Pełne wdrożenie mentoringu

Program Pełnego Wdrożenia Mentoringu to kompleksowy program, dzięki któremu profesjonalny mentoring ma szansę odnieść sukces w organizacji!

Gdybyś miał wyobrazić sobie idealną firmę lub organizację, to jaka by ona była? Czy nie chciałbyś, aby wszystkie działy idealnie i harmonii ze sobą współpracowały? Gdzie ludzie opowiadaliby innym o swoich wyzwaniach i zawsze byłby ktoś, kto pomagałby drugiemu? Firma, w której wszyscy chcą pracować, a nowi pracownicy sprawnie uczą się nowych zagadnień. W której naturalni liderzy przejmują rolę opiekunów i z entuzjazmem wspierają innych. W której naturalne ścieżki awansu są jasne dla wszystkich, a zaangażowani pracownicy cieszą się uznaniem i prestiżem w całej firmie. Gdzie wszyscy są uśmiechnięci, a firma przynosi zyski z korzyścią dla wszystkich? Czy jest to możliwe… Oczywiście! Czy jest to łatwe – nie, ale mamy system – Program Pełnego Wdrożenia Mentoringu, który Tobie i Twojej organizacji pomoże kompleksowo wdrożyć ten plan w życie. Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych na praktykę) metod nauki, inspirująca się relacją mistrz-uczeń. Jej celem jest rozwinięcie potencjału drzemiącego w Twojej organizacji. Mentoring stosowany jest z powodzeniem na świecie w różnego rodzaju środowiskach: biznesowym, pozarządowym, obywatelskim.

 

Dla kogo?

 • firm, przedsiębiorstw
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji administracji publicznej
 • uczelni wyższych

 

Dlaczego mentoring?

W Stanach Zjednoczonych aż 71% firm z listy Fortune 500 stosuje mentoring. Metoda ta coraz szybciej zdobywa również zwolenników wsród polskich przedsiębiorców i pracowników różnych organizacji. W czasach, gdy masowye formy edukacji i szkoleń stają się niewystarczające, coraz więcej organizacji, szczególnie biznesowych, zainteresowanych jest wdrożeniem mentoringu do własnej kultury organizacyjnej i poszukuje wsparcia w tym zakresie. Mentoring wzmacnia kulturę organizacyjną, ułatwia przepływ wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji oraz ogranicza koszty związane z korzystaniem z zewnętrznych szkoleń. Profesjonalne przygotowanie mentorów jest jednym z kluczowych czynników powodzenia programu mentoringowego w organizacji!.

 

Dlaczego Collegium?

Opierając się na polskich i zagranicznych doświadczeniach mentoringu i edukacji spersonalizowanej, wypracowaliśmy oryginalny i skuteczny model pracy tą metodą. Konkretne narzędzia i mentorski know-how pomagają wydobyć potencjał pracowników, odkryć ich talenty i mocne strony, pokierować ich karierą oraz zmotywować do pracy i rozwoju. Szkolenia prowadzone przez Collegium przygotowywane są również z myślą o rozwoju osobistym uczestników. Dobry mentor to osoba, która wciąż się rozwija. Diagnozowanie własnych mocnych stron, narzędzia samorozwojowe i praktyczne ćwiczenia są integralnymi elementami naszych szkoleń. To wszystko sprawia, że podjęcie się roli mentora jest prawdziwie ożywcze i inspirujące!

W ramach pełnego programu wdrożeniowego oferujemy:

 • wprowadzenie do metody, badanie potrzeb organizacji, wyznaczenie celów programu,
 • szkolenie dla mentorów – rozwój kompetencji mentorskich,
 • szkolenie dla mentee – jak efektywnie korzystać z mentoringu,
 • indywidualne konsultacje z zakresu praktycznych aspektów wdrożenia mentoringu w organizacji,
 • indywidualne mentoriale i superwizje dla mentorów.

 

 

Korzyści z pełnego programu wdrożeniowego dla organizacji:

 • lepsze przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków,
 • maksymalizacja potencjału pracowników,
 • wsparcie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji,
 • wzmocnienie kultury organizacyjnej,
 • wsparcie procesu sukcesji,
 • poprawienie jakości komunikacji w ramach organizacji.

 

Korzyści z pełnego programu wdrożeniowego dla Mentee:

 • zmotywowanie do rozwoju rozwoju zawodowego i osobistego,
 • jasne sprecyzowanie celów zawodowych,
 • szybszy wzrost kompetencji i szans awansu,
 • odkrycie i wykorzystywanie swoich talentów w pracy,
 • głębsze zrozumienie kultury organizacyjnej firmy,
 • większa satysfakcja z pracy, lepsze zrozumienie jej znaczenia.

 

Korzyści z pełnego programu wdrożeniowego dla Mentora:

 • rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych i liderskich,
 • wzrost szans awansu,
 • wzrost prestiżu i uznania,
 • rozwój osobisty, refleksja nad sobą,
 • poszerzenie horyzontów,
 • możliwość wsparcia rozwoju innych i płynąca stąd satysfakcja.

 

 

Zapraszamy do współpracy. Pełny Program Wdrożenia Mentoringu obejmuje 80-godzin szkolenia oraz konsultacje wdrożeniowe, dotyczące najefektywniejszego wykorzystania mentoringu w Państwa organizacji. Istnieje możliwość dopasowania układu szkolenia do indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Kontakt do konsultantów -> SPRAWDŹ

 

 

Zobacz cały zespół

Sprawdź rekomendacje naszych zadowolonych klientów

Na partnera naszych projektów w tym zakresie wybraliśmy Collegium Wratislaviense, które zrealizowała dla nas 8-dniowy cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za współpracę z nowymi pracownikami. Szkolenia te oceniliśmy bardzo wysoko, zarówno pod względem zrozumienia naszych potrzeb, autorskich materiałów i narzędzi Collegium Wratislaviense oraz spójności całego programu. Trenerzy łączyli w sobie wysoki profesjonalizm, dążenie do celu, jak i otwartość na dynamikę pracy w różnorodnej grupie. Collegium kładzie duży nacisk na wdrożenie mentoringu oraz trwałość jego rezultatów – to bardzo istotny czynnik przy ocenie inwestycji szkoleniowej.
Widząc dobre efekty programu zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę z Collegium w zakresie wdrażania mentoringu w Grupie.
Rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.
Jakub Kamyk, członek Zarządu, Wiceprezes ds. Pracowniczych

Bardzo pozytywnie oceniam wkład Collegium w ten proces. W okresie 04.2011 – 08.2012 zrealizowaliśmy jeden z pierwszych w Polsce projektów mentorskich dedykowanych organizacjom biznesowym. Zadania powierzone Collegium obejmowały: zintegrowanie kadry menedżerskiej Grupy, wsparcie w wypracowaniu wspólnych wartości, zasad i procedur w Grupie; wypracowanie oraz wdrożenie odpowiedniego dla Grupy modelu mentoringu.
Z zadań tych zespół Collegium Wratislaviense wywiązał się bardzo dobrze, zarówno na poziomie tworzenia narzędzi i dokumentów wdrożeniowych, jak i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla wymagającego zespołu Grupy. Collegium Wratislaviense tworzą ludzie, którzy budzą szacunek, wiedzę teoretyczną łączą z praktycznymi pomysłami i narzędziami oraz wielkim zaangażowaniem. Projekt „Mentoring w Grupie Black point” oceniam jak dobrą inwestycję: dodał nam energii, wzmocnił zaangażowanie i motywację pracowników, dziele się wiedzą, świadomość wspólnych wartości i celów oraz integrację spółek tworzących Grupę. Jego pozytywne efekty są widoczne do dzisiaj.
Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.
Kamila Yamasaki, Wiceprezes Zarządu Black Point

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

Pełne wdrożenie mentoringu
Kontakt Collegium Wratislaviense szkolenia@cw.edu.pl 71 727 79 10

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.