Szkoła Tutorów Przedszkolnych

Głównym zadaniem edukacji przedszkolnej jest nauczanie i wychowywanie. Tutoring przedszkolny poprzez wspieranie rozwoju dziecka w ścisłej współpracy z jego rodzicami i opiekunami, pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym.

Tutoring przedszkolny ma za zadanie realizację dwóch celów:

 • wsparcie dla rodziców którzy są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami,
 • indywidualną formę wparcia dla dzieci, które w tutoringu jest postrzegane całościowo jako osoba.

Wychowawca przedszkolny, który jest też tutorem, ma za zadanie koordynację współpracy pomiędzy przedszkolem a rodziną. Do zadań wychowawcy-tutora należy nawiązanie partnerskiej, ścisłej współpracy z rodzicami min. po to, aby dziecko w procesie nauki i wychowania otrzymywało spójny komunikat wychowawczy. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ zdarza się, że rodzice mają rozbieżne wizje dotyczące procesu wychowania i rozwoju swojego dziecka. Rolą wychowawcy-tutora jest wparcie rodziców w wypracowaniu spójnej wizji wychowawczej oraz świadomości w jaką stronę zmierzają, wychowując swoje dzieci.

W procesie wychowania rodzice zajmują najważniejsze miejsce, tutor natomiast, poprzez bardziej zobiektywizowane spojrzenie i swoją wiedzę pedagogiczną, pomaga im realizować ich zadania.

Rolą wychowawcy-tutora jest również aspekt wychowawczy podopiecznych. Tylko człowiek właściwie wychowany i ukształtowany, a także dostrzegający i szanujący potrzeby innych jest w stanie odnieść prawdziwy sukces w swoim przyszłym życiu zarówno zawodowym jaki osobistym.

W tutoringu przedszkolny duży nacisk kładziemy na pracę nad emocjami, postawą wobec innych, dobrymi nawykami, wartościami i cnotami a także nad stymulowaniem rozwoju fizycznego. Efekty te powinno się osiągać wyłącznie poprzez zastosowanie pozytywnej motywacji.

Zadaniem tutoringu przedszkolnego jest też rozbudzenie w dzieciach miłości do nauki, poszukiwania rzeczy ważnych i wartościowych oraz zdobywania potrzebnych informacji zachowując przy tym otwarta postawę i pozytywne nastawienie.

 

CELE JAKIE REALIZUJEMY:

Istotą Szkoły Tutorów Przedszkolnych  jest program, który wyposaży Państwa w wiedzę o tutoringu rodzinnym oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Pozwoli to odnieść korzyści w następujących obszarach:

 • wyposażenie wychowawców i nauczycieli w wiedzę oraz narzędzia służące pracy indywidualnej z podopiecznymi oraz efektywnej współpracy z rodzicami;
 • umiejętność rozpoznania potencjału podopiecznego, odkrywania i wzmacniania jego predyspozycji;
 • wzmocnienie autorytetu wychowawcy, szczególnie w relacji z rodzicami jako pierwszymi wychowawcami dziecka;
 • poznanie koncepcji i metod akcentujących kształtowanie charakteru, nawyków i woli jako głównych elementów procesu wychowania;
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez pracę indywidualną z podopiecznym;
 • przyjemność i satysfakcja z pracy wychowawczej oraz relacji z rodzicami;
 • odnowienie powołania nauczyciela oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

 

DLA KOGO JEST SZKOŁA TUTORÓW?

 • dyrektorów przedszkoli
 • wychowawców przedszkolnych
 • opiekunów przedszkolnych
 • pedagogów,
 • psychologów,
 • edukatorów wczesnoszkolnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkoła Tutorów Przedszkolnych jest realizowana w formie 2 zjazdów po 2 dni szkoleniowe
w sumie 32 h

1 zjazd – 2 dni/16h

Wprowadzenie do tutoringu rodzinnego

 • Tutoring rodzinny: wprowadzenie teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce i na świecie
 • Wstęp do tutoringu jako metody edukacji spersonalizowanej
 • Kontrakt i określanie celu procesu tutorskiego
 • Wartości w tutoringu i cnoty tutorskie w pracy Tutora

 

Tutoring w pracy z rodziną

 • Praca indywidualna z dziećmi w wieku przedszkolnym: założenia, cele, narzędzia.
 • Rozpoczęcie tutoriali oraz pierwsze spotkania z rodzicami
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi coachingowych wykorzystywanych w tutoringu

 

2 zjazd – 2 dni/16h 

Talenty i narzędzia tutoringu przedszkolnego

 • Dobre praktyki tutoringu przedszkolnego w placówkach oświatowych
 • Założenia psychologii pozytywnej w tutoringu
 • Narzędzia do pracy z talentami i mocnymi stronami:

 

Rozwój tutora

 • Planowanie procesu tutorskiego
 • Doświadczenie własnej sytuacji tutorskiej
 • Komunikacja z rodzicami i zakłócenia na tutorialu
 • Rozwój kompetencji osobistych Tutora
 • Podsumowanie kursu, wręczenie certyfikatów.

 

Szkoła Tutorów Przedszkolnych:

●    02 – 03 lipca 2022 r. – Zjazd 1., zjazd realizowany w formie online.
Do wzięcia udziału w zajęciach wystarczy posiadanie dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerkę i mikrofon oraz podłączenie do stabilnego łącza internetowego.

●    09 – 10 lipca 2022 r. – Zjazd 2., zjazd realizowany w formie online.
Do wzięcia udziału w zajęciach wystarczy posiadanie dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerkę i mikrofon oraz podłączenie do stabilnego łącza internetowego.

Koszt Szkoły Tutorów Przedszkolnych wynosi: 1.500 zł i obejmuje 32-godzinny program, proces certyfikacji (Certyfikat Tutora Przedszkolnego I stopnia) oraz materiały szkoleniowe.

Cena obejmuje:

 • Realizację 32h szkoleniowych
 • Certyfikat Tutora Przedszkolnego I stopnia
 • Materiały szkoleniowe w segregatorach i formie elektronicznej

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 2 zjazdy po 2 dni – łącznie 32h lekcyjne.
 • Aby otrzymać certyfikat I stopnia uczestnik musi spełnić warunki certyfikacji. Dla celów certyfikacji wymagamy obecności na zajęciach min 24h szkoleniowe oraz wykonania zadania domowego między 1 a 2 zjazdem.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w programie:  do 19 czerwca 2022 r.

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Kontakt do konsultantów -> SPRAWDŹ

 

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.