼

Współpracę rozpoczynamy od określenia końcowych rezultatów, które są realizowane poprzez zmianę konkretnych zachowań. Po konsultacjach z koordynatorami projektu, przechodzimy do doboru odpowiednich narzędzi z naszymi ekspertami.

Nasz proces szkoleniowy zakłada:

  • angażowanie pracownika w proces zmian w firmie,

  • sprawdzanie jego umiejętności i określanie potencjału do zmiany,

  • wyszczególnienie zachowań kluczowych,

  • weryfikację zgodności rezultatów z efektami przeprowadzonego szkolenia,

  • wyznaczenie dalszej ścieżki rozwoju.

Realizuj cele biznesowe firmy poprzez realną zmianę zachowań pracowników 📊
Bądź na bieżąco z naszym Linkedinem 💼