Nasz zespół

Barbara Habrych

Trener / Tutor / Konsultant kariery

Doświadczenie

Barbara Habrych jest trenerką biznesu i edukacji, specjalistką HR i rekruterką. Ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju menedżerów dużej organizacji, a także w start-upie rekrutacyjnym. Tworzyła programy rozwojowe dla pracowników  i menedżerów budowanych w oparciu o modele efektywności biznesowej. Jest współautorką eksperckiego podręcznika HRM. Zajmowała się projektowaniem i wdrażaniem procesów HR: adaptacja, rozwój i wsparcie dla menadżerów w zakresie zarządzania i relacji w zespole, programy talentowe, sukcesja, mentoring, zarządzanie szkoleniami, dzielenie się wiedzą w organizacji, wspieranie rozwoju kultury organizacyjnej.

Obecnie, zgodnie ze swoją misją, jaką jest przeniesienie najlepszych praktyk z biznesu do edukacji, pracuje jako doradca zawodowy, wykładowca akademicki oraz trener. Praktykę doradztwa zawodowego opiera o personalizację i budowanie relacji, wykorzystując narzędzia stosowane w tutoringu i coachingu. Jej talentem jest odkrywanie, nazywanie i rozwijanie talentów u innych. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się w formie artykułów eksperckich publikowanych na platformie na rzecz uczenia się dorosłych EPALE. Wspiera jako wolontariusz i współpracownik Akademię Przyszłości, fundację Zaczytani.org, stowarzyszenie Siemacha.

Edukacja

Jest absolwentką  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika (specjalności: pedagogika rodzinna i psychologia społeczna w edukacji) oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła szereg szkoleń train the trainer oraz szkolenie dla trenerów rozwoju kompetencji społecznych. Certyfikowana tutorka i konsultantka DISC D3 – narzędzia badania kompetencji, które pomaga diagnozować i rozwijać potencjał.

Osobiście

Zapalona amatorka aqua fitness i zielonej herbaty. Jako zasłużony honorowy dawca krwi, wspiera ideę honorowego krwiodawstwa.