Program wdrożeniowy mentoring

Program Wdrożenia Mentoringu to kompleksowy program, dzięki któremu profesjonalny mentoring ma szanse odnieść sukces w Państwa organizacji!

Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych na praktykę) metod nauki, inspirująca się relacją mistrz-uczeń. Jej celem jest rozwinięcie potencjału mentee i przygotowanie go do czekających wyzwań. Mentor to doradca, konsultant wspierający mentee w rozwoju kompetencji, zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Pomaga mentee w refleksji nad swoim działaniem i stawianymi celami. Mentoring stosowany jest z powodzeniem na świecie w różnego rodzaju środowiskach: biznesowym, pozarządowym, obywatelskim.

photo-smallest-square

 

Dla kogo?

 • firm, przedsiębiorstw
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji administracji publicznej

Dlaczego mentoring?

W Stanach Zjednoczonych aż 71% firm z listy Fortune 500 stosuje mentoring. Metoda ta coraz szybciej zdobywa również zwolenników wsród polskich przedsiębiorców i pracowników różnych organizacji. W czasach, gdy masowye formy edukacji i szkoleń stają się niewystarczające, coraz więcej organizacji, szczególnie biznesowych, zainteresowanych jest wdrożeniem mentoringu do własnej kultury organizacyjnej i poszukuje wsparcia w tym zakresie. Mentoring wzmacnia kulturę organizacyjną, ułatwia przepływ wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji oraz ogranicza koszty związane z korzystaniem z zewnętrznych szkoleń. Profesjonalne przygotowanie mentorów jest jednym z kluczowych czynników powodzenia programu mentoringowego w organizacji!.

Dlaczego Collegium?

Opierając się na polskich i zagranicznych doświadczeniach mentoringu i edukacji spersonalizowanej, wypracowaliśmy oryginalny i skuteczny model pracy tą metodą. Konkretne narzędzia i mentorski know-how pomagają wydobyć potencjał pracowników, odkryć ich talenty i mocne strony, pokierować ich karierą oraz zmotywować do pracy i rozwoju.
Szkolenia prowadzone przez Collegium przygotowywane są również z myślą o rozwoju osobistym uczestników. Dobry mentor to osoba, która wciąż się rozwija. Diagnozowanie własnych mocnych stron, narzędzia samorozwojowe i praktyczne ćwiczenia są integralnymi elementami naszych szkoleń. To wszystko sprawia, że podjęcie się roli mentora jest prawdziwie ożywcze i inspirujące!

Zespół

Zobacz cały zespół

Korzyści z mentoringu i programu wdrożeniowego:

Dla organizacji:

 • lepsze przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków
 • maksymalizacja potencjału pracowników
 • wsparcie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji
 • wzmocnienie kultury organizacyjnej
 • wsparcie procesu sukcesji
 • poprawienie jakości komunikacji w ramach organizacji

Dla mentee:

 • zmotywowanie do rozwoju rozwoju zawodowego i osobistego
 • jasne sprecyzowanie celów zawodowych
 • szybszy wzrost kompetencji i szans awansu
 • odkrycie i wykorzystywanie swoich talentów w pracy
 • głębsze zrozumienie kultury organizacyjnej firmy
 • większa satysfakcja z pracy, lepsze zrozumienie jej znaczenia

Dla mentora:

 • rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych i liderskich
 • wzrost szans awansu
 • wzrost prestiżu i uznania
 • rozwój osobisty, refleksja nad sobą
 • poszerzenie horyzontów
 • możliwość wsparcia rozwoju innych i płynąca stąd satysfakcja

Pełny Program Wdrożenia Mentoringu obejmuje 64-godzin szkoleń oraz indywidualne doradztwo dla kierowników organizacji, dotyczące najefektywniejszego wykorzystania mentoringu w Państwa kontekście. Standardowo program jest prowadzony w formie czterech dwudniowych zjazdów, (8 godzin szkoleniowych każdego dnia). Istnieje możliwość dopasowania układu szkolenia do indywidualnych potrzeb i możliwości.

W ramach Programu oferujemy:

 • Badanie potrzeb organizacji, wyznaczenie celów programu
 • Szkolenie dla mentorów – rozwój kompetencji mentorskich
 • Szkolenie dla mentee – jak efektywnie korzystać z mentoringu
 • Indywidualne konsultacje z zakresu praktycznych aspektów wdrożenia mentoringu w organizacji
 • Indywidualne mentoriale i superwizje dla mentorów

 

Rekomendacje

Na partnera naszych projektów w tym zakresie wybraliśmy Collegium Wratislaviense, które zrealizowała dla nas 8-dniowy cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za współpracę z nowymi pracownikami. Szkolenia te oceniliśmy bardzo wysoko, zarówno pod względem zrozumienia naszych potrzeb, autorskich materiałów i narzędzi Collegium Wratislaviense oraz spójności całego programu. Trenerzy łączyli w sobie wysoki profesjonalizm, dążenie do celu, jak i otwartość na dynamikę pracy w różnorodnej grupie. Collegium kładzie duży nacisk na wdrożenie mentoringu oraz trwałość jego rezultatów – to bardzo istotny czynnik przy ocenie inwestycji szkoleniowej.
Widząc dobre efekty programu zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę z Collegium w zakresie wdrażania mentoringu w Grupie.
Rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.
Jakub Kamyk, członek Zarządu, Wiceprezes ds. Pracowniczych

Bardzo pozytywnie oceniam wkład Collegium w ten proces. W okresie 04.2011 – 08.2012 zrealizowaliśmy jeden z pierwszych w Polsce projektów mentorskich dedykowanych organizacjom biznesowym. Zadania powierzone Collegium obejmowały: zintegrowanie kadry menedżerskiej Grupy, wsparcie w wypracowaniu wspólnych wartości, zasad i procedur w Grupie; wypracowanie oraz wdrożenie odpowiedniego dla Grupy modelu mentoringu.
Z zadań tych zespół Collegium Wratislaviense wywiązał się bardzo dobrze, zarówno na poziomie tworzenia narzędzi i dokumentów wdrożeniowych, jak i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla wymagającego zespołu Grupy. Collegium Wratislaviense tworzą ludzie, którzy budzą szacunek, wiedzę teoretyczną łączą z praktycznymi pomysłami i narzędziami oraz wielkim zaangażowaniem. Projekt „Mentoring w Grupie Black point” oceniam jak dobrą inwestycję: dodał nam energii, wzmocnił zaangażowanie i motywację pracowników, dziele się wiedzą, świadomość wspólnych wartości i celów oraz integrację spółek tworzących Grupę. Jego pozytywne efekty są widoczne do dzisiaj.
Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.
Kamila Yamasaki, Wiceprezes Zarządu Black Point

Zaufali nam:

z01
z02
z03
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.