Menedżer Skuteczny – Peter Drucker

Peter Drucker jest jednym z najbardziej znanych autorytetów świata biznesu. Uhonorowany w 2002 r. Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych, uchodzi za ojca współczesnego zarządzania. Napisana w 1966 r. książka Menadżer skuteczny do dzisiaj uważana jest za pozycję klasyczną i lekturę obowiązkową dla wszystkich, którzy mają do czynienia z zarządzaniem.

Drucker zaczyna swoją książkę od podstawowego spostrzeżenia, które do dzisiaj nie jest dla wszystkich oczywiste: efektywności, podstawowej cechy menadżera można się nauczyć. Twierdzenie to wydaje się być jasne i zrozumiałe, ale często łapiemy się na tym, że twierdzimy, iż ktoś „urodził się” menadżerem, albo ktoś inny „zupełnie się do tego nie nadaje”. Oczywiście, człowiek rodzi się z określonymi predyspozycjami, jednak Drucker jest przekonany, że można je kształtować w trakcie życia w taki sposób, by osiągnąć sukces.

O tym jak ważna jest efektywność menadżera autor przekonuje kreśląc własną, szeroką definicję menadżera: „W nowoczesnej organizacji kierownikiem jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć”. Oznacza to, że każdy pracownik mieszczący się w tej definicji powinien ćwiczyć swoją skuteczność.

W jaki sposób być efektywnym w kierowaniu ludźmi? Ogólne recepty Druckera, pomimo powstania wielu nowych teorii, nie straciły na aktualności, a współcześni autorzy wciąż się na nie powołują. Autor Menadżera skutecznego zaleca w pierwszej kolejności ustalenie hierarchii ważności celów. Każdy pracownik ma wiele rzeczy do zrobienia, jednak należy wybrać to, co najważniejsze i skupić się na doprowadzeniu tej rzeczy do końca. Wykonywanie wielu czynności jednocześnie może udać się tylko przez krótki okres czasu, ponieważ do tego potrzeba olbrzymiej koncentracji. Człowiek nie jest w stanie jej zachować przez dłuższy czas, tak samo, jak żongler nie jest w stanie utrzymywać w powietrzu wielu piłeczek dłużej niż kilka minut. Drucker podaje przykład wielkich kompozytorów, którzy (z wyjątkiem Mozarta) pracowali nad kolejnym utworem dopiero wtedy, gdy skończyli poprzedni – odnosi się to do takich mistrzów, jak Bach, Haendel, czy Verdi.

Menadżer powinien być promotorem zmian i błyskawicznie reagować na pomysły, które się dezaktualizują. Zrezygnować z czegoś, co przyniosło porażkę jest łatwo, ale sytuacja jest inna, gdy coś wcześniej zapewniało sukces, a obecnie niespodziewanie okazało się mało skuteczne. Szybko zmieniające się otoczenie i tworzenie nowych rozwiązań powoduje, że stare, dobre pomysły szybko się dezaktualizują. Dlatego tak ważna jest umiejętność uwolnienia się od dnia wczorajszego, co oznacza natychmiastowe pozbycie się starych rozwiązań, gdy tylko pojawią się lepsze.

Peter Drucker przykłada dużą wagę do wykorzystywania mocnych stron pracowników. Decyzje personalne podejmuje się według niego „nie po to by minimalizować słabości, lecz po to by maksymalizować tkwiące w ludziach siły”. Swoją radę ilustruje on barwnym przykładem z czasów wojny secesyjnej: jeden z dowódców generała Roberta E. Lee zlekceważył po raz kolejny jego rozkazy i plany. Gdy Lee urządził mu za to piekielną awanturę, jeden z adiutantów zapytał: „Dlaczego pan nie pozbawi go dowództwa?” Zdziwiony generał odpowiedział „Cóż za głupie pytanie – przecież on umie wygrywać”.

Przedstawiona powyżej próbka wskazówek Druckera jest jedynie kroplą w morzu jego pomysłów na poprawienie skuteczności w działaniu.Menadżera skutecznego warto mieć na półce, by w każdej chwili móc zajrzeć do tej książki i zaczerpnąć inspirację do poprawienia swojej efektywności w pracy.

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.

Menedżer Skuteczny – Peter Drucker

Bartosz Fingas

Bartosz jest kierownikiem programowym Szkoły Tutorów, tutorem i trenerem w Collegium oraz zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Prowadzi szkolenia z zakresu tutornigu, rozwoju talentów oraz mentoringu.

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.