Zarządzanie poprzez misje – Cardona, Rey

Peter Drucker w latach 50. przedstawił anegdotę na temat trzech mężczyzn zajmujących się wykuwaniem kamiennych bloków. Gdy zapytano ich, co robią, pierwszy z nich odpowiedział „Zarabiam na życie”. Drugi równie szybko stwierdził „Najlepiej w całym kraju wykuwam kamienne bloki”. Trzeci natomiast przerwał pracę i z powagą powiedział: „Buduję katedrę”.

Ta przytaczana również przez Pablo Cardonę i Carlosa Reya opowieść jest trafną ilustracją idei przewodniej książki „Zarządzanie poprzez misje”. Autorzy zadają w niej pytania, na które odpowiedź wydaje się oczywista: Czym jest przedsiębiorstwo? Jaki jest jego cel? Czy pracownicy tylko zarabiają, czy robią coś więcej? Wbrew stereotypowym poglądom nie twierdzą oni, że głównym albo jedynym celem jest zarabianie pieniędzy – co nie znaczy, że nie jest to ważne.

Rozpoczynając od odpowiedzi na te najbardziej podstawowe pytania, autorzy przedstawiają swoją nowatorską wizję skutecznego zarządzania firmą. Nie bagatelizując motywacji finansowej, uważają oni, że do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest jasne określenie jego wartości, celów i misji. Analizują oni wyszczególnione przez siebie modele kultur organizacyjnych przedstawiając ich wady i zalety. Posługują się przy tym kryterium zysku oraz jedności, przez którą rozumieją wzajemne zaufanie kierownictwa firmy i jej pracowników, pozytywne, przyjazne stosunki między nimi, a także dumę i poczucie sensu wykonywanej pracy. Bez tak zdefiniowanej jedności wzrost zysków jest możliwy (jest to tzw. agresywna kultura organizacji), ale na dłuższą metę strategia ignorowania jedności jest skuteczna tylko w przedsiębiorstwach pozbawionych konkurencji. W warunkach wolnorynkowej konkurencji tylko jednoczesne dbanie o zysk i jedność decyduje o długotrwałym sukcesie. Firmy istniejące na rynku około 100 lat charakteryzuje to, że dbają o oba z wymienionych kryteriów kultury organizacji.

Jak ową jedność można zbudować? Według autorów „Zarządzania przez misje” tylko nastawienie na realizację celów i misji może wznieść przedsiębiorstwo na wyższy poziom działania. W funkcjonowaniu przedsiębiorstwa są ważne trzy perspektywy, które je charakteryzują. Z jednej perspektywy traktuje się firmę jak mechanizm, którym należy racjonalnie zarządzać. Z drugiej jest ona traktowana jak „żywy organizm”, na który składają się indywidualne osoby, tj. pracownicy wraz z ich zdolnościami i kreatywnością. Trzecia perspektywa traktuje firmę jak organizację społeczną generującą własną kulturę, na którą składają się cele i wartości. One dają przedsiębiorstwu motywację i siłę do rozwoju, a także za ich sprawą pracownicy i menedżerowie mają poczucie sensu i wartości własnych działań. Tak jak celem prywatnego szpitala jest nie tylko generowanie zysku, ale również (albo przede wszystkim) leczenie ludzi, tak samo banki i wszystkie inne przedsiębiorstwa mogą realizować misję.

Tak oto, rozpoczynając od odpowiedzi na pytanie, czym jest przedsiębiorstwo, Cardona i Rey rozwijają w swojej książce własny model systemu zarządzania. Tylko pracownicy twierdzący, że budują katedrę są w stanie współtworzyć skuteczne i pożyteczne przedsiębiorstwo.

Pablo Cardona, Carlos Rey, Zarządzanie poprzez misje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.

Zarządzanie poprzez misje – Cardona, Rey

Bartosz Fingas

Bartosz jest kierownikiem programowym Szkoły Tutorów, tutorem i trenerem w Collegium oraz zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Prowadzi szkolenia z zakresu tutornigu, rozwoju talentów oraz mentoringu.

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.