Akredytacja Tutorska

photo-smallest-square

Nazwa programu: AKREDYTACJA TUTORSKA

Nadany tytuł: AKREDYTOWANY PRAKTYK TUTORINGU

 

 

Program Akredytacji Tutorskiej –   jest przeznaczony  dla:

 • Absolwentów Szkoły Tutorów i Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense /szkolenie 64h/.
 • Absolwentów innego udokumentowanego, specjalistycznego szkolenia z zakresu tutoringu /minimum 56 h szkoleniowych/. Szczegółowe wymagania dla tych kandydatów są udostępnianie na życzenie.

 

Akredytacja Tutorska – Akredytowany Praktyk Tutoringu to kolejny etap w rozwoju profesjonalnego tutora akademickiego. 48-godzinny Program Akredytacji Tutorskiej odpowiada na zgłaszaną przez wielu tutorów,  absolwentów Szkół Tutorów, potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności tutorskich oraz promowania akredytowanych tutorów na polskim rynku edukacyjnym. Program Akredytacji Tutorskiej to również proces wyznaczania standardów dla zawodu tutora. Przygotowany przez Collegium Wratislaviense innowacyjny, autorski program Akredytacji Tutorskiej kładzie nacisk na doskonalenie praktyki tutorskiej, pogłębienie samoświadomości tutorów, wsparcie w realizacji samodzielnych projektów tutorskich w środowiskach uczestników,  przygotowanie do roli konsultantów tutoringu, a także wzmocnienie marki osobistej tutora na rynku edukacyjnym. Inspirujący program jest uzupełniony indywidualnymi superwizjami.

Cele te zrealizujemy poprzez:

 • Intensywną praktykę tutorską: każdy uczestnik Programu Akredytacji Tutorskiej zrealizuje dwa projekty tutorskie (liczące minimum 8 tutoriali) z podopiecznymi (uczniami lub studentami) ze swojego środowiska.
 • Indywidualną superwizję pracy tutorów uczestniczących w Programie: każdy tutor weźmie udział w maksymalnie 4 sesjach indywidualnych  superwizji (2 h w programach dedykowanych, 4h w programach otwartych).
 • Przekazanie nowej wiedzy oraz trening nowych narzędzi tutorskich.
 • Pogłębione analizy przypadków tutorskich podczas superwizji grupowej.
 • Samodoskonalenie pracy własnej w zgodzie z kodeksem etycznym tutora.
 • Pogłębienie refleksji nad tożsamością tutora oraz własnej samoświadomości.
 • Nabycie umiejętności budowania marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym.
 • Analiza możliwości rynkowych dla zawodu tutora, nakreślenie możliwości biznesowych uczestników programu oraz wypracowanie profili i ofert tutorskich na ogólnopolskim portalu tutoring.edu.pl.
 • Zestaw gotowych narzędzi wspierający tutora w pracy z podopiecznym.

ZESPÓŁ

Zobacz cały zespół

Program

Zjazd 1
16 godzin

Zaawansowane kompetencje komunikacyjne i narzędzia zmiany perspektywy.

 • Umiejętność zadawania inspirujących pytań.
 • Rozwijanie kompetencji empatycznego słuchania.
 • Narzędzia zmiany perspektywy.
 • Superwizja grupowa: wymiana doświadczeń.
Zjazd 2
16 godzin

Podejmowanie decyzji i stawianie granic.

 • Narzędzia wspierające w podejmowaniu decyzji.
 • Zarządzanie zmianą: reakcja, modele, planowanie.
 • Asertywność w pracy tutora.
 • Stawianie granic w tutoringu.
 • Superwizja grupowa: rozwiązywanie trudnych przypadków.
Zjazd 3
16 godzin

Dylematy etyczne, praca z przekonaniami i budowanie marki tutora.

 • Narzędzia do pracy z tekstem w tutoringu naukowym.
 • Dylematy etyczne w pracy tutora i ich rozwiązywanie.
 • Budowanie marki tutora.
 • Superwizja grupowa: rozwiązywanie trudnych przypadków.
 • Podsumowanie kursu.

Każdy uczestnik programu jest zobligowany do przeprowadzenia dwóch cykli tutorskich z dwoma różnymi podopiecznymi, każdy składający się z przynajmniej 8 spotkań. W czasie pracy tutorskiej uczestnik będzie pod opieką superwizora, który będzie wspierał tutora w pracy z podopiecznym oraz pomagał mu w rozwoju tutorskim. W tym  celu zakładamy realizację 2 godzin indywidualnych superwizji w programach dedykowanych oraz 4 godzin indywidualnych superwizji w programach otwartych.

Indywidualne sesje z superwizorem dadzą uczestnikom:

 • możliwość uczenia się oraz rozwoju dostosowanego do konkretnych potrzeb uczestników i okoliczności prowadzenia tutoriali;
 • zbudowanie otwartej i opartej na zaufaniu relacji;
 • motywację do utrzymania wysokiej jakości prowadzonych tutoriali;
 • poszukiwanie autorskich rozwiązań, zwiększanie biegłości, kreatywności, pewności oraz uważności w roli tutora.
 • refleksję nad wartościami w tutoringu oraz zagadnieniami etycznymi.

 

Akredytowany Praktyk Tutoringu w roku szkolnym 2021 / 2022

 • 04 – 05 grudnia 2021 r. – Zjazd 1., miejsce szkolenia: Collegium Wratislaviense, ul. Krawiecka 6/4, 50 – 148 Wrocław (Silence House). Po pierwszym dniu szkolenia zapraszamy naszych Uczestników na powitalny toast integracyjny;
 • 15 – 16 stycznia 2022 r. – Zjazd 2., realizowany w formie online. Do wzięcia udziału w zajęciach wystarczy posiadanie dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerkę i mikrofon oraz podłączenie do stabilnego łącza internetowego;
 • 26 – 27 lutego 2022 r. – Zjazd 3., miejsce szkolenia: Collegium Wratislaviense, ul. Krawiecka 6/4, 50 – 148 Wrocław (Silence House).

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w programie: do 17 listopada 2021 r.
Z uwagi na limitowaną ilość uczestników, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Szkoleń.

Koszt cyklu szkoleń wynosi: 2.450 zł i obejmuje 48-godzinny program zajęć oraz 4 godziny indywidualnych superwizji, udział w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu, certyfikat ukończenia programu, materiały szkoleniowe.

Zapisy  -> SPRAWDŹ

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Kontakt do konsultantów -> SPRAWDŹ

 

WARUNKI UZYSKANIA AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

PRAKTYKA TUTORSKA

Przeprowadzenie minimum 2 procesów tutorskich (każdy po minimum 8 godzin). Tutoring z podopiecznymi należy rozpocząć najpóźniej w momencie rozpoczęcia pierwszego zjazdu szkolenia. Prowadzenie tutoringu równolegle do programu akredytacji pozwoli osiągnąć najwięcej korzyści rozwojowych podczas indywidualnych i grupowych superwizji przewidzianych w programie.

VIDEO LUB AUDIO ZE SPOTKANIA TUTORSKIEGO

Nagranie (video lub audio) przeprowadzonego przez siebie spotkania tutorskiego z podopiecznym. Spotkanie (lub jego fragment) powinien trwać minimum 20, a maksimum 45 min. Nagranie zostanie omówione z tutorem-superwizorem, który udzieli Kandydatowi do akredytacji informacji zwrotnej. Należy pamiętać, że nagranie spotkania powinno odbyć się po uzyskaniu zgody podopiecznego oraz jego rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej). Collegium Wratislaviense gwarantuje, że nie zostanie ono upublicznione ani wykorzystane do jakichkolwiek celów bez wiedzy i zgody podopiecznego i/lub jego rodziców

UROCZYSTY ODBIÓR ŚWIADECTW AKREDYTACYJNYCH PODCZAS  OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU TUTORINGU

Zakończeniem procesu akredytacji jest uroczysty odbiór świadectw akredytacyjnych, który będzie miał miejsce podczas Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Każdy Akredytowany Praktyk Tutoringu ma zagwarantowany bezpłatny udział w tym wydarzeniu.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

KORZYŚCI DLA TUTORÓW:
 • Pozyskanie najnowszej wiedzy, umiejętności i narzędzi tutoringowych a także nabycie praktycznych umiejętności tutorskich.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym a także umiejętność analizy rynku pod kątem rozwoju własnych projektów tutoringowych.
 • Otrzymanie świadectwa akredytacji wydanego przez wiarygodną instytucję, lidera wdrożeń programów tutoringowych w Polsce.
 • Satysfakcja z pracy dydaktycznej będąca efektem lepszych relacji z podopiecznymi i ich rodzicami.
 • Nowe możliwości rozwoju i awansu zawodowego poprzez koordynację projektów tutorskich w swoim środowisku pracy.
 • Współudział w budowaniu społeczności tutorów w Polsce, możliwość wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.
 • Możliwość współpracy przy projektach realizowanych przez Collegium Wratislaviense.
 • Przynależność do elitarnej grupy zawodowej, otoczonej przez Collegium Wratslaviense wyjątkowym wsparciem.
KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA TUTORÓW:
 • Zbudowanie profesjonalnej ścieżki rozwoju dla zawodu tutora.
 • Standaryzacja zawodu uwierzytelniająca posiadaną wiedzę i umiejętności.
 • Budowa społeczności tutorów pozwalająca na wymianę wiedzy i doświadczeń, nawiązywane kontaktów zawodowych.
 • Budowanie wiarygodności i rozpoznawalności tutorów poprzez autoprezentację w bazie tutorów akredytowanych na dedykowanym portalu edukacyjnym.

 

Cena obejmuje:

 • Realizację zajęć programu akredytacyjnego zakończonego sprawdzeniem wiedzy.
 • Indywidualne superwizje.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu.
 • Świadectwo Akredytacji w oprawie.
 • Prezentację w bazie Akredytowanych Praktyków Tutoringu na tutoring.edu.pl

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szkolenie składa się z czterech modułów. Trzy z nich realizowane są w formie dwudniowych zjazdów, czwarty moduł to indywidualne superwizje w ilości  4 lub 2 godzin do wykorzystania w trakcie trwania szkolenia. Aby otrzymać świadectwo akredytacyjne uczestnik musi zrealizować wszystkie cztery moduły i otrzymać pozytywną ocenę superwizora. Dla celów akredytacji wymagamy obecności na zajęciach w wysokości min. 40h szkoleniowych (możliwość absencji do 8h szkoleniowych).

Rekomendacje

Uczestnictwo w Programie Praktyk Tutoringu pozwoliło mi zrobić kolejne kroki na drodze do stania się tutorem, czyli osobą, która potrafi wchodzić w rolę mistrza (z pokorą…) . Jest to tak, jak zobaczyć ścieżkę w lesie pełnym przecinających się duktów i nie tylko poddać się jej urokowi ale wejść w nią i poznać. Dobre rzeczy wymagają czasu, wytrwałości, trzymania się celu i dojrzewania – w Szkole Tutorów mogłam pytać i próbować – budować swoją ścieżkę inspirując i ucząc się od innych wędrowców.
Katarzyna Jędrzak

 

Jeżeli wydaje Ci się, że po uczestnictwie w pierwszym stopniu szkolenia o tutoringu wiesz już wszystko i jesteś pełen pasji, by podjąć się wyzwania by być Mistrzem dla swojego Podopiecznego to… uczestnictwo w Praktyku Tutoringu bardzo Ci w tym pomoże. Zobaczysz, jak wiele mogą wnieść w Twoją praktykę oferowane superwizje; Twoja pierwsza praktyka tutoringu, która odbywać się będzie pod czujnym okiem Twojego osobistego Tutora bardzo ci ułatwi Twoja pracę zwłaszcza, gdy napotkasz bariery niemożliwe do przebycia – Superwizor wspomoże Cię i przekonasz się, ze nie ma rzeczy niemożliwych!
Agnieszka Borysewicz-Filipek

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

Akredytacja Tutorska
Kontakt Collegium Wratislaviense szkolenia@cw.edu.pl 71 727 79 10

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.