Opinie szkół i uczelni

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

W imieniu Władz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczestników kursu „Szkoła Tutorów”, chciałabym serdecznie podziękować za przeprowadzenie szkolenia na naszym Wydziale.

Profesjonalne podejście i doświadczenie Prowadzących pozwoliły odnaleźć się w zagadnieniu tutoringu zarówno nauczycielom akademickim z dużym stażem, jak i rozpoczynającym swoją karierę dydaktyczną doktorantom.

Szkolenie umożliwiło uczestnikom nie tylko poznanie praktyk tutorskich, ale również dostrzec osobistą rolę w procesie kształcenia i rozwijania potencjału studentów. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili szkolenie podkreślając jego atuty. Najważniejszym jednak świadectwem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Z usług Collegium Wratislaviense będziemy korzystać również w przyszłości, gdyż oferowane szkolenia zapewniają naszym pracownikom stały rozwój, a także wsparcie i zainteresowanie rozwiazywaniem napotkanych problemów.

dr Ewa Szymczak, Prodziekan ds. Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Prywatna Szkoła „Ateny” w Kijowie (Ukraina)

Rekomendacje - Szkoła Tutorów - Ateny

Jako Szkoła „Ateny” w Kijowie rozpoczęliśmy współpracę z Collegium Wratislaviense na początku 2016 r., aby wdrożyć system tutoringu w naszej szkole i przygotować nauczycieli do pracy tą metodą. Dyrekcja i nauczyciele przeszli 64-godzinny kurs Szkoły Tutorów, który odbył się w formie dwóch czterodniowych zjazdów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbytych spotkań. Mogliśmy poznać filozofię tutoringu, jego cele i sens oraz założenia psychologiczne i pedagogiczne tej metody. Szczególnie ważne było dla nas osadzenie tutoringu w kontekście konkretnych wartości, a także zwrócenie uwagi na znaczenie osobowości i charakteru tutora w procesie tutorskim. Niezmiernie ważne i pomocne były dla nas również praktyczne narzędzia oraz scenariusze spotkań i ćwiczeń tutorskich. Dzięki nim oraz warsztatom wdrożeniowym mogliśmy od nowego roku szkolnego wprowadzić system tutoringu w naszej szkole.

Liczymy na dalszą współpracę z Collegium Wratislaviense w aspekcie rozwijania tutoringu w naszej szkole, np. poprzez poznanie nowych narzędzi, dyskusje o stosowaniu tutoringu w szkole podstawowej, czy innych niż pisemnych form eseju tutorskiego (prezentacje, video itp.). Planujemy również wspólne działania na rzecz promowania tutoringu na Ukrainie i wdrażania go w kolejnych szkołach w naszym kraju.

Rekomendujemy Collegium Wratislaviense jako profesjonalnego partnera we wdrażaniu tutoringu i kształceniu tutorów.

O. Bałakszyna, Dyrektor Prywatnej Szkoły „Ateny” w Kijowie

Zespół Szkół nr 6 we Wrocławiu
(dawny Zespół Szkół Integracyjnych)

Szkoła Tutorów to kompleksowy kurs przygotowujący do wprowadzenia tutoringu w szkole.

Program szkolenia obejmował wszystkie etapy pracy tutorskiej. Poznaliśmy proces odkrywania potencjału podopiecznych i przećwiczyliśmy przebieg kolejnych tutoriali. W odpowiedni sposób zbilansowano teorię z praktyką, przez co nie odczuwaliśmy znużenia, zyskując konkretną wiedzę.

Zostaliśmy wyposażeni w narzędzia, które wykorzystujemy w pracy tutorów. Materiały, które otrzymaliśmy, uwzględniały specyfikę naszej szkoły. Wykwalifikowani trenerzy w profesjonalny sposób, wykorzystując różnorodne metody, przekazywali nam wiedzę i moderowali ćwiczenia, które podsumowywały tematykę kursu.

Collegium Wratislaviense to instytucja, która w profesjonalny i kompleksowy sposób realizuje cele szkoleniowe. Collegium stwarza możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, dbając przy tym o komfort nauki i odpowiednią atmosferę.

Otrzymanie Certyfikatu Tutora nie kończy współpracy, zawsze możemy liczyć na pomoc i merytoryczne wsparcie. Współpraca z Colegium Wratislaviense daje szanse na uruchomienie programu tutoringu w szkole w sposób efektywny i profesjonalny.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Obecny model kształcenia akademickiego nie umożliwia w pełni rozwinięcia indywidualnych zainteresowań studentów kierunków Nauk o Ziemi. Dopiero etap przygotowania prac dyplomowych, to w pełni świadoma, samodzielna praca. Na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, widząc ten problem i chcąc podjąć nowe wyzwania dydaktyczne, kilkunastu nauczycieli akademickich wzięło udział w „Szkole Tutorów” oraz w „Praktyku Tutoringu” prowadzonych przez Collegium Wratislaviense. Dzięki tym kursom zaczęliśmy prowadzić nasze pierwsze tutoriale, po których już widać jak bardzo angażują nas i naszych studentów. Studenci wymieniając miedzy sobą informacje o tutorialach spowodowali, że kolejni zainteresowani zgłaszają się do nas z prośbami o przyjęcie ich na tego typu zajęcia dydaktyczne. Uważam, że jest to najlepszą rekomendacją dla kursów prowadzonych przez Collegium. Z pełnym przekonaniem, polecam udział w kursach „Szkoła Tutorów” oraz „Praktyk Tutoringu”.

dr hab. Anna Wysocka, prof. UW, Prodziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżówce

Mam przyjemność zaświadczyć, że Collegium Wratislaviense jest partnerem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżówce w zakresie usług szkoleniowych.

W okresie wakacyjnym w 2015 r. przeprowadzili dla naszej placówki dedykowany program wdrożeniowo-szkoleniowy „Szkoła Tutorów”. Wzięli w nim udział wszyscy nauczyciele Zespołu, którzy w roku szkolnym 2015/2016 z powodzeniem sprawdzili się jako Tutorzy, prowadząc zajęcia ze swoimi podopiecznymi w ramach tutoringu rodzinnego oraz tutoringu rozwojowego. Efektem tych tutoriali jest jednolity i czytelny dla dziecka system wychowawczy szkoły/przedszkola i domu rodzinnego, a także wspólna praca nad kształtowanie u dzieci zalet opartych na wartościach ogólnoludzkich. Spotkania w ramach tutoriali pozwoliły rodzicom lepiej poznać własne dziecko, a wychowawcy podopiecznego. Z kolei podopieczni mówią, cyt.: „Już wiem, czego chcę w życiu”, „Uwierzyłam w siebie”, „Jestem pewna siebie”, „Nauczyłem się porozumiewać z innymi”. Są to słowa, które potwierdzają, że tutoring jest „strzałem w dziesiątkę” dla uczniów. Świadczą one zarazem o kompetencjach tutorów, a tym samym świetnym ich przeszkoleniu i przygotowaniu do pracy z podopiecznymi.

Szkolenia Collegium Wratislaviense wyróżniają się solidnością i jakością. Osoby je prowadzące mają duże umiejętności interpersonalne. Są pomysłowe i często biorąc pod uwagę wcześniejsze propozycje i oczekiwania grupy, modyfikują zajęcia dla ostatecznego rezultatu. Potrafią doradzić nauczycielom różne ciekawe rozwiązania, zachowując się podczas pracy bardzo profesjonalnie. Mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Można mieć do nich pełne zaufanie.

W pełni polecam Collegium Wratislaviense jako partnera szkoleniowego.

Joanna Jedynak-Dąbek, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżówce

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego, a także wszystkich uczestników kursu Szkoła Tutorów, który odbył się w ramach programu dedykowanego w naszej placówce chciałabym serdecznie podziękować za profesjonalizm, mądrość, inspirację, otwartość i wnikliwość w przekazywaniu nam krok po kroku tajników pracy tutorskiej.

Zdecydowaliśmy się na tutoring, bo wierzymy, że można inaczej, lepiej, mądrzej. Chcemy być bliżej ucznia, lepiej go poznać i dać mu się poznać samemu. Pragniemy rozwijać jego potencjał tak, by umiał wykrzesać z siebie to, co najlepsze, aby nauczył się podążać własną drogą i realizował swoje cele.

Szkolenie w pełni odpowiadało naszym potrzebom. Dzięki programowi dedykowanemu mogła w nim wziąć udział duża grupa nauczycieli. Zostaliśmy wyposażeni w szereg narzędzi i metod, które pomogą nam w rozpoczęciu drogi edukacji spersonalizowanej w naszych szkołach. Jesteśmy pełni nadziei, inspiracji, pomysłów. Wierzymy, że nam się uda. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie Collegium Wratislaviense.

Bogusława Wiśniewska, Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Misją Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest wspieranie najlepszych, aby mogli się stać jeszcze lepsi. Do współpracy zapraszamy wyłącznie osoby i organizacje, które potrafią sprostać wysokim wymaganiom, jakie stawiają beneficjenci Fundacji – najlepsi polscy naukowcy, których ambicją jest konkurowanie z wiodącymi ośrodkami nauki na świecie.

Na partnera do prowadzenia cyklu szkoleń z mentoringu, realizowanych w ramach projektu SKILLS, wybraliśmy Collegium Wratislaviense. Zadaniem Collegium Wratislaviense było opracowanie oraz zrealizowanie szkolenia, które przygotuje do pracy w roli mentora polskich naukowców, którzy kierują się projektami badawczymi oraz pracami naukowymi. Trenerzy Collegium wywiązali się ze swoich zadań bardzo dobrze. Potrafili zaproponować wymagającej kadrze naukowej ciekawy program, autorskie narzędzia, analizę konkretnych sytuacji, potrafili także zmotywować do intensywnej, ale satysfakcjonującej pracy w trakcie zajęć. Dodatkową wartością, którą zaoferowało Collegium, była przyjazna przestrzeń do osobistego rozwoju, tak potrzebnego osobom, które planują działania mentorskie. Wiedza ekspercka, konkret, uwaga na potrzeby uczestników, zaangażowaniem, elastyczność i atrakcyjność zajęć – to cechy, które wyróżniały pracę Collegium Wratislaviense na rzecz Fundacji Nauki Polskiej.

Z przyjemnością rekomenduję Collegium Wratislaviense.

Adam Zieliński, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja „Dorastaj z Nami”
(dawna Fundacja „10 kwietnia”)

Collegium Wratislaviense współpracuje z Fundacją „10 kwietnia” od maja 2011 roku w ramach realizacji jednego z programów pomocowych Fundacji – Programu „Tutor”. Celem tego programu jest wsparcie, kształtowanie i zaplanowanie ścieżki edukacyjnej dla podopiecznych Fundacji zgodnie z ich osobistymi predyspozycjami i zainteresowaniami, będące wynikiem indywidualnej pracy każdego uczestnika programu z tutorem. Dotychczasowa współpraca Fundacji z Collegium układa się bezproblemowo, czego dowodem jest kontynuacja wspólnych działań w drugiej edycji Programu „Tutor”.

Rodzice dzieci objętych projektem zauważyli wymierne efekty działań tutorskich: zwiększenie aspiracji podopiecznych, rozwinięcie ich talentów, wzmocnienie pozytywnych cech charakteru, zwiększenie autorefleksji i samoświadomości.

Do sukcesu tego projektu przyczynili się tutorzy Collegium. Są to osoby rzetelne, godne zaufania, a przede wszystkim o wysokim poziomie kompetencji tutorskich, co przekłada się na efektywność ich pracy z podopiecznymi. Dobór prowadzących tutoring to wynik wysokich standardów obowiązujących w Collegium Wratislaviense, dotyczących etycznych, edukacyjno-wychowawczych oraz formalno-organizacyjnych kwalifikacji tutorów.

Na podstawie dotychczasowej współpracy Fundacja „10 kwietnia” w pełni może zarekomendować Collegium Wratislaviense jako solidnego partnera.

Monika Rzepka, Prezes Zarządu Fundacji „10 kwietnia”

Społeczne Gimnazjum „Startowa” w Warszawie

WP_20170121_014

W sierpniu 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Collegium Wratislaviense. Program „Szkoły tutorów” dedykowany naszemu Gimnazjum przerósł nasze oczekiwania. Po ostatnim dniu 64-godzinnego szkolenia jednogłośnie zdecydowaliśmy się na kontynuację współpracy. Mamy poczucie, że Szkoła Tutorów będzie dla nas wsparciem w dążeniu do coraz dalej idącej indywidualizacji pracy z uczniem.

Dlaczego? Co nam dał udział w programie? Okazał się cenny dla Zespołu – poznaliśmy się lepiej, zintegrowaliśmy, spędziliśmy mnóstwo czasu we wspaniałej atmosferze, ucząc się od siebie wzajemnie. Mieliśmy niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń.
Program okazał się wartościowy także dla każdego z uczestników z osobna. Mieliśmy okazję poznania swoich mocnych stron i obszarów do pracy. Poszerzyliśmy swoją wiedzę o nas samych, zdobyliśmy kompetencje niezbędne w komunikacji, nie tylko z uczniem. Wielu nauczycieli nabrało pewności siebie, także dzięki narzędziom, jakie dostaliśmy podczas zajęć i w bardzo bogatych materiałach zamieszczanych w scriptorium.

Najważniejszymi beneficjentami szkolenia są nasi uczniowie. Widzimy wymierne efekty udziału w szkoleniu w naszej codziennej pracy z uczniami. Wykorzystujemy proponowane narzędzia w pracy z grupą i w tutoringu indywidualnym. W ciągu paru miesięcy wytworzyły się mocne więzi między uczniami i ich tutorami, zindywidualizowała się praca z rodzicami.

Przed przystąpieniem do Programu nauczyciele byli pewni obaw, mieli mnóstwo wątpliwości, czy uda nam się wdrożyć tak ambitny pomysł. Mieliśmy jasno określony cel i mnóstwo wątpliwości dotyczących jego realizacji. Wiedzieliśmy, że chcemy być bliżej uczniów, mobilizować ich do rozwoju, lepiej znać ich mocne strony i na nich pracować. Coraz skuteczniej wychowywać ich w otwartości na potrzeby drugiego człowieka i kształtować postawę szacunku i wielkoduszności. Dziś jesteśmy zgodni w ocenie, że bez udziału w Szkole Tutorów wdrożenie programu nie byłoby możliwe. Konkretne rozwiązania krystalizowały się podczas Zjazdów i pomiędzy nimi, pewne założenia odrzuciliśmy lub zmodyfikowaliśmy, inne przyjęliśmy. Najważniejsze było, że, w dużej mierze dzięki udziałowi w warsztatach, zdaliśmy sobie sprawę z własnych możliwości i ograniczeń i trafnie oceniliśmy realność naszych pomysłów, co pozwoliło nam na wypracowanie swoistego modelu tutoringu w naszej szkole.

Jako dyrektor szkoły i metodyk jestem pod wrażeniem elastyczności Programu i prowadzących zajęcia trenerów. Trenerzy poświęcili mnóstwo czasu na zrozumienie naszych oczekiwań i dostosowanie warsztatów do naszych potrzeb. Nie usłyszałam krytyki czy wątpliwości dotyczących naszego eksperymentalnego rozwiązania, otrzymałam cenną pomoc i pełne zrozumienie dla naszych swoistych potrzeb. Istotnym elementem sukcesu są wysokie merytoryczne i społeczne kompetencje trenerów, ich wiedza, życzliwość, umiejętność podążania za uczestnikami.

Mam zawsze wątpliwość, kiedy widzę słowo „misja”, często bowiem misja ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Collegium Wratislaviense rzeczywiście swoją misję realizuje.

Ewa Korulska, dyrektor Społecznego Gimnazjum Startowa w Warszawie

 

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim 

W czerwcu 2018 r. cała kadra pedagogiczna Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej z Grodziska Mazowieckiego wzięła udział w programie szkoleniowo-wdrożeniowym Szkoły Tutorów Przedszkolnych.

W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękuję Collegium Wratislaviense za przeprowadzone w naszym przedszkolu szkolenie. Za profesjonalne podejście i kompetencje osób prowadzących. Ich wiedza, umiejętności pracy z ludźmi, życzliwość, otwartość na człowieka budowały na warsztatach twórczą i płodną atmosferę.

Po pierwsze poznałyśmy się lepiej jako zespół, zostały przełamane bariery, zintegrowałyśmy się ucząc się razem i od siebie wzajemnie. Miałyśmy okazję do szczerych rozmów i dzielenia się swoim doświadczeniem. Dotknęłyśmy swoich mocnych i słabych stron, nad którymi postanowiłyśmy pracować. Poszerzyłyśmy wiedzę o nas samych i o naszym zespole.

Po drugie poznałyśmy na czym polega tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej i jakie powinny być kompetencje osobiste tutora. Zauważyłyśmy, że pewne elementy tutoringu stosujemy w przedszkolu, jak chociażby indywidualne rozmowy z rodzicem po wstępnej i półrocznej diagnozie pedagogicznej dziecka. Na szkoleniu otrzymałyśmy narzędzia i metody jak dalej współpracować z rodzicem nie kończąc jedynie na rozmowie po diagnozie.

Po trzecie kilka z nas nabrało pewności siebie inni większej odwagi do podejmowania pracy z rodzicem w ujednoliceniu procesu wychowawczego i indywidualizacji rozwoju dziecka.

Po półrocznym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy z dziećmi i rodzicami widzimy efekty udziału w Szkole Tutorów Przedszkolnych. Rozmowy z rodzicami, nakreślenie wspólnego kierunku pracy, pozwoliło rodzicom lepiej poznać wymagania emocjonalno-społeczne i edukacyjne, co do dziecka a nauczycielom potrzeby i potencjał wychowanka.

Chciałbym więc złożyć gratulacje dla Państwa instytucji za przedsięwzięcie wprowadzania tutoringu rodzinnego w placówkach oświatowych a także za doskonałą kadrę prowadzącą szkolenia z pasją. Szczególne uznanie budzą merytoryczne i metodyczne kompetencje trenerek oraz dar pracy z ludźmi, umiejętność wyzwalania w nas tego co dobre i kreowanie przyjaznej, twórczej atmosfery. 

 Mariola Hryciuk, dyrektor Przedszkola Niepublicznego SOB

rekomendacje_STP_GM


Wydział  Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Udzielamy referencji Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako profesjonalnej firmie szkoleniowej w zakresie grywalizacji. Firma przeprowadziła w okresie 18-28 września 2017 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach certyfikowane szkolenie „Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej” w ramach projektu SWAN współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie przeprowadzono w wymiarze 64 godzin z pełnym profesjonalizmem. W wyniku szkolenia jego uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania gier i symulacji w celach edukacyjnych. Szkolenie umożliwiło poznanie zasad pracy metodą problemową i odwróconej klasy, narzędzi do tworzenia cyfrowych map myśli, quizów i screencastów, edukacyjnych, cyfrowych baz wiedzy. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w zgamifikowanych zajęciach i nauczyli się wykorzystywania poznanych metod i narzędzi w dydaktyce akademickiej. Opinie wszystkich uczestników szkolenia są zgodne i wskazują, że Collegium Wratislaviense i jej pracowników można polecić jako najlepszą firmę na rynku w zakresie szkoleń z grywalizacji.

Z poważaniem KOORDYNATOR PROJEKTU SWAN 

dr hab. Danuta Wojcieszyńska
Wydział  Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.