Tutoring jako innowacja pedagogiczna

Prezentujemy serię historii sukcesów tutorskich, które pokazują, jak działa tutoring i jakie efekty może przynieść. Poniżej historia wdrożenia tutoringu jako innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Zapraszamy do dzielenia się własnymi historiami tutorskimi! Aby znalazła się na naszej stronie wystarczy przesłać ją na adres: bartosz.fingas[at]cw.edu.pl

Proces wdrożenia tutoringu w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni rozpoczął się w roku szkolnym 2013/2014. Po ukończeniu kursu tutorskiego w Szkole Tutorów w Collegium Wratislaviense, który był uzupełnieniem zdobytego doświadczenia w pracy mentora w Cardinal Wiseman School and Language College w Coventry w Wielkiej Brytanii, zaplanowałam przeprowadzenie studium przypadku w celu sprecyzowania planu działania na kolejny rok szkolny. Po przeprowadzeniu 20 tutoriali z dwoma podopiecznymi napisałam program autorski „Tutoring – nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej” oraz – wraz z Wicedyrektorem Szkoły, Anitą Rembowicz-Robaszkiewicz – przygotowałam wniosek o uzyskanie statutu innowacji pedagogicznej w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W roku szkolnym 2014/2015, prowadzę tutoriale dla trzech podopiecznych. Realizujemy tutoring rozwojowy, w którym wykorzystywane są głównie narzędzia coachingowe, np. wyznaczanie SMARTnego celu, mapa rozwoju, moje mocne/słabe strony. Treści są prezentowane w formie kart pracy a uczestnicy programu są zachęcani do ich uzupełniania i kolekcjonowania. Podstawą jest jednak rozmowa, budowanie dobrych relacji z podopiecznym, zaufania i wzajemnego szacunku. Cykl dla jednego ucznia to 10 spotkań, choć w jednym przypadku było ich więcej i zawierał również elementy tutoringu rodzinnego.

Program tutorski jest proponowany uczniom w formie zajęć pozalekcyjnych a Starostwo Powiatowe we Wrześni wspiera realizację tych zajęć w ramach grantów edukacyjnych. Obecnie, ewaluacja tutoriali odbywa się głównie poprzez własną refleksję i wprowadzanie zmian w kolejnych tutorialach. Dodatkowym uzupełnieniem jest krótka ankieta dla podopiecznych przeprowadzana po ukończeniu całego cyklu spotkań. Sprawozdanie podsumowujące dany rok szkolny jest składane do Wicedyrektora Szkoły celem włączenia do dokumentacji z nadzoru pedagogicznego.

Jak podkreśla Dyrektor Szkoły, Bogdan Nowak: „Na pewno nikt nie chciałby, żeby dzisiejsza szkoła stanowiła rodzaj małej fabryczki dostarczającej uczniom porcjowane „pakunki” z wiedzą. Taka szkoła zapewne wychowywałaby idealnego konsumenta – młodego człowieka zwolnionego z potrzeby wyrażania własnego osądu świata, przy tym pozbawionego nawyku zadawania niewygodnych pytań i gotowego do bezrozumnego przyjęcia każdej prawdy i uznania jej za własną” . Tutoring umożliwia pracę, która skupia się na uczniach jak na indywidualnościach a nie „idealnych konsumentach”, gdyż oni w całym procesie są bezsprzecznie najważniejsi, stąd ogromne wsparcie kadry zarządzającej w zakresie wdrażania tej formy pracy z uczniem.

Honorata Olejniczak, nauczycielka w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni

Tutoring jako innowacja pedagogiczna

Collegium Wratislaviense

inspirujemy do wielkości

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.