Przywództwo w Edukacji

Organizacje są tak dobre jak ludzie, którzy je tworzą.

Dlatego tak ważną rolę do spełnienia mają przywódcy, którzy są architektami i głównymi budowniczymi kultury organizacyjnej organizacji. To zadanie ma specyficzną wagę i ważność w instytucjach edukacyjnych takich jak uniwersytety i szkoły, gdzie osoby, które je tworzą mają bardzo wysoki poziom samodzielności a jednocześnie mają olbrzymi wpływ na to, jak wykonywana jest misja tejże organizacji.

Szkolenie Przywództwo w Edukacji zostało stworzone by wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające wyjście poza paradygmat zarządzania a wejście w bycie skutecznym przywódcą.

 

Dla kogo?

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
 • przedstawicieli organów prowadzących szkół,
 • dyrektorów instytutów, dziekanów, prodziekanów uczelni wyższych,
 • kierowników zakładów i katedr,
 • kierowników i koordynatorów projektów edukacyjnych,
 • nieformalnych liderów edukacyjnych.

 

Zobacz filmik, na którym Marcin Szala, Dyrektor programowy Collegium, prezentuje jedno z narzędzi wprowadzania zmian. To i wiele innych praktycznych narzędzi omawianych metodami warsztatowymi na szkoleniu Przywództwo w Edukacji!

Rezultaty i korzyści ze szkolenia dla uczestników

 • Prestiżowy Certyfikat potwierdzający ukończenie Programu, liczący się w procesie awansu zawodowego.
 • Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do obszernych materiałów, pozwalających na pogłębianie wiedzy w trakcie i po zakończonym szkoleniu.
 • Zdobycie nowoczesnej i sprawdzonej wiedzy w obszarze przywództwa oraz mentoringu.
 • Opisy działań krok po kroku, gotowe narzędzia i warsztaty opracowujące plany wdrożeń.
 • Sesje prowadzone przez autorytety oraz autorów wiodących publikacji branżowych.
 • Każdy uczestnik zostaje członkiem ogólnopolskiej sieci absolwentów Collegium Wratislaviense.
 • Promocja dorobku absolwentów oraz ich organizacji w mediach Collegium Wratislaviense.
 • Każdy uczestnik otrzymuje zniżkę i specjalną ofertę udziału w programach Collegium Wratislaviense.

Rezultaty i korzyści ze szkolenia dla organizacji

 • Wejście przywódców kierujących organizacją i zespołami na wyższy poziom działania.
 • Zmiana kultury organizacji na dającą większą sprawczość pracowników i zwiększającą ich zaangażowanie.
 • Wprowadzenie programów rozwoju osobistego i rozwoju talentów w oparciu o mentoring.
 • Wypracowanie wizji zmiany oraz kroków do jej realizacji.
 • Dostęp do skutecznych narzędzi z obszaru rozwoju przywództwa, zarządzania zmianą oraz mentoringu.
 • Indywidualne podejście i wsparcie przy wdrażaniu wniosków oraz rekomendacji.
 • Poznanie technik wyznaczania celów oraz sprawnego wdrażania właściwych zmian w organizacji.
 • Inspiracja do działania i wprowadzania właściwych zmian. Promocja organizacji w mediach Collegium Wratislaviense.

Zespół

Zobacz cały zespół

 

Program

Część I, dzień 1 i 2

16 godz

Zespół i kompetencje społeczne

 • Role grupowe (warsztat)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań

Motywowanie

 • Teorie motywacji
 • Delegowanie zadań
 • Informacja zwrotna
 • Zarządzanie przez wartości
Część II, dzień 3 i 4

16 godz

Kreowanie kultury i atmosfery organizacji

 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie zaufaniem w zespole

Ja jako przywódca

 • Zarządzanie zmianą
 • Moje osobiste przywództwo
Część III – dodatkowy zjazd certyfikujący, dzień 5 i 6

16 godz

 • Przywództwo strategiczne – rozwijanie wizji przyszłości twojej organizacji, zwiększanie poziomu zaangażowania
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja zewnętrzna. Jak zarażać innych do twojego pomysłu, jak dostosować komunikat do różnych grup odbiorców
 • Negocjacje – skuteczne osiąganie zakładanych celów przy użyciu podstawowych i zaawansowanych technik negocjacyjnych

 

Metody pracy

Przywództwo
Zajęcia będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywnego warsztatu z elementami mini-wykładu prezentującego sprawdzoną i inspirującą wiedzę z zakresu przywództwa i mentoringu. Pracujemy metodą harwardzkiego case study, wykorzystujemy prace zespołowe, praktyczne ćwiczenia (trening) oraz moderowaną dyskusję. Prowadzący zamierza kłaść nacisk zarówno na przekazanie wiedzy i prowadzenie procesu nabywania umiejętności w częściach warsztatowych, jak również dbać o przestrzeń dla osobistej refleksji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie realizowanego programu.

Rekomendacje

Przywództwo i Mentoring to świetne szkolenie dające możliwość wymiany doświadczeń w małej grupie, co powodowało bliskość relacji pomiędzy słuchaczami, a prowadzącymi. Przygotowane perfekcyjnie pod względem metodycznym i merytorycznym, inspirujące do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz kreatywności i innowacyjności w edukacji. Za szczególnie przydatne w pracy dyrektora szkoły uważam narzędzia służące wypracowywaniu wizji zmiany oraz analizowania i planowania procesu wprowadzania zmian.
Sławomira Czarnecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

 

Szkolenie poprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym oraz z dużym zaangażowaniem prowadzących. Na podkreślenie zasługuje występowanie wyraźnego efektu synergicznego osiąganego dzięki dobremu programowi i współpracy pomiędzy prowadzącymi – szkolenie jest spójną całością. Przekazywane treści oraz ćwiczenia warsztatowe mają duży walor praktyczny: klarownie i dobitnie pokazują kierunki koniecznych zmian, a następnie dróg ich osiągania. Prowadzący budują atmosferę otwartości służącej wymianie poglądów, uwag krytycznych oraz dyskusji pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu, co sprzyja pojawianiu się nowych pomysłów i rozwiązań dotyczących sfery akademickiej.
dr Małgorzata Kołodziejczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 

Szkolenie odbywa się w terminie 17 – 20 lipca oraz 21 -22 września

Koszt udziału:

Cena całości szkolenia to 1390 zł / 1890 zł.*

Cena obejmuje:

 • 32/48 godzinne szkolenie
 • Dostęp do platformy internetowej Scriptorium
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
 • Przerwy kawowe
 • Zniżki na pozostałe szkolenia Collegium Wratislaviense
 • W cenie 1890 zł proces certyfikacji

*UWAGA! Możliwe zniżki przy wcześniejszym zgłoszeniu oraz przy zgłoszeniu powyżej 3 osób!

Zaufali nam:

z01
z02
z03
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.