Szkoła Mentorów

Collegium Wratislaviense wspiera organizacje i specjalistów w pracy metodą mentoringu. Niezależnie od rodzaju firmy to, co będzie decydować o jej sukcesie bądź porażce to są ludzie – od kierowników do szeregowych pracowników. Dlatego programy rozwoju kadry jak również przygotowania pracowników do pełnienia różnych ról są tak bardzo istotne. Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych na praktykę) metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji między mentorem a mentee ( pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału mentee i przygotowanie go do czekających wyzwań. Mentorami są osoby, które posiadają wiedzę, doświadczenie, cieszące się prestiżem i zainteresowane wspieraniem osób o mniejszym doświadczeniu. Mentor to przewodnik, doradca, konsultant, wspierający mentee w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, zawodowych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz buduje relację z mentee opartą na szacunku i zaufaniu.

 

Kogo zapraszamy do udziału?

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych stosowaniem mentoringu w biznesie oraz predestynujących do roli mentorów. Na szkoleniu zostaną przedstawione założenia mentoringu jako metody, uczestnicy wzbogacą swój warsztat pracy jako mentorzy poznając praktyczne narzędzia planowania sesji mentorskich oraz procesów mentorskich oraz poznają zasady wdrażania programów mentorskich do firm. Do udziału w programie zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą,
 • menadżerów, kierowników,
 • pracowników działów HR i rozwoju,
 • dyrektorów działów, oddziałów i departamentów.

 

Dlaczego warto?

Mentoring jest wyjątkową metodą, która pozwala poprzez głęboki rozwój osobisty wzmocnić fundamenty działania organizacji. Mentoring jest używany do zrealizowanych różnych strategicznych celów firmy, takich jak:

 • utrzymanie wiedzy specjalistycznej w firmie zapewniającej przewagę konkurencyjna na rynku,
 • budowanie zdrowej kultury organizacyjnej wzmacniającej samosterowność i sprawczość pracowników,
 • skuteczne i głębokie procesy wdrożeniowe dla nowych pracowników lub nowych menedżerów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa firmy poprzez planowanie i przygotowanie sukcesji,
 • zmniejszenie rotacji pracowników i zbudowanie długotrwałych relacji opartych na zbieżnych celach firmy i pracownika.

 

 

 Korzyści z wdrożenia mentoringu dla organizacji:

 • lepsze przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków,
 • maksymalizacja potencjału pracowników,
 • wsparcie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji,
 • wzmocnienie kultury organizacyjnej,
 • wsparcie procesu sukcesji,
 • poprawienie jakości komunikacji w ramach organizacji.

 

Korzyści z wdrożenia mentoringu dla mentora:

 • rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych i liderskich,
 • wzrost szans awansu zawodowego,
 • wzrost prestiżu i uznania,
 • rozwój osobisty, refleksja nad sobą,
 • poszerzenie horyzontów,
 • możliwość wsparcia rozwoju innych i płynąca stąd satysfakcja.

 

Ramowy program Szkoły Mentorów:

Dzień 1 – Zrozumieć mentoring

 • Mentoring – skuteczne narzędzie rozwoju
 • Proces mentorski – krok po kroku
 • Mentoring – skuteczne narzędzie rozwoju
 • Talenty w mentoringu
 • Jak uczą się dorośli – cykl Kolba

 

Dzień 2 – Narzędzia mentora: planowanie

 • Planowanie długookresowe – narzędzia
 • Określanie celów w mentoringu

 

Dzień 3 – Kompetencje mentora: pytam, słucham, widzę i  odpowiadam

 • Kompetencje Mentora
 • Jak słuchać całym sobą?
 • Informacja zwrotna w mentoringu

 

Dzień 4 – Sesja mentorska: krok po kroku

 • Pierwsze spotkanie z Mentee
 • Drugie i kolejne spotkanie z Mentee
 • Zmiana negatywnych przekonań
 • Zakończenie procesu mentorskiego

 

Dzień 5 – Mentoring praktyczny: ćwiczę.

 • Mój mentoring: najlepszy i najgorszy scenariusz
 • Trudne sytuacje i zakłócenia w relacji mentorskiej
 • Mentoring na różnych etapach procesu

 

Dzień 6 – Mentoring praktyczny – sprawdzam!

 • Co potrafię – sesja pokazowa
 • Jestem Mentorem!

 

Szkoła Mentorów to:

 • 6 dni wypełnionych pracą warsztatową, ćwiczeniami, wsparciem coachingowym i mentorskim,
 • dostęp do nowoczesnej i sprawdzonej wiedzy z mentoringu,
 • zestaw skutecznych narzędzi służących do rozwoju organizacji i ich pracowników,
 • spersonalizowany program rozwoju skoncentrowany na indywidualnych osobach i konkretnych organizacjach,
 • prestiżowy program zakończony certyfikacją liczącą się w procesie awansu zawodowego.

 

Szkoła Mentorów może być realizowana jak osobne szkolenie lub jako część Pełnego Programu Wdrożenia Mentoringu w organizacji lub firmie.

Zapraszamy do współpracy. Program szkolenia realizowany w formie zamkniętej dla konkretnej instytucji. Czas trwania szkolenia 6 dni /48h szkoleniowych/ Terminy szkoleń oraz cenę za za dzień szkoleniowy ustalamy indywidualnie z zamawiającym.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą:

Kontakt do konsultantów -> SPRAWDŹ

 

Zobacz cały zespół

Sprawdź rekomendacje naszych zadowolonych klientów

Rekomenduję udział w Szkole Mentorów. Doceniam szerokie podejście CW do tematu jakim jest mentoring – od ‘jak być mentorem’ do ‘wdrażania mentoringu w organizacjach’. Do tego teoria, praktyczne modele, przykłady, inspiracje, ćwiczenia i wiele więcej. Warto!
Anna Wojciechowska, Talent Training

Rekomenduję Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Wratislaviense.
Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Mentorów. Było to dla mnie ważne szkolenie, ponieważ interesuję się Mentoringiem, jego skutecznością oraz możliwością zastosowania w różnych kontekstach. Szczególnie wartościowe było dla mnie odnoszenie się do indywidualnych przypadków i praca nad rzeczywistymi sprawami. Poznałam podstawowe mechanizmy wprowadzania Mentoringu w kulturę organizacji. Szkolenie pomogło mi zdefiniować Mentoring i wypracować plan wdrożenia w organizacji.
Rekomenduję również trenerów prowadzących szkolenie Marcina Szalę i Krzysztofa Słabonia. Posiadana i przekazywana przez nich wiedza była poparta przykładami z ich własnych doświadczeń i doświadczeń innych. O ich fachowości świadczy również umiejętność zbudowania takich relacji z uczestnikami, które umożliwiały w swobodny sposób prace nad często bardzo osobistymi kwestiami.
Polecam udział w Szkole Mentorów!
Izabela Mleczko, Prezes Stowarzyszenia Promocji Coachingu

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

Szkoła Mentorów
Kontakt Collegium Wratislaviense szkolenia@cw.edu.pl 71 727 79 10

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.