cover-poziom2

Misja i historia Collegium

Misją Collegium Wratislaviense jest inspirowanie do wielkości. To zdolność do stawiania sobie porywających, ambitnych celów i ich skutecznego realizowania. Wielkość jest dla nas także wielkością ducha – tym, co od czasów starożytnych nazywa się wielkodusznością. To również gotowość do brania odpowiedzialności za wspólnotę, w której się żyje, to wreszcie duch służby – przekonanie, że swoimi działaniami przyczyniam się do dobra innych.

W Collegium Wratislaviense jesteśmy przekonani, że aby móc się rozwijać, potrzebujemy inspiracji do tak rozumianej wielkości. Potrzebujemy spotkania z kimś, kto dodaje zapału, uskrzydla, potrafi pokierować w kierunku tego, czego pragniemy, a co wydaje się nam nieosiągalne, kto wzmocni naszą odwagę do spełniania marzeń. Potrzebujemy spotkań, które pomogą nam poszerzyć horyzonty, wytyczyć nowe cele i jednocześnie dadzą konkretne narzędzia do ich realizacji.

Dlatego tak ważne są dla nas w Collegium metody spersonalizowanego rozwoju – tutoring i mentoring – które poprzez nawiązanie indywidualnej relacji i konkretne narzędzia pozwalają znaleźć to, co Anglicy nazywają life changing experience – doświadczenie, które zmienia życie na lepsze.

W Collegium rozwijamy mentorów, tutorów i przywódców, którzy chcą te idee ponieść dalej i sami stać się tymi, którzy inspirują do wielkości innych.

Realizując naszą misję łączymy dwa światy – biznesu oraz edukacji i akademii – wydobywając z nich to, co najcenniejsze. Ze świata biznesu czerpiemy doświadczenie i narzędzia skutecznego działania i osiągania wysokich, wymiernych rezultatów. Ze świata edukacji i akademii czerpiemy etos i wysokie standardy działania oparte na wartościach oraz poszukiwaniu dobra i prawdy.

collegium-misja

Czym się zajmujemy?

W Collegium Wratisaviense prowadzimy zamknięte i otwarte programy szkoleniowe z zakresu tutoringu, mentoringu, przywództwa i innowacji. Nasze certyfikowane kursy – Szkołę Tutorów i Szkołę Mentorów ukończyło już ponad 3000 absolwentów. Współpracujemy z różnymi instytucjami wspierając je we wdrażaniu tutoringu i mentoringu – firmami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Oprócz tego działamy aktywnie jako tutorzy i mentorzy oraz popularyzujemy nasze idee poprzez organizowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju konferencjach i kongresach, a także publikując specjalistyczne książki i artykuły.

Zobacz więcej o naszym doświadczeniu w zakresie:

 

Historia Collegium Wratislaviense

Collegium Wratislaviense powstało w 2010 roku z inicjatywy dwójki wrocławskich przedsiębiorców: Piotra Czekierdy i Piotra Kolbusza. Inauguracyjne spotkanie pod hasłem „Uniwersytet XXI” zgromadziło kilkadziesiąt wybitnych osobistości ze świata nauki i biznesu. Miało na celu realizację jednej z misji Collegium, jaką jest budowanie mostów między światem biznesu i nauki.

Już w ciągu pierwszego roku działalności zrealizowaliśmy duże projekty mentoringowe i tutoringowe. Przełomowym momentem w historii Collegium było stworzenie pierwszej edycji otwartej Szkoły Tutorów we Wrocławiu, która zgromadziła kilkunastu pasjonatów edukacji z całej Polski: Wrocławia, Opola, Krotoszyna, Łodzi, a nawet Gdańska! Znakomite przyjęcie kursu przyczyniło się do szybkiego rozwoju Szkoły Tutorów. Kolejne edycje prowadziliśmy równolegle we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Wkrótce idea tutoringu dotarła do kolejnych miast, a obecnie realizujemy Szkoły Tutorów równolegle w kilkunastu miastach w Polsce.

Ważnym wydarzeniem w historii Collegium była również pierwsza edycja otwartej Szkoły Mentorów, o której doświadczeniach można przeczytać w strefie wiedzy.

Równolegle rozwijaliśmy swoje programy z zakresu tutoringu, mentoringu i przywództwa dla partnerów biznesowych, akademickich, organizacji pozarządowych i administracji. Wśród najważniejszych programów były m.in.:

  • program tutoringu dla Fundacji Dorastaj z Nami, w ramach którego tutorzy Collegium w latach 2011-2014 osobiście towarzyszyli w rozwoju ponad 60 podopiecznym Fundacji
  • wdrożenie tutoringu w ramach Programu IQ na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w latach 2013-2016 tutoringiem zostało objętych ponad 230 studentów;
  • wdrożenie mentoringu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 2014 r.
  • wdrożenie mentoringu w Enei w latach 2015-2016, w ramach którego przygotowanych do roli mentora zostało ponad 200 pracowników, a szkolenia obejmowały specjalistów, koordynatorów, kierowników i zarząd;

 

Dziś Collegium gromadzi grono kilkudziesięciu ekspertów i trenerów oraz organizuje programy z zakresu tutoringu, mentoringu, przywództwa i innowacji w całej Polsce.

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.