Jak tworzyć atmosferę innowacji?

Dlaczego warto tworzyć atmosferę innowacji i w jaki sposób to robić, pisze w Kwartalniku Projektu „Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości” prezes Collegium Wratislaviense, Piotr Czekierda.

Z pewnością ważnym krokiem naprzód będzie stworzenie pozytywnego klimatu dla innowacji. Klimat tworzą ludzie, na uniwersytecie są to szczególnie nauczyciele akademiccy, stąd te kilka uwag będzie dotyczyło przede wszystkim pracy akademików. Obszarem wiedzy, który może nam tutaj pomóc, jest tzw. zarządzanie talentami. To, od czego warto zacząć wprowadzanie klimatu, na którym nam zależy, to docenianie twórczego myślenia2, premiowanie go, nieszczędzenie czasu na twórczą eksplorację. Jeden ze znajomych nauczycieli opowiadał mi kiedyś, jak w szkole podstawowej na lekcji języka polskiego, poświęconej składni zdania, udało mu się napisać zdanie, którego nie udało się rozebrać gramatycznie jego nauczycielce. Gdy nie udało się to również jej koleżance, nauczycielki podarły kartkę z zapisanym przez ucznia zdaniem i wrzuciły do kosza. W poszukiwaniu innowacji chodzi o coś zupełnie odwrotnego. Widzimy tutaj, jak ważna jest także duchowa dyspozycja nauczyciela – otwartość na twórczość, która może nas przerosnąć. Kolejnym elementem, który może sprzyjać innowacjom jest zachęta do działania na przedmiotach i ideach.

Poszukiwanie nowych znaczeń, nowego kontekstu ich użycia, może skutkować nową jakością. Paul Torrance wymienia kolejne składniki dobrego modelu pracy nastawionej na rozwój talentów: uczenie systematycznej analizy i oceny każdego pomysłu; utrwalanie twórczej atmosfery (swoboda w przestrzeni i zachowaniu); wyrabianie w studencie umiejętności unikania sankcji ze strony kolegów; rozwiewanie obaw, których źródłem są arcydzieła i przekonywanie, że tworzyć można na co dzień; wspieranie i ocenianie procesów uczenia się inicjowanych przez samych studentów; stawianie kontrowersyjnych pytań; włączanie poczucia humoru; tworzenie sytuacji wymagających nieszablonowego
myślenia, nowych rozwiązań; dbanie o okresy zarówno wzmożonej aktywności, jak i względnego spokoju; udostępnianie środków niezbędnych do realizacji pomysłu; utrwalanie zwyczaju kończenia realizacji pomysłów; rozwijanie konstruktywnego, zdrowego krytycyzmu; zachęcanie do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin.

placeholder

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.