Program wdrożeniowy mentoring

Program Wdrożenia Mentoringu to kompleksowy program, dzięki któremu profesjonalny mentoring ma szanse odnieść sukces w Państwa organizacji!

Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych na praktykę) metod nauki, inspirująca się relacją mistrz-uczeń. Jej celem jest rozwinięcie potencjału mentee i przygotowanie go do czekających wyzwań. Mentor to doradca, konsultant wspierający mentee w rozwoju kompetencji, zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Pomaga mentee w refleksji nad swoim działaniem i stawianymi celami. Mentoring stosowany jest z powodzeniem na świecie w różnego rodzaju środowiskach: biznesowym, pozarządowym, obywatelskim.

photo-smallest-square

 

Dla kogo?

 • firm, przedsiębiorstw
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji administracji publicznej

Dlaczego mentoring?

W Stanach Zjednoczonych aż 71% firm z listy Fortune 500 stosuje mentoring. Metoda ta coraz szybciej zdobywa również zwolenników wsród polskich przedsiębiorców i pracowników różnych organizacji. W czasach, gdy masowye formy edukacji i szkoleń stają się niewystarczające, coraz więcej organizacji, szczególnie biznesowych, zainteresowanych jest wdrożeniem mentoringu do własnej kultury organizacyjnej i poszukuje wsparcia w tym zakresie. Mentoring wzmacnia kulturę organizacyjną, ułatwia przepływ wiedzy i doświadczenia w ramach organizacji oraz ogranicza koszty związane z korzystaniem z zewnętrznych szkoleń. Profesjonalne przygotowanie mentorów jest jednym z kluczowych czynników powodzenia programu mentoringowego w organizacji!.

Dlaczego Collegium?

Opierając się na polskich i zagranicznych doświadczeniach mentoringu i edukacji spersonalizowanej, wypracowaliśmy oryginalny i skuteczny model pracy tą metodą. Konkretne narzędzia i mentorski know-how pomagają wydobyć potencjał pracowników, odkryć ich talenty i mocne strony, pokierować ich karierą oraz zmotywować do pracy i rozwoju.
Szkolenia prowadzone przez Collegium przygotowywane są również z myślą o rozwoju osobistym uczestników. Dobry mentor to osoba, która wciąż się rozwija. Diagnozowanie własnych mocnych stron, narzędzia samorozwojowe i praktyczne ćwiczenia są integralnymi elementami naszych szkoleń. To wszystko sprawia, że podjęcie się roli mentora jest prawdziwie ożywcze i inspirujące!

Zespół

Zobacz cały zespół

Korzyści z mentoringu i programu wdrożeniowego:

Dla organizacji:

 • lepsze przygotowanie pracowników do wykonywanych obowiązków
 • maksymalizacja potencjału pracowników
 • wsparcie procesu przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji
 • wzmocnienie kultury organizacyjnej
 • wsparcie procesu sukcesji
 • poprawienie jakości komunikacji w ramach organizacji

Dla mentee:

 • zmotywowanie do rozwoju rozwoju zawodowego i osobistego
 • jasne sprecyzowanie celów zawodowych
 • szybszy wzrost kompetencji i szans awansu
 • odkrycie i wykorzystywanie swoich talentów w pracy
 • głębsze zrozumienie kultury organizacyjnej firmy
 • większa satysfakcja z pracy, lepsze zrozumienie jej znaczenia

Dla mentora:

 • rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych i liderskich
 • wzrost szans awansu
 • wzrost prestiżu i uznania
 • rozwój osobisty, refleksja nad sobą
 • poszerzenie horyzontów
 • możliwość wsparcia rozwoju innych i płynąca stąd satysfakcja

Pełny Program Wdrożenia Mentoringu obejmuje 64-godzin szkoleń oraz indywidualne doradztwo dla kierowników organizacji, dotyczące najefektywniejszego wykorzystania mentoringu w Państwa kontekście. Standardowo program jest prowadzony w formie czterech dwudniowych zjazdów, (8 godzin szkoleniowych każdego dnia). Istnieje możliwość dopasowania układu szkolenia do indywidualnych potrzeb i możliwości.

W ramach Programu oferujemy:

 • Badanie potrzeb organizacji, wyznaczenie celów programu
 • Szkolenie dla mentorów – rozwój kompetencji mentorskich
 • Szkolenie dla mentee – jak efektywnie korzystać z mentoringu
 • Indywidualne konsultacje z zakresu praktycznych aspektów wdrożenia mentoringu w organizacji
 • Indywidualne mentoriale i superwizje dla mentorów

Program realizowany w formie zamkniętej dla konkretnej instytucji.
Terminy szkoleń oraz cenę za za dzień szkoleniowy ustalamy indywidualnie z zamawiającym.
W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu:
Damian Godlewski – dyrektor ds. szkoleń
damian.godlewski@cw.edu.pl tel. 799 336 113

 

Rekomendacje

Na partnera naszych projektów w tym zakresie wybraliśmy Collegium Wratislaviense, które zrealizowała dla nas 8-dniowy cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za współpracę z nowymi pracownikami. Szkolenia te oceniliśmy bardzo wysoko, zarówno pod względem zrozumienia naszych potrzeb, autorskich materiałów i narzędzi Collegium Wratislaviense oraz spójności całego programu. Trenerzy łączyli w sobie wysoki profesjonalizm, dążenie do celu, jak i otwartość na dynamikę pracy w różnorodnej grupie. Collegium kładzie duży nacisk na wdrożenie mentoringu oraz trwałość jego rezultatów – to bardzo istotny czynnik przy ocenie inwestycji szkoleniowej.
Widząc dobre efekty programu zdecydowaliśmy się rozszerzyć współpracę z Collegium w zakresie wdrażania mentoringu w Grupie.
Rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.
Jakub Kamyk, członek Zarządu, Wiceprezes ds. Pracowniczych

Bardzo pozytywnie oceniam wkład Collegium w ten proces. W okresie 04.2011 – 08.2012 zrealizowaliśmy jeden z pierwszych w Polsce projektów mentorskich dedykowanych organizacjom biznesowym. Zadania powierzone Collegium obejmowały: zintegrowanie kadry menedżerskiej Grupy, wsparcie w wypracowaniu wspólnych wartości, zasad i procedur w Grupie; wypracowanie oraz wdrożenie odpowiedniego dla Grupy modelu mentoringu.
Z zadań tych zespół Collegium Wratislaviense wywiązał się bardzo dobrze, zarówno na poziomie tworzenia narzędzi i dokumentów wdrożeniowych, jak i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla wymagającego zespołu Grupy. Collegium Wratislaviense tworzą ludzie, którzy budzą szacunek, wiedzę teoretyczną łączą z praktycznymi pomysłami i narzędziami oraz wielkim zaangażowaniem. Projekt “Mentoring w Grupie Black point” oceniam jak dobrą inwestycję: dodał nam energii, wzmocnił zaangażowanie i motywację pracowników, dziele się wiedzą, świadomość wspólnych wartości i celów oraz integrację spółek tworzących Grupę. Jego pozytywne efekty są widoczne do dzisiaj.
Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Collegium Wratislaviense.
Kamila Yamasaki, Wiceprezes Zarządu Black Point

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

placeholder
Kontakt

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.