Opinie firm i organizacji

Grupa ENEA

Grupa ENEA jako wiodący na rynku polskim dostawca usług w obszarze energetyki w szczególny sposób dba o rozwój i transfer unikalnej, fachowej wiedzy. Jednym z wyzwać jest zapewnienie ciągłości jej przekazu oraz skuteczne wdrażanie nowych pracowników, które obejmuje zarówno wiedzę, umiejętności, jak i wartości istotne dla Grupy. Z tego też powodu naszą uwagę zwróciła metoda mentoringu.

Na partnera naszych projektów w tym zakresie wybraliśmy Collegium Wratislaviense, które zrealizowała dla nas 8-dniowy cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za współpracę z nowymi pracownikami. Szkolenia te oceniliśmy bardzo wysoko, zarówno pod względem zrozumienia naszych potrzeb, autorskich materiałów i narzędzi Collegium Wratislaviense oraz spójności całego programu. Trenerzy łączyli w sobie wysoki profesjonalizm, dążenie do celu, jak i otwartość na dynamikę pracy w różnorodnej grupie. Collegium kładzie duży nacisk na wdrożenie mentoringu oraz trwałość jego rezultatów – to bardzo istotny czynnik przy ocenie inwestycji szkoleniowej.

Widząc dobre efekty programu zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę z Collegium w zakresie wdrażania mentoringu w Grupie.

Rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.

Jakub Kamyk, członek Zarządu, Wiceprezes ds. Pracowniczych

Grupa Black Point

Jednym z najważniejszych celów jakie w ostatnim czasie stawialiśmy przed Grupą Black Point była coraz ściślejsza integracja spółek tworzących Grupę: Black Point S.A., Eco Service z o.o. oraz TBG GmbH. (…) Podjęliśmy decyzję, aby partnerem w tym procesie było Collegium Wratislaviense specjalizujące się w metodzie mentoringu. Bardzo pozytywnie oceniam wkład Collegium w ten proces. W okresie 04.2011 – 08.2012 zrealizowaliśmy jeden z pierwszych w Polsce projektów mentorskich dedykowanych organizacjom biznesowym. Zadania powierzone Collegium obejmowały: zintegrowanie kadry menedżerskiej Grupy, wsparcie w wypracowaniu wspólnych wartości, zasad i procedur w Grupie; wypracowanie oraz wdrożenie odpowiedniego dla Grupy modelu mentoringu.

Z zadań tych zespół Collegium Wratislaviense wywiązał się bardzo dobrze, zarówno na poziomie tworzenia narzędzi i dokumentów wdrożeniowych, jak i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla wymagającego zespołu Grupy. Collegium Wratislaviense tworzą ludzie, którzy budzą szacunek, wiedzę teoretyczną łączą z praktycznymi pomysłami i narzędziami oraz wielkim zaangażowaniem. Projekt „Mentoring w Grupie Black point” oceniam jak dobrą inwestycję: dodał nam energii, wzmocnił zaangażowanie i motywację pracowników, dziele się wiedzą, świadomość wspólnych wartości i celów oraz integrację spółek tworzących Grupę. Jego pozytywne efekty są widoczne do dzisiaj.

Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.

Kamila Yamasaki, Wiceprezes Zarządu Black Point

Whirlpool Polska SA

Collegium Wratislaviense zrealizowało w maju i czerwcu 2012 r. szkolenie pt. „Skuteczna kobieta w biznesie”, składające się z dwóch części: „Kobieta w biznesie” oraz „Przywództwo i decyzje”, oba dedykowane kobietom zatrudnionym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w Whirlpool Polska SA we Wrocławiu.

Program ten oraz forma szkoleń zostały dostosowane do potrzeb naszych pracowników.
(…)

W ocenie uczestniczek warsztatów jak i osób odpowiedzialnych za realizację programu po stronie Whirlpool, szkolenia zostały bardzo dobrze zorganizowane i profesjonalnie przeprowadzone. Zagadnienia poruszane w trakcie szkoleń były omówione w sposób wyczerpujący i satysfakcjonujący dla uczestników. Tym samym szkolenie spełniło nasze oczekiwania a zdobyta wiedza z pewnością pomoże naszym pracownikom w rozwijaniu kompetencji liderskich w codziennej pracy.

Na uznanie zasługuje sposób prowadzenia szkoleń, świadczący o duży zaangażowaniu oraz umiejętnościach interpersonalnych trenera. Pan Piotr Czekierda, prowadzący szkolenie, był bardzo dobrze przygotowany, reprezentujący wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie w zakresie przedmiotu szkoleń. Umiejętnie nawiązywał kontakt z grupą, dynamicznie reagował na nastroje w niej panujące, utrzymując zainteresowanie uczestniczek przekazywaną wiedzą.
(…)

Whirlpool Polska SA rekomenduje firmę Collegium Wratislaviense jako solidnego, rzetelnego partnera zapewniającego wysoką jakość szkoleń biznesowych, profesjonalizm oraz elastyczność we współpracy z klientem zarówno w czasie procesu organizacji jak i realizacji usług, a także otwartość na wsparcie poszkoleniowe dla uczestników szkoleń.

Aleksandra Smereka, Specjalista ds. Personalnych i Komunikacji Wewnętrznej, Whirlpool

Centrum Techniki Morskiej

W styczniu 2015 roku zamówiliśmy u Collegium Wratislaviense jednodniowe szkolenie z zakresu mentoringu dla pracowników Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą pracowników Centrum, którzy pełnią funkcję mentorów. Wybór właściwego oferenta był dla nas bardzo ważny: mieliśmy świadomość, że uczestnicy szkolenia to wymagający profesjonaliści, których czas jest bardzo cenny. Szkolenie zrealizowane przez Collegium Wratislaviense potwierdziło, że nasz wybór był słuszny. Trenerowi Collegium udało się zaangażować uczestników, zaproponowana metoda szkoleniowa opierająca się na interaktywnych podejściu I pracy warsztatowej przyniosła bardzo dobre rezultaty. Z uwagi na ograniczony czas szkolenia (1 dzień) jego powodzenie zależało w dużej mierze od dobrego wyboru materiału, który z jednej strony umożliwiłby całościowe spojrzenie na metodę mentoringu a z drugiej strony nie był powierzchowny. Collegium bardzo dobrze poradziło sobie z tym wyzwaniem przygotowując autorski program szkolenia: uczestnicy zarówno poznali nową, inspirującą wiedzę, mieli okazję doświadczyć sytuacji mentorskich, jak mogli swobodnie wymieniać się doświadczeniami i poglądami.

Uczestnikami szkolenia były osoby posiadające stopnie naukowe oraz bogate doświadczenie w zakresie pracy badawczo – rozwojowej. Collegium Wratislaviense potrafiło sprostać wysokim standardom, jakie stawiamy sobie w naszej pracy i których oczekujemy od naszych partnerów.

dr inż. Andrzej Kilian, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Misją Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest wspieranie najlepszych, aby mogli się stać jeszcze lepsi. Do współpracy zapraszamy wyłącznie osoby i organizacje, które potrafią sprostać wysokim wymaganiom, jakie stawiają beneficjenci Fundacji – najlepsi polscy naukowcy, których ambicją jest konkurowanie z wiodącymi ośrodkami nauki na świecie.

Na partnera do prowadzenia cyklu szkoleń z mentoringu, realizowanych w ramach projektu SKILLS, wybraliśmy Collegium Wratislaviense. Zadaniem Collegium Wratislaviense było opracowanie oraz zrealizowanie szkolenia, które przygotuje do pracy w roli mentora polskich naukowców, którzy kierują się projektami badawczymi oraz pracami naukowymi. Trenerzy Collegium wywiązali się ze swoich zadań bardzo dobrze. Potrafili zaproponować wymagającej kadrze naukowej ciekawy program, autorskie narzędzia, analizę konkretnych sytuacji, potrafili także zmotywować do intensywnej, ale satysfakcjonującej pracy w trakcie zajęć. Dodatkową wartością, którą zaoferowało Collegium, była przyjazna przestrzeń do osobistego rozwoju, tak potrzebnego osobom, które planują działania mentorskie. Wiedza ekspercka, konkret, uwaga na potrzeby uczestników, zaangażowaniem, elastyczność i atrakcyjność zajęć – to cechy, które wyróżniały pracę Collegium Wratislaviense na rzecz Fundacji Nauki Polskiej.

Z przyjemnością rekomenduję Collegium Wratislaviense.

Adam Zieliński, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA

W listopadzie 2014 Collegium Wratislaviense zrealizowało cykl szkoleń z mentoringu dla przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szkolenie obejmowało 6 dni szkoleniowych (po 3 dni x 2 grupy), wzięło w nim udział 30 uczestników, wśród nich specjaliści oraz osoby pełniące funkcje kierownicze. Celem szkolenia było doskonalenie mentorskich kompetencji uczestników poprzez dostarczenie im profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych narzędzi, w dużej mierze wykorzystujących metodologię coachingową. Kolejnym istotnym celem szkolenia było także wsparcie procesu realizowania programu mentorskiego w Ministerstwie.

Zespół Collegium Wratislaviense zrealizował powierzone zadanie na wysokim poziomie. Program realizowała trójka trenerów, którzy wyróżniali się zaangażowaniem, osobistym doświadczeniem mentoringu, wiedzą z zakresu tej metody oraz dobrym prowadzeniem procesu uczenia się w grupie. Uczestnicy otrzymali pokaźny zestaw dedykowanych materiałów szkoleniowych oraz praktycznych narzędzi do wykorzystania w pracy mentora, do których mogą sięgać także po zakończeniu szkolenia. Po zakończeniu szkolenia, zespół Collegium Wratislaviense położył spory nacisk na wnikliwą ewaluację programu.

Na podstawie tych doświadczeń mogę zarekomendować Collegium jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera w zakresie programów mentoringowych.

Beata Konieczna, Radca Ministra

Fundacja Instytut Sobieskiego

Instytut Sobieskiego - rekomendacje

Fundacja Instytut Sobieskiego rozpoczęła swoją współpracę z Collegium Wratislaviense w bieżącym roku przy organizacji pierwszej edycji Akademii Liderów Sobieskiego. Projekt trwał od lutego do maja 2016 r. Jesteśmy przekonani, że bez trenerów Collegium nie mógłby się on odbyć.

Collegium przygotowało dla nas autorski program odpowiadający naszym oczekiwaniom i potrzebom naszych uczestników. Trenerzy zawsze byli punktualni i przygotowani do zajęć. Reagowali też za zmieniające się potrzeby uczestników i ich sugestie, a także nieprzewidziane wcześniej zmiany w rozkładzie dnia szkoleniowego.

Z informacji zwrotnej od uczestników wiemy, że zarówno trenerzy, przygotowane przez nich materiały, jak i program zajęć zostały bardzo dobrze przyjęte i pozwoliły im rozwinąć kluczowe kompetencje przywódcze. My również oceniamy profesjonalizm Collegium bardzo wysoko.

Zważywszy na doskonałe doświadczenia, z pewnością będziemy kontynuować współpracę przy kolejnych edycjach Akademii Sobieskiego, jak również innych projektach edukacyjnych. Z przyjemnością polecamy współpracę z Collegium wszystkim podmiotom zainteresowanym szkoleniami oraz programami z zakresu przywództwa i mentoringu.

Julita Wilczek, Członek Zarządu, Fundacja Instytut Sobieskiego

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.