Opinie uczestników szkoleń Collegium

Szkoła Tutorów | Collegium Mentoringu
Praktyk Tutoringu | Programy z przywództwa

Szkoła Tutorów

„Poniższą opnię przekazuję jako uczestnik Szkoły Tutorów Akademickich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwszy zjazd poprowadziła Pani dr Beata Master […]Szczególne uznanie budzi umiejętność, a raczej dar pracy z ludźmi. Otwartość na człowieka, wrażliwość, plastyczność, umiejętność wyzwalania tego co w człowieku najlepsze i kreowania przyjaznej, twórczej atmosfery.  To naprawdę szuka – tak zadziałać, coś takiego zbudować. Zwłaszcza że grono odbiorców jest tu wymagające, grupa naukowców-nauczycieli akademickich o długim stażu i dużym zaangażowaniu i doświadczeniu.

Chciałbym więc złożyć gratulacje dla Państwa instytucji z tytułu zatrudniania tak doskonałej kadry do prowadzenia przedsięwzięcia, w którym wysokiej klasy umiejętności współgrają z wartościami „

dr hab., prof. UAM Rafał Bernard, Kierownik Wydziałowej Pracowni Dydaktyki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tutoring daje szansę! Uczniom i nauczycielom. Tym, którym ciągle jeszcze się chce, chociaż wokół bylejakość i powierzchowność. Równanie w dół. Szkoła Tutorów pokazuje, że można inaczej! Osiem dni wytężonej pracy, pełne zaangażowanie prowadzących i kursantów. Punktualnie, rzeczowo, w doskonałej, pełnej życzliwości atmosferze. Od teorii po skuteczne narzędzia. Mnóstwo zajęć praktycznych. Scenki z udziałem każdego z uczestników, zaraz po nich szczegółowe analizy, dyskusje i polemiki. Ani śladu znużenia czy zniecierpliwienia po obu stronach. I każdego dnia zdziwienie – że już, że kolejne zajęcia za nami! Znakomite szkolenie, świetny wybór! Zdecydowanie polecam! Zainteresowanym efektywnymi metodami pracy, bo to jest to! Praktykującym, bo można jeszcze lepiej!

mgr inż. Robert Przykucki, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

Świetne szkolenie! Podobało mi się poważne, wszechstronne i odpowiedzialne traktowanie pracy tutora (nauczyciela zwykłego tym samym także) jako realizacji nie tylko zawodu ale i specjalnego powołania. Bardzo wysoko oceniam treść merytoryczną, gdyż poruszono nie tylko kwestie dotyczące bezpośrednio zasad prowadzenia tutoringu, ale również zagadnienia dotyczące rozwoju każdej osoby ludzkiej. Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów. Szkolenie dostarczyło mi narzędzi rozwoju osobistego, narzędzi doskonalenia zawodu nauczyciela oraz chęci prowadzenia tutoriali tam, gdzie będzie to tylko możliwe.

dr Irena Kasperowicz-Ruka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Trenerzy Collegium Wratislaviense rzeczywiście inspirują do wielkości. Udział w VII edycji Szkoły Tutorów to dla mnie osobiście przede wszystkim spotkania, inne niż te na co dzień, to uczestnictwo w „żywych” tutorialach, podczas których odkryłem swój talent, przede wszystkim organizacyjny. I właśnie ów talent wykorzystam w pracy nad powołaniem klubu tutorów województwa kujawsko-pomorskiego. Właściwie rozpoczęła się ona już z chwilą ostatnich zajęć. Czyż to nie jest owa inspiracja do wielkości?! Wg mnie jak najbardziej. Postawiłem na Collegium Wratislaviense, czyli dokonałem słusznego wyboru. Odkryłem siłę spotkań, która tkwi w ludziach, tak wyjątkowych ludziach…

Paweł Zbytniewski, germanista, tutor

Świetne, dobrej jakości szkolenie. Dzięki niemu dostrzegłam, że wartość i jakość edukacji zależy od ludzi, którzy ją tworzą, a nie od rozwiązań systemowych. Szkoła Tutorów utwierdziła mnie w przekonaniu, że warto pracować tą metodą, dała nowe spojrzenie na tutoring i nowe narzędzia pracy.

Monika Ogrodnik, dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej „Strumienie”, Warszawa

Tutoring jest formą nauczania typu mistrz-uczeń wywodzącą się z Oksfordu. Metoda ta stosowana może być do długofalowej współpracy ze studentami, np. prace inżynierskie czy magisterskie. Szkolenie pozwala nie tylko dowiedzieć się o tej metodzie, ale również o samym sobie (sposobie podejścia do studenta, własnych ograniczeniach, itp.), zawiera mało wykładów i prezentacji zastępując je ćwiczeniami i dyskusjami.

dr inż. Łukasz Dworzak, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska

Zajęcia oceniam na celujący. Były wartościowe i dobre merytorycznie. Dzięki nim odkryłam nowe możliwości w pracy z uczniem, miałam możliwość refleksji nad sobą oraz pogłębiłam swoją wiedzę. Szczególnie cenię zdobyte narzędzia do pracy z młodym człowiekiem w oparciu o wartości.

Beata Rzeźnik, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Łódź

Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów. Udział w programie wzbogacił moją wiedzę, dał mi nowe pomysły, motywację oraz wiarę, że moja praca ma sens.

Barbara Dębska, nauczycielka języka niemieckiego, Starachowice

Szkolenie oceniam na piątkę. Przyszłam na nie załamana kondycją uniwersytetu, a wyszłam z pewną nadzieją, że da się coś zrobić.

dr Dorota Wolska, Uniwersytet Wrocławski, tutor studentów MISH-u

Szkoła Tutorów była dla mnie ważnym doświadczeniem, bowiem miałam możliwość ukształtowania nowych umiejętności oraz poznania ludzi, którzy potrafią pokazywać nowe drogi i wartości w pracy dydaktycznej i wychowawczej. To były dynamiczne i wartościowe merytorycznie zajęcia, które pozwoliły na pogłębienie refleksji nad sobą jako nauczycielem i zyskanie nowego spojrzenia na metody pracy z uczniem Szczególnie cenna była dla mnie część dotycząca budowania pozycji lidera w edukacji w oparciu o wartości. Polecam Szkołę Tutorów wszystkim nauczycielom, którzy pragną własnego rozwoju, bowiem osoby które stworzyły Szkołę wnoszą nowe wartości do polskiej edukacji i dają do ręki ważne narzędzia do pracy z młodymi ludźmi. To szkolenie to również bardzo dobry materiał do pracy z radami pedagogicznymi, co szczególnie polecam dyrektorom szkół.

Małgorzata Joniuk-Piątkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Łódź

Jestem zadowolony z udziału w Szkole Tutorów Akademickich. Szkolenie stworzyło okazję do samorozwoju, poznania ciekawych ludzi i dało mi pomysły na indywidualizacje nauki. Ciekawe były podsumowania (parę nowych pomysłów na rozwój i wdrożenie) oraz świetny kontakt z ludźmi, którzy pokazali inne spojrzenie na rozwój człowieka.

dr Maciej Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Po szkoleniu nabrałam przekonania o wartości tutoriali, zaczęłam je intensywnie wdrażać w swojej pracy zarówno dydaktycznej jak i kontaktach personalnych ze studentami. Mnie, jako tutorowi, szkolenie pozwoliło także uwierzyć, że wiele rzeczy robimy jako nauczyciele akademiccy instynktownie i dobrze.

dr hab. prof. UG Anita Lewandowska, tutor, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

W Collegium Wratislaviense odbyłam szkolenia z zakresu: Tutoringu Akademickiego oraz Tutoringu Edukacyjnego na przełomie roku 2012/2013. Z Wrocławską Szkołą Tutorów spotkałam się po raz pierwszy i uważam, że jest godna polecenia z uwagi na atrakcyjną ofertę, wysoki poziom merytorycznego przygotowania osób prowadzących, jak również kulturę osobistą, umiejętność tworzenia bardzo przyjaznej atmosfery podczas spotkań, komfortowych warunków pracy, rzetelnego przygotowania materiałów dydaktycznych oraz dbałości o potrzeby uczestników. Również cenne i godne uwagi jest to, iż podczas szkoleń organizatorzy zapraszali interesujących i ciekawych ludzi, którzy również dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wymienione przeze mnie walory przyczyniają się do tego, iż Szkołę Tutorów mogę polecić z pełna odpowiedzialnością jako profesjonalny, „wysokiej klasy” ośrodek szkoleniowy.

Beata Bochnia, Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Bardzo cieszę się z udziału w Szkole Tutorów. Szkolenie dało mi dużo radości, fachowej wiedzy i optymizmu na przyszłość.

Barbara Gajda, nauczycielka języka polskiego, Ostrów Wielkopolski

Doceniam zajęcia w Szkole Tutorów Akademickich za ich praktyczność oraz rzetelność, z jaką zostały przygotowane i zaprezentowane.

dr hab. prof. SAN Anna Turula, Instytut Anglistyki, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Dzięki Szkole Tutorów poszerzyłam swoje spojrzenie na człowieka, a także znalazłam inspirację do szukania nowych rozwiązań pracy z uczniami. Było to jedno z najlepszych szkoleń, w jakich brałam udział.

Małgorzata Mejer, nauczycielka języka polskiego, Wrocław

W rozwoju osobistym czy zawodowym zdarza się nam doświadczać zjawiska szklanego sufitu – bywa, że brakuje nam wiary we własne siły i poddajemy się jeszcze zanim podejmiemy działanie na rzecz zmieniania się na lepsze. Bywa też, że brak nam poukładania pojęć – takiej organizacji zawartości naszej skrzyni ze skarbami. Tutoring nauczył mnie, że moja skrzynia jest pełna – pełna skarbów do których tylko ja mam klucz. Innymi słowy, dzięki Szkole Tutorów przebiłam swój własny szklany sufit i potrafię bez wahania nazwać zjawiska, które dotąd wyczuwałam tylko podskórnie. Oprócz wiedzy i poczucia własnej sprawczości, otrzymałam zastrzyk inspiracji i miałam okazję spojrzeć w twarz swoim słabościom w atmosferze cierpliwości i zrozumienia ze strony prowadzących i uczestników.

Katarzyna Jędrzak, nauczycielka języka angielskiego w I LO w Krotoszynie

Ciekawy, dobrze przygotowany kurs, stanowiący element nie tylko samodoskonalenia zawodowego, ale i rozwoju osobistego. Pozwala dostrzec i umocnić swoje mocne strony, uświadomić wartości, na których budujemy zarówno prywatne jak i zawodowe życie i karierę. Otwiera również nauczyciela akademickiego na potencjał i mocne strony studentów. Szczególnie polecam osobom, którym bliska jest idea uniwersytetu jako wspólnoty osób kształtujących nawzajem swoje postawy w procesie przechodzenia od relacji mistrz-uczeń do relacji partnerskiej. Kurs, używając górnolotnych określeń, dodaje skrzydeł nauczycielom tak, aby oni z kolei mogli dodać skrzydeł swoim studentom

dr Mirosława Malinowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii UG ds. Dydaktycznych

Szkolenie było okazją do spotkania z wartościowymi ludźmi, które dało mi nowe spojrzenie na rzeczywistość swoją i ucznia, impuls do pracy nad sobą, a także pomogło znaleźć kierunek rozwoju.

Grażyna Pleśniak, nauczycielka religii, Wrocław

Jestem bardzo zadowolona z decyzji o uczestnictwie w Szkole Tutorów. Szkolenie dało mi wiedzę i umiejętności, a także pogłębiło moją refleksję dotyczącą rozwoju człowieka.

Karolina Furmańska, Fundacja „Moja Przestrzeń”

Udział w Szkole Tutorów Akademickich przywrócił mi wiarę w siłę i wartość edukacji. Zainspirował do poszukiwania intelektualnej przyjemności w indywidualnej pracy ze studentami i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wartości, na których bazuje tutoring od zawsze były mi bliskie a teraz mam w ręku narzędzie, z pomocą którego mogę je urzeczywistniać. Szczególnie cenna była dla mnie możliwość refleksji nad samym sobą. Szkolenie oceniam na 6

dr Małgorzata Grzegorczyk, Katedra Marketingu, Uniwersytet Łódzki

Szkoła Tutorów była dla mnie intelektualną krainą szczęśliwości, niekończącą się podróżą w głąb siebie, ostoją kreatywności, mądrości i inspiracji. Metoda tutoringu to absolutnie świeży powiew w obliczu globalizacji edukacji. Myślę, że stanowi dla niej wielką szansę, z której na pewno skorzysta placówka, którą kieruję

Sławomira Czarnecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

Udział w Szkole Tutorów dał mi możliwość rozwoju osobistego. Myślę, że to najlepszy wybór, jakiego mogłam dokonać

Alicja Szwiec, Politolog, Wrocław

Szkolenie oceniam na 6. Zostało bardzo dobrze przygotowane. Udział w nim poszerzył moją wiedzę, narzędzia, a także był okazją do nawiązania inspirujących kontaktów.

Jolanta Ratyńska, Prywatne Centrum Kształcenia Kadr, Jelenia Góra

Cieszę się, że podczas tego szkolenia poznałam różne narzędzia, którymi jako tutor mogę się posługiwać. Zauważyłam, że studenci motywowani przeze mnie teraz czują się bardziej doceniani, a jednocześnie chętniej współpracują. Chętnie odświeżyłabym wiadomości zdobyte podczas tego szkolenia za jakiś czas, mam nadzieję, że dalsza współpraca ze Szkołą Tutorów będzie możliwa:)

mgr Alicja Olszewska, Katedra Hydrologii, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego/em>

Szkolenie było intensywne, ale niezwykle inspirujące. Panująca na nim atmosfera, spotkani ludzie i sposób prowadzenia szkolenia działały na mnie ożywczo i wyzwoliły mój entuzjazm. Podziw budzi bardzo dobra organizacja, urozmaicenie form i balans pomiędzy doświadczeniem a wiedzą teoretyczną. Dostrzegłam w tutoringu znakomite narzędzie do rozwoju osobistego i wspierania innych na tej drodze.

Małgorzata Łukaszewicz, nauczycielka języka polskiego, Wrocław

Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu. Zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i profesjonalny. Wywarło na mnie duży wpływ zarówno osobisty, jak i zawodowy. Ze szkolenia wyjeżdżam pełna nowej energii i zapału do robienia czegoś innego lub tego, co robiłam do tej pory, ale w zupełnie inny sposób.

Edyta Tarnowska, nauczycielka nauczania początkowego, Żary

Każdy z pracowników naukowych ma swój, indywidualny warsztat dydaktyczny, nierzadko doskonalony latami. Co może zatem wnieść do tego warsztatu tutoring? Uważam, że tutoring może nie tylko ten warsztat wzbogacić, ale także ożywić. Specyficzną cechą tutoringu jest m.in. to, że skłania do twórczych refleksji nie tylko studenta, ale także i… tutora, sprzyja, bowiem synergii oraz rozwojowi pracy dydaktycznej i naukowej. Daje ponadto konkretne techniki współpracy ze studentem (tj. uczestnikiem tutoriali, dyplomantem etc.). Ta forma współpracy rozwija studenta nie tylko naukowo, ale także w szerszym wymiarze. Ponadto nie bez znaczenia jest satysfakcja z pracy dydaktycznej, gdy obserwuje się ewidentne postępy i rozwój studenta. Jako tutor, absolwent drugiej edycji Szkoły, serdecznie zachęcam nauczycieli akademickich i doktorantów do udziału w Szkole Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense

dr inż. Milleniusz Nowak, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Zadowolenie to chyba złe słowo do opisu tego, co czuję po Szkole Tutorów. Bardziej chodzi o zapał do wykorzystania tej metody w swojej pracy. Czuję spory niedosyt wiedzy, umiejętności i pomysłów – nie dlatego, że było tego zbyt mało, ale raczej w oczekiwaniu na dalszy rozwój w tym kierunku. Kurs dał mi realne narzędzia oraz przekonanie o ich skuteczności. Collegium Wratislaviense jest dla mnie źródłem inspiracji, a także miejscem, które pozwala rozwijać się na bardzo wysokim poziomie.

Natalia Skrocka, pedagog, Opole

Szkolenie przybliżyło mi nową, ciekawą i wartościową metodę współpracy wykładowcy i studenta. Szczególnie wartościowa była dla mnie część warsztatowa prezentująca przebieg spotkania tutor-student. Bardzo się cieszę, że mogłam w nim uczestniczyć.

dr Magdalena Rudnicka, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prowadzone na Szkole Tutorów rozmowy i analizy uważam za przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Podobały mi się zajęcia praktyczne, a także cieszę się z poznania ciekawych osób. Szkolenia pomogły mi w odkryciu, jak można znaleźć swoją drogę i motywację do dalszych działań nie wbrew sobie, ale w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami. Szkoda, że tak szybko się skończyły!

Małgorzata Witczak, nauczycielka języka polskiego, Krotoszyn

Wspaniałe szkolenie! Treści merytoryczne były na najwyższym poziomie, a metodyka była dostosowana do potrzeb grupy. Szkolenie upewniło mnie w tym, co robię, wzmocniło moje kompetencje i dało nowe narzędzia pracy. Dziękuję za entuzjazm, zapał, energię i wiedzę prowadzącego, które wiele mi dały.

Krzysztof Rynkiewicz, Brait – Edukacja dla przyszłości

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Urozmaicone, intensywne zajęcia aktywizujące uczestników oraz pobudzające do działania i myślenia.

dr Joanna Krupowicz, Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Szkolenie oceniam na 6. Poznałam, czym jest tutoring, myślę, że nauczyłam się zupełnie nowej dla mnie formy pracy z uczniem. Dzięki szkoleniu zwróciłam uwagę na moje własne cechy charakteru oraz nauczyłam się patrzeć w głąb ludzi.

Agnieszka Borysewicz-Filipek, Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Szkołę Tutorów oceniam bardzo dobrze. Było na niej obecnych dużo elementów praktycznych a treść merytoryczna stała na wysokim poziomie. Przekaz był jasno sformułowany, klarowny i rzetelny. Jestem przekonany, że tutoring jest ogromną szansą na odnowienie relacji mistrz-uczeń w życiu akademickim.

mgr Damian Dudała, doktorant w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów DSW i Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Szkolenie oceniam na 6! Szczególnie ważne były dla mnie narzędzia do planowania tutoriali. Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów. Zyskałam dzięki niej energię do dalszej pracy

Małgorzata Serwatka, nauczyciel języka polskiego, XLVII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Szkolenie w ramach Szkoły Tutorów Akademickich oceniam bardzo dobrze. Ważne było dla mnie przełożenie wiedzy teoretycznej o tutoringu na praktykę oraz wskazówki dotyczące konkretnych elementów tutoriali, np. układania pytań i tematów esejów. Prowadzący nie ukrywali także trudności, jakie mogą się pojawić podczas realizacji tutoringu. Materiały dostarczane uczestnikom były bogate i zróżnicowane, a udział w szkoleniu osób mających kontakt z tutoringiem podniósł wartość szkolenia. Nie nudziłam się ani przez moment!

mgr Marta Chmura, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Szkołę Tutorów oceniam na szóstkę! Rzetelne przygotowanie szkolenia, bardzo dobre i wartościowe materiały, miła atmosfera dająca poczucie chęci przyjazdu na kolejne zjazdy. Prowadzący pełni pasji, dzięki którym mam poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy. Wiedzę, którą zdobyłam na pewno będę mogła wykorzystać w praktyce w szkole.

Małgorzata Metelica, Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu

W maju, gdy temperatura przekracza lipcową średnią statystyczną dla Polski, a koniec roku akademickiego (popędzanego przez kolejne ustalenia na temat Euro) zbliża się z prędkością światła, szkolą się chyba tylko najbardziej zaangażowani. Być może dlatego Szkołę Tutorów Akademickich oceniam tak dobrze. Nie było tam przypadkowych osób, z charakterystycznym zblazowaniem twierdzących, że już nic się nie da zrobić. Poznałam ludzi z pasją, którzy chcą zmian w polskim szkolnictwie wyższym i nie zamierzają na nie biernie czekać.

Temperatura podgrzewana czasem gorącymi dyskusjami i sporami miała jeden cel – ustalić jak najwięcej obszarów i możliwości, w których można wdrażać tutoring. Do tego – teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do metodologii tutoringu, okraszone tzw. dobrymi przykładami. Czego chcieć więcej? Może jeszcze większej liczby zajęć? Dlatego właśnie zaprosiłam Piotra Czekierdę i Marcina Szalę do poprowadzenia seminarium na temat tutoringu dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego. Znowu było bardzo ciekawie i inspirująco.
Jednym zdaniem: Polecam Collegium Wratislaviense i Szkołę Tutorów.

dr Agnieszka Piasecka, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Szkoła Tutorów jest szkoleniem na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i logistycznym. Profesjonalnie przygotowani prowadzący oraz metodyka pozwalająca na dynamiczną pracę zespołową oraz indywidualną, sprawiły, że otrzymałam wiedzę, której poszukiwałam.

Barbara Kożuch, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Inspirująca część teoretyczna i rozwijające warsztat pracy tutora ćwiczenia praktyczne. Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów.

Ewa Martynkien, Kanadyjskie Gimnazjum w Warszawie

Udział w Szkole Tutorów upewnił mnie, że chcę wykorzystać tutoring w mojej pracy ze studentami. Kontakt z tutorską metodyką pracy poszerzył moje horyzonty i kompetencje coachingowe i przypomniał o dydaktycznych potrzebach pracy ze studentami szczególnie uzdolnionymi.

mgr Agnieszka Ksiażek, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej

Szkoleniowcy z pasją! Było to czuć w sposobie prowadzenia zajęć: profesjonalizm, metodyka oraz goście specjalni na najwyższym poziomie. Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów. Zyskałam dzięki niej wiele inspiracji do wprowadzenia zmian w mojej dalszej pracy.

Dagmara Nowicka-Sojka, Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu

Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu! Wzbogaciło to moją wiedzę oraz spojrzałam w głąb siebie. Dowiedziałam się wielu przydatnych informacji, a ćwiczenia praktyczne uzupełniły wiele niepewności. Praca zespołowa, scenki oraz kwestionariusze pomagające budować pracę tutorską były dla mnie szczególnie ważne. Dzięki szkoleniu jestem pozytywnie nastawiona na przyszłość.

Agata C.Lozano, Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych, Warszawa

Uczestnictwo w Szkole Tutorów było dla mnie ważnym doświadczeniem, które bez wątpienia wykorzystam w swojej pracy dydaktycznej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas szkolenia zdobyłam nie tylko merytoryczną wiedzę dotyczącą tutoringu, ale również niezbędne narzędzia potrzebne do pracy z podopiecznym. Jestem pewna, że zdobyte umiejętności przyczynią się do rozwijania potencjału moich uczniów

Monika Orzechowska, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

Szkolenie oceniam na 5. Szczególnie podobało mi się przepracowanie tego, jak można wdrażać tutoring. Jestem zdecydowanie zadowolony z udziału w Szkole Tutorów, poznałem tam ludzi, którzy chcą dać coś więcej od siebie, wkładając wysiłek w zmianę swojego otoczenia na lepsze.

Paweł Mazanka, Dyrektor Ośrodka Kulturalnego „Sołek”

Szkołę Tutorów oceniam na 6! Kompletnie wszystko było logiczne, jasne i wartościowe. Szkolenie uświadomiło mi czym jest prawdziwa mądrość. Jestem bardzo zadowolona z udziału, ponieważ lubię słuchać innych i pomagać. Dzięki tutoringowi będę mogła pomagać innym osiągać zamierzone cele.

Jolanta Strojek, Nauczyciel konsultant d.s. religii, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Wydział w Radomiu

Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Tutorów. Dało mi to świeże spojrzenie na edukację i uświadomiło mi, że mogę uczyć jeszcze lepiej, że mam wpływ na to co będzie się działo z moimi podopiecznymi w przyszłości.

Katarzyna Szybiak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej

„Mam nowe spojrzenie na edukację. Jestem przekonana, że będę pracować tą metodą”.

Emilia Zimnowłodzka  XI edycja Szkoły Tutorów

Udział w szkoleniu oznacza przełom w moim życiu . Dostałam tu nie tylko narzędzia ale przede wszystkim radość z prowadzenia tutoringu, możliwość rozwijania wspaniałych znajomości i poczucie współtworzenia rewolucji edukacyjnej w naszym kraju’.

Patrycja Franczyk XI edycja Szkoły Tutorów

„Uporządkowani wiedzy, nabycie nowej perspektywy i niektórych narzędzi w tym eseju tutorskiego. Szkoła Tutorów to metoda skrojona na miarę edukacji XXI wieku – personalizacja i identyfikacja procesu edukacji. Alternatywa dla edukacji masowej”.

Agata Mazanek XI edycja Szkoły Tutorów

„Przekonanie i pewność, że jest to droga którą chcę podążać, która może dać satysfakcję i rozwój zawodowy. Dla mnie ważne jest to, że praca tutorska równa się odkrywaniu talentów”.

Marzena Uchto XI edycja Szkoły Tutorów

 

Szkoła Mentorów

Szkoła Tutorów | Szkoła Mentorów
Praktyk Tutoringu | Programy z przywództwa

Rekomenduję Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Wratislaviense.
Jestem bardzo zadowolona z udziału w Szkole Mentorów. Było to dla mnie ważne szkolenie, ponieważ interesuję się Mentoringiem, jego skutecznością oraz możliwością zastosowania w różnych kontekstach. Szczególnie wartościowe było dla mnie odnoszenie się do indywidualnych przypadków i praca nad rzeczywistymi sprawami. Poznałam podstawowe mechanizmy wprowadzania Mentoringu w kulturę organizacji. Szkolenie pomogło mi zdefiniować Mentoring i wypracować plan wdrożenia w organizacji.
Rekomenduję również trenerów prowadzących szkolenie Marcina Szalę i Krzysztofa Słabonia. Posiadana i przekazywana przez nich wiedza była poparta przykładami z ich własnych doświadczeń i doświadczeń innych. O ich fachowości świadczy również umiejętność zbudowania takich relacji z uczestnikami, które umożliwiały w swobodny sposób prace nad często bardzo osobistymi kwestiami.
Polecam udział w Szkole Mentorów!

Izabela Mleczko, Prezes Stowarzyszenia Promocji Coachingu

Rekomenduję udział w Szkole Mentorów. Doceniam szerokie podejście CW do tematu jakim jest mentoring – od ‘jak być mentorem’ do ‘wdrażania mentoringu w organizacjach’. Do tego teoria, praktyczne modele, przykłady, inspiracje, ćwiczenia i wiele więcej. Warto!

Anna Wojciechowska, Talent Training

Szczególnie ważne i wartościowe były dla mnie duch mentoringu i goście opowiadający o swoich doświadczeniach. Udział w Szkole dał mi wiedzę i inspiracje.

Julia Reguła – Learning&Development Supervisor w Capgemini, trener wewnętrzny umiejętności miękkich, coach, asesor

Jestem zadowolona z decyzji o uczestnictwie w Szkole Mentorów. Udział w proponowanych zajęciach wzbudził moją motywację do pracy nad sobą, poszerzył horyzonty myślowe, pozwolił na poznanie ciekawych ludzi.

Lidia Poradzisz- trener, konsultant biznesu, współwłaściciel INSPIRE Centrum Rozwoju Umiejętności

Rekomenduję Szkołę Mentorów. Zyskałam nową wiedzę, otrzymałam narzędzia do pracy nad własnym rozwojem. Ważne jest również to że, poznałam ludzi z „pasją pomagania”. Wymiana doświadczeń, prowadzenie interesujących rozmów stało się dla mnie inspiracją i motorem do podjęcia kolejnych czasem trudnych decyzji.

Agata Pacholska, Fundacja „Bajkowy Świat”

Kurs odbywał się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowcy wykazali się kompetencją i zaangażowaniem. Polecam gorąco.

Małgorzata Stavrelli, terapeuta, prezes Fundacji Organizacji Zdrowia

Szkoła Mentorów przeczy wszelkim stereotypom na temat szkoleń: to czas spędzony z ludźmi którzy naprawdę wierzą w to co robią, to nauka od praktyków mających bardzo mocne oparcie teoretyczne, to w końcu możliwość lepszego poznania samego siebie. W ciągu 4 intensywnych dni wypełnionych wykładami i ćwiczeniami dowiedziałam się wiele nie tylko o samym mentoringu (czym jest, po co i jak go wprowadzić do organizacji), ale też o organizacji, w której pracuję (na czym polega jej wartość) oraz własnych możliwościach rozwoju.
Szkołę polecam wszystkim działającym w organizacjach pozarządowych, nawet tym nieprzekonanym, że mentoring jest czymś dla nich. Nieczęsto mamy okazję zatrzymać się i popatrzeć na siebie i nasze otoczenie z tak ciekawej perspektywy.

Maria Wiśnicka, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Udział w Szkole Mentorów odpowiedział na wiele moich pytań i wątpliwości, które pojawiały się w codziennej pracy z organizacjami pozarządowymi. Sens mentoringu jest głębszy niż zwykła praca doradcza. Dzięki SzM postawiłam sobie nowe cele. Za najistotniejsze w naszych warszawskich spotkaniach muszę uznać to, że prowadzący kurs nie tylko pokazali nam ciekawe narzędzia pracy z podopiecznym, ale tak dobrali materiał, że pracowaliśmy „na otwartym sercu”, każdy na swoim, żeby odnaleźć SENS. Dziękuję Marcinowi, Krzysztofowi i Bartoszowi. I dziękuję Grupie, jej skład też uwarunkował sukces.

Katarzyna Standerska, Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie

Szkoła Mentorów NGO była okazją do poznania inspirujących ludzi. Zakresem szkolenie objęło pełne spektrum zagadnień – od strony zarówno relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, jak i koordynacji programów mentoringowych. Ogromnym atutem był sposób, w jaki trenerzy Collegium Wratislaviense zdecydowali się uczestników szkolenia w temat wprowadzić i od razu zaangażować, kładąc mocny nacisk na poziom wartości nieodłącznie z mentoringiem związanych. Cztery dni spędzone na szkoleniu pozostały niezapomniane. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Szkoły Mentorów NGO, gratulując koncepcji na realizację tego szkolenia.

Katarzyna Skoczek, Prezes Zarządu i współwłaściciel Tobea Sp. z o.o.

Praktyk Tutoringu – Szkoła Tutorów II stopnia

Szkoła Tutorów | Szkoła Mentorów
Praktyk Tutoringu | Programy z przywództwa

 Zdecydowanie polecam udział w Programie Praktyk Tutoringu.

  • Będziesz mógł sprawdzić czy narzędzia i metody pracy, które poznałeś, działają w praktyce.
  • Uzyskasz poradę w sprawach dla Ciebie trudnych i ważnych.
  • Nie zostaniesz bez wsparcia, będziesz mógł wymienić swoje spostrzeżenia z innymi tutorami.
  • Poczujesz jak to jest być prawdziwym tutorem!

Barbara Kożuch, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Superwizje były one dla mnie wsparciem i drogowskazem. Dzięki rozmowom uzyskałam wiele informacji zwrotnych na temat mojej pracy oraz dalszego postępowania z „tutikami”. Superwizor kierował moją uwagę na sedno problemu, podpowiadał rozwiązania, które się sprawdzały!
Chciałabym na swojej drodze spotykać takich ludzi!

Helena Zielińska

 Uczestnictwo w Programie Praktyk Tutoringu pozwoliło mi zrobić kolejne kroki na drodze do stania się tutorem, czyli osobą, która potrafi wchodzić w rolę mistrza (z pokorą…) . Jest to tak, jak zobaczyć ścieżkę w lesie pełnym przecinających się duktów i nie tylko poddać się jej urokowi ale wejść w nią i poznać. Dobre rzeczy wymagają czasu, wytrwałości, trzymania się celu i dojrzewania – w Szkole Tutorów mogłam pytać i próbować – budować swoją ścieżkę inspirując i ucząc się od innych wędrowców.

Katarzyna Jędrzak, I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie

 Jeżeli wydaje Ci się, że po uczestnictwie w pierwszym stopniu szkolenia o tutoringu wiesz już wszystko i jesteś pełen pasji, by podjąć się wyzwania by być Mistrzem dla swojego Podopiecznego to… uczestnictwo w Praktyku Tutoringu bardzo Ci w tym pomoże. Zobaczysz, jak wiele mogą wnieść w Twoją praktykę oferowane superwizje; Twoja pierwsza praktyka tutoringu, która odbywać się będzie pod czujnym okiem Twojego osobistego Tutora bardzo ci ułatwi Twoja pracę zwłaszcza, gdy napotkasz bariery niemożliwe do przebycia – Superwizor wspomoże Cię i przekonasz się, ze nie ma rzeczy niemożliwych!

Agnieszka Borysewicz-Filipek, Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

 Praktyk tutoringu to kolejny etap pracy nad sobą jako wychowawcą, nauczycielem, tutorem. Daje szansę na: usystematyzowanie wiedzy, sprawdzenie jej w praktyce, zmierzenie się z własnymi słabościami i pokonanie ich. Jest to przygoda intelektualna dla wszystkich nieszablonowo myślących o edukacji.

Małgorzata Witczak, nauczycielka języka polskiego, Krotoszyn

 Według mnie superwizje były najlepszą wartością szkolenia „Praktyk Tutoringu”. Pozwoliły przygotować się do tutoriali i poczuć się pewnie podczas spotkań z podopiecznymi.Nie zawsze narzędzia ze szkoleń można było zaadoptować dla uczniów gimnazjum, natomiast wsparcie superwizora i jego narzędzia były adekwatne do sytuacji. Bardzo pomocne okazały się propozycje filmów i wykładów. I oczywiście wielkie wsparcie superwizora. Empatia, zrozumienie i zapewnienie o dobrym kierunku działań były bezcenne.

Zofia Dajworska

 Jeszcze raz serdecznie dziękuję mojemu superwizorowi za każde ze spotkań i słów które do mnie skierowała. Najbardziej utkwiło mi porównanie do przewoźnika który transportuje i towarzyszy, sam docierając na drugi brzeg. Współuczestniczenie superwizora w moim procesie doskonalenia tutorskiego było dla mnie bardzo ważne.

Elżbieta Miterka

 Chcę gorąco podziękować mojemu superwizorowi za opiekę i wsparcie. Jej doświadczenie było mi bardzo pomocne i często albo utwierdzało w przekonaniu, że idę dobrą drogą, albo dawało sporo do myślenia. Ta forma wsparcia jest bardzo potrzebna początkującym, ponieważ mogą wymienić się doświadczeniami i przemyśleniami osobą bardzie doświadczoną. Wysoki poziom merytoryczny, ciepła i życzliwa atmosfera, uczucie rzeczywistego wsparcia, jakie mi towarzyszyły podczas spotkań, sprawiały, że oczekiwałam na nie z niecierpliwością.

Marzena Mazurek

Programy z zakresu przywództwa

Szkoła Tutorów | Szkoła Mentorów
Praktyk Tutoringu | Programy z przywództwa

Program ACADEMIC LEADERS to dobry pierwszy krok w kierunku budowania środowiska akademickiego skupionego wokół dobra Studentów. To inspirujące spotkanie osób reprezentujących różne obszary wiedzy, otwartych na niestandardowe pomysły i interdyscyplinarne rozwiązania. To spotkanie pełne nadziei na zmianę paradygmatu w polskiej edukacji.

dr Hanna Mackiewicz, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu Przywództwo w Edukacji. Program był prowadzony w sposób bardzo profesjonalny przez pana Krzysztofa Słabonia i Marcina Szalę, w niewielkiej grupie uczestników, co pozwalało na wymianę poglądów oraz stwarzało możliwość przećwiczenia oferowanych narzędzi. Inspirująca atmosfera, konkretna wiedza merytoryczna poparta przykładami z własnych doświadczeń prowadzących, praktyka oraz wymiana poglądów – to wszystko dało mi możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności efektywnego wprowadzania zmian. Szczególnie ważne było dla mnie zdobycie umiejętności budowania wizji i misji oraz konstruowania informacji zwrotnej. Z pozytywną energią przystępuję do dalszej pracy.

Marzena Mazurek, wicedyrektor, Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie

Muszę przyznać, że idąc na szkolenie Academic Leaders miałam mieszane uczucia. Głównie chodziło o mnie samą. Czy jeżeli szkolenie związane jest z przywództwem z środowisku akademickim, to czy ja mogę siebie zaliczyć do przywódców? Szkolenie pokazało mi, że mogę. Jedną z najważniejszych myśli, jakie wyniosłam ze spotkania, było to, że każdy może zostać liderem, jeżeli tego chce. Wtedy uświadomiłam sobie, że mało tego, że chciałabym zostać dobrym przywódcą, to już nawet poczyniłam pewne kroki w tym kierunku. Czasami warto spojrzeć na siebie w inny sposób.
Szkolenie Academic Leaders prowadzone było w bardzo miłej atmosferze, w różnorodnym towarzystwie. Ta różnorodność była ogromną zaletą. Każdy z uczestników przyszedł z innymi doświadczeniami, innym spojrzeniem na świat. Dobrze jest od czasu do czasu wyjść z własnego, dobrze znanego środowiska, i porównać go z innymi. Dobrze także dysponować odpowiednimi narzędziami. Narzędzia te dostarczono nam w trakcie szkolenia.

dr Anna Wodzińska, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Przywództwo i Mentoring to świetne szkolenie dające możliwość wymiany doświadczeń w małej grupie, co powodowało bliskość relacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi. Przygotowane perfekcyjnie pod względem metodycznym i merytorycznym, inspirujące do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz kreatywności i innowacyjności w edukacji. Za szczególnie przydatne w pracy dyrektora szkoły uważam narzędzia służące wypracowywaniu wizji zmiany oraz analizowania i planowania procesu wprowadzania zmian.

Sławomira Czarnecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

To, że szkolnictwo wyższe potrzebuje zmian, odczuwamy każdego dnia. Trudniej było zdefiniować ich kierunek. Szkolenie Academic Leaders pozwoliło mi lepiej zrozumieć potrzeby, zarówno osobiste w tym zakresie, jak i na poziomie wyższym, bardziej formalnym. Dostarczyło wiedzy o źródłach informacji, możliwościach i narzędziach, jakie są dostępne. Dało możliwość przetestowania wybranych metod pod okiem praktyków-profesjonalistów, co oceniam jako najmocniejszą stronę szkolenia. Utwierdziło w przekonaniu, że większość ograniczeń tkwi tak naprawdę w nas, a chcieć, to móc. I za to 'chcieć’, tak pozytywnie wzmacniane przez trenerów Academic Leaders, serdecznie dziękuję.

dr Joanna Szafraniec, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi

Szkolenie Academic Leadres poprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym oraz z dużym zaangażowaniem prowadzących. Na podkreślenie zasługuje występowanie wyraźnego efektu synergicznego osiąganego dzięki dobremu programowi i współpracy pomiędzy prowadzącymi – szkolenie jest spójną całością. Przekazywane treści oraz ćwiczenia warsztatowe mają duży walor praktyczny: klarownie i dobitnie pokazują kierunki koniecznych zmian, a następnie dróg ich osiągania. Prowadzący budują atmosferę otwartości służącej wymianie poglądów, uwag krytycznych oraz dyskusji pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu, co sprzyja pojawianiu się nowych pomysłów i rozwiązań dotyczących sfery akademickiej.

dr Małgorzata Kołodziejczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Szkolenia takie, jak Academic Leaders na pewno są potrzebne. Dzięki tym spotkaniom zyskałam nową wiedzę i narzędzia do działań związanych z ulepszaniem oferty kształcenia. Ważne jest też to, że są one okazją do spotkania ciekawych ludzi, prowadzenia interesujących rozmów. Całe to wydarzenie na pewno inspiruje, zachęca do podejmowania trudnych, bo często nowatorskich, decyzji.

dr Anna Drożdż, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Warsztaty Academic Leaders mogę polecić z całą świadomością wszystkim, dla których ważne są problemy związane z przyszłością funkcjonowania Uczelni Wyższych. Teoria połączona z zajęciami warsztatowymi wzbogacana wymianą doświadczeń z pracownikami innych ośrodków skutkowała konkretnymi rozwiązaniami niektórych praktycznych problemów a także optymistycznym spojrzeniem w przyszłość. Profesjonalni prowadzący, przygotowani pod względem treści jak i formy prowadzenia zajęć, dobra organizacja oraz otwartość to podstawowe cechy, dla których warto wybrać to szkolenie.

mgr Maria Czajkowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Bardzo dziękuję za wspaniałą przygodę w ostatnich trzech miesiącach jako uczestnik kursu tutoringu w Poznaniu. Fantastyczny kurs, wspaniała atmosfera i bardzo kompetentni prowadzący. Człowiek jednak uczy się nieustannie i taka formuła kursu bardzo mnie zainspirowała do dalszych wysiłków celem kształcenia umiejętności edukacyjnych, co z pewnością już niedługo zacznę wykorzystywać w swojej pracy ze studentem, ale również pracownikiem uczelni.

dr hab Zbigniew Fojud, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.