Przywództwo w Edukacji

Organizacje są tak dobre jak ludzie, którzy je tworzą.

Dlatego tak ważną rolę do spełnienia mają przywódcy, którzy są architektami i głównymi budowniczymi kultury organizacyjnej organizacji. To zadanie ma specyficzną wagę i ważność w instytucjach edukacyjnych takich jak uniwersytety i szkoły, gdzie osoby, które je tworzą mają bardzo wysoki poziom samodzielności a jednocześnie mają olbrzymi wpływ na to, jak wykonywana jest misja tejże organizacji.

Szkolenie Przywództwo w Edukacji zostało stworzone by wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające wyjście poza paradygmat zarządzania a wejście w bycie skutecznym przywódcą.

 

Dla kogo?

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
 • przedstawicieli organów prowadzących szkół,
 • dyrektorów instytutów, dziekanów, prodziekanów uczelni wyższych,
 • kierowników zakładów i katedr,
 • kierowników i koordynatorów projektów edukacyjnych,
 • nieformalnych liderów edukacyjnych.

 

Rezultaty i korzyści ze szkolenia dla uczestników

 • Prestiżowy Certyfikat potwierdzający ukończenie Programu, liczący się w procesie awansu zawodowego.
 • Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do obszernych materiałów, pozwalających na pogłębianie wiedzy w trakcie i po zakończonym szkoleniu.
 • Zdobycie nowoczesnej i sprawdzonej wiedzy w obszarze przywództwa oraz mentoringu.
 • Opisy działań krok po kroku, gotowe narzędzia i warsztaty opracowujące plany wdrożeń.
 • Sesje prowadzone przez autorytety oraz autorów wiodących publikacji branżowych.
 • Każdy uczestnik zostaje członkiem ogólnopolskiej sieci absolwentów Collegium Wratislaviense.
 • Promocja dorobku absolwentów oraz ich organizacji w mediach Collegium Wratislaviense.
 • Każdy uczestnik otrzymuje zniżkę i specjalną ofertę udziału w programach Collegium Wratislaviense.

Rezultaty i korzyści ze szkolenia dla organizacji

 • Wejście przywódców kierujących organizacją i zespołami na wyższy poziom działania.
 • Zmiana kultury organizacji na dającą większą sprawczość pracowników i zwiększającą ich zaangażowanie.
 • Wprowadzenie programów rozwoju osobistego i rozwoju talentów w oparciu o mentoring.
 • Wypracowanie wizji zmiany oraz kroków do jej realizacji.
 • Dostęp do skutecznych narzędzi z obszaru rozwoju przywództwa, zarządzania zmianą oraz mentoringu.
 • Indywidualne podejście i wsparcie przy wdrażaniu wniosków oraz rekomendacji.
 • Poznanie technik wyznaczania celów oraz sprawnego wdrażania właściwych zmian w organizacji.
 • Inspiracja do działania i wprowadzania właściwych zmian. Promocja organizacji w mediach Collegium Wratislaviense.

Zespół

Zobacz cały zespół

 

Program

Część I, dzień 1 i 2

16 godz

Zespół i kompetencje społeczne

 • Role grupowe (warsztat)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań

Motywowanie

 • Teorie motywacji
 • Delegowanie zadań
 • Informacja zwrotna
 • Zarządzanie przez wartości
Część II, dzień 3 i 4

16 godz

Kreowanie kultury i atmosfery organizacji

 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zaufaniem w zespole

Ja jako przywódca

 • Zarządzanie zmianą
 • Moje osobiste przywództwo
Część III – dodatkowy zjazd certyfikujący, dzień 5 i 6

16 godz

 • Przywództwo strategiczne – rozwijanie wizji przyszłości twojej organizacji, zwiększanie poziomu zaangażowania
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja zewnętrzna. Jak zarażać innych do twojego pomysłu, jak dostosować komunikat do różnych grup odbiorców
 • Negocjacje – skuteczne osiąganie zakładanych celów przy użyciu podstawowych i zaawansowanych technik negocjacyjnych

 

Metody pracy

Przywództwo
Zajęcia będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładu prezentującego sprawdzoną i inspirującą wiedzę z zakresu przywództwa i mentoringu. Pracujemy metodą harwardzkiego case study, wykorzystujemy prace zespołowe, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący zamierza kłaść nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbać o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu.

Rekomendacje

Przywództwo i Mentoring to świetne szkolenie dające możliwość wymiany doświadczeń w małej grupie, co powodowało bliskość relacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi. Przygotowane perfekcyjnie pod względem metodycznym i merytorycznym, inspirujące do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz kreatywności i innowacyjności w edukacji. Za szczególnie przydatne w pracy dyrektora szkoły uważam narzędzia służące wypracowywaniu wizji zmiany oraz analizowania i planowania procesu wprowadzania zmian.
Sławomira Czarnecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

 

Szkolenie poprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym oraz z dużym zaangażowaniem prowadzących. Na podkreślenie zasługuje występowanie wyraźnego efektu synergicznego osiąganego dzięki dobremu programowi i współpracy pomiędzy prowadzącymi – szkolenie jest spójną całością. Przekazywane treści oraz ćwiczenia warsztatowe mają duży walor praktyczny: klarownie i dobitnie pokazują kierunki koniecznych zmian, a następnie dróg ich osiągania. Prowadzący budują atmosferę otwartości służącej wymianie poglądów, uwag krytycznych oraz dyskusji pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu, co sprzyja pojawianiu się nowych pomysłów i rozwiązań dotyczących sfery akademickiej.
dr Małgorzata Kołodziejczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Województwa:  pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie

Damian Godlewski

damian.godlewski[at]cw.edu.pl
Tel. +48 799 336 113

Województwa:  podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie

Dominik Zielony

Dominik.zielony[at]cw.edu.pl
Tel. +48 533 269 288

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.