Autor: Natalia Matejko

Podziel się

Kultura feedbacku w organizacji - jak robić to dobrze?

Sposób komunikowania się z pracownikami jest ciągle zmieniającym się procesem zależnym od rozwoju organizacji oraz ogólnymi nurtami, które kształtują się na bazie zmieniającego się rynku. 📊

Aktualna dynamika sprawia, że zdecydowanie lepiej wykorzystywać częsty feedback po to, aby zbudować skuteczną i trwałą kulturę organizacyjną. W związku z tym pojawia się jednak wiele trudności w komunikacji i udzielaniu rozwojowej informacji zwrotnej w zespołach. 🤝🏼

Jak budować skuteczną i trwałą kulturę organizacyjną? Zapraszamy Twój zespół na 16-godzinne szkolenie, podczas którego:
✅ podniesiemy poziom umiejętności udzielania doceniającej i rozwojowej informacji zwrotnej Twoich pracowników;
✅ wykreujemy przyjazną przestrzeń do otwarcia się na otrzymaną informację zwrotną i budowanie dobrej współpracy bazującej na zaufaniu.

Umów się na konsultację z naszymi specjalistkami.👩🏼‍💻

Dopasujmy razem szkolenie, które pomoże Ci ogarnąć kulturę feedbacku w organizacji. 🤝🏼
Bądź na bieżąco z naszym Linkedinem 💼