Nasz zespół

Piotr Czekierda

Prezes Zarządu Collegium Wratislaviense / Trener / Mentor

Doświadczenie

Piotr Czekierda jest współzałożycielem Collegium Wratislaviense, Meli Melum oraz Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Od 2016 roku, z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasiada w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Piotr Czekierda jest także członkiem Rady Partycypacyjnej przy Prezydencie Wrocławia, Rady Interesariuszy Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Pełnił rolę jurora w Konkursie Mikrograntów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jako pracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa został w 2003 roku laureatem Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej. W latach 2006 – 2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów”. W czerwcu 2014 roku, jako członek – założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny „Nurt”, został laureatem Nagrody Prezydenta Wrocławia za zorganizowanie wrocławskiego Orszaku Trzech Króli, którego był inicjatorem. Piotr pełnił także rolę mentora w MIT Enterprise Forum Poland. Piotr Czekierda był także nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego Menedżera 2015 roku.

Edukacja

Piotr studiował politologię i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, biznes na IESE Business School w Barcelonie (IFP) oraz kreatywne pisanie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także certyfikowaną Szkołę Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys (we współpracy z PARP).

Osobiście

Piotr bardzo lubi literaturę, film, jazz i koszykówkę. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka we Wrocławiu.