UDOSTĘPNIJ

Rozpoczęliśmy współpracę rozwojową z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Rozpoczęliśmy nową współpracę badawczo-rozwojową...

Z dumą ogłaszamy, że rozpoczęliśmy współpracę rozwojową z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest przygotowanie projektu opisu kwalifikacji rynkowej dotyczącej tutoringu akademickiego zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). 🔎

Współpraca odbywa się w ramach projektu pt. „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.