Akredytacja Tutorska /po PT/

photo-smallest-square

Nazwa programu: AKREDYTACJA TUTORSKA/ścieżka uproszczona/ 

Nadany tytuł: AKREDYTOWANY PRAKTYK TUTORINGU

Akredytacja Tutorska – Akredytowany Praktyk Tutoringu, jest autorskim programem kształcenia, stanowiącym następny stopień w rozwoju kariery zawodowej tutorów. Program Akredytacji Tutorskiej odpowiada na zgłaszaną przez wielu tutorów,  absolwentów Szkół Tutorów i Praktyka Tutoringu,  potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności tutorskich, przy jednoczesnym tworzeniu przestrzeni dla tutoringu na polskim rynku edukacyjnym. Program Akredytacji Tutorskiej to również proces wyznaczania standardów dla zawodu tutora.

Program Akredytacji Tutorskiej to propozycja profesjonalnej ścieżki rozwoju dla zawodu tutora.   

Collegium Wratislaviense, jako lider wdrożeń programów tutoringowych w Polsce, posiada niekwestionowaną wiedzę i doświadczenie które pozwoliły na  przygotowanie autorskiego, profesjonalnego programu rozwoju dla zawodu tutora.  Jesteśmy największą szkołą,  która rozpoczęła wdrażanie tutoringu w polskim systemie edukacyjnym. Wyznaczamy standardy dla zawodu tutora i nieustannie wytyczamy jego ścieżkę rozwoju.  Jako lider wdrożeń, gwarantujemy najwyższą jakość oraz poziom merytoryczny naszych programów.

 

Program Akredytacji Tutorskiej – ścieżka uproszczona,  jest przeznaczony  dla:

 • Absolwentów Szkoły Praktyków Tutoringu Collegium Wratislaviense.
 • Absolwentów innego udokumentowanego, specjalistycznego szkolenia z zakresu tutoringu /minimum 88 h szkoleniowych/. Szczegółowe wymagania dla tych kandydatów są udostępnianie na życzenie.

 

Przygotowany przez nas innowacyjny, autorski program Akredytacji Tutorskiej zakłada wyposażenie uczestnika programu w wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • Samodoskonalenie pracy własnej w zgodzie z kodeksem etycznym tutora.
 • Pogłębienie refleksji nad tożsamością tutora oraz własnej samoświadomości.
 • Nabycie umiejętności budowania marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym.
 • Analiza możliwości rynkowych dla zawodu tutora, nakreślenie możliwości biznesowych uczestników programu oraz wypracowanie profili i ofert tutorskich na ogólnopolskim portalu tutoring.edu.pl.
 • Zestaw gotowych narzędzi wspierający tutora w pracy z podopiecznym.

ZESPÓŁ

Zobacz cały zespół

PROGRAM

Moduł – 16h          2 dni

GRUPOWE SUPERWIZJE

Moduł ma na celu wymianę doświadczeń po przeprowadzonych spotkaniach tutorskich z podopiecznymi oraz umożliwia uczestnikom uzyskanie wsparcia w trudnych sytuacjach, z którymi się spotykają. Superwizje grupowe są również przestrzenią na znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które pojawiają się w praktyce tutorskiej.

KODEKS ETYCZNY TUTORA

Moduł ma na celu zapoznanie się i zrozumienie podstawowych zasad etycznych w pracy tutora oraz nabycie umiejętności podejmowania decyzji w przypadku dylematów etycznych, z którymi spotyka się tutor.

TOŻSAMOŚĆ TUTORA

Celem modułu jest podjęcie refleksji nad osobą tutora – w kontekście wartości, misji i tożsamości tutora. Umożliwia on podjęcie przez uczestników głębokiej autorefleksji nad sobą w roli tutora, co skutkuje pogłębieniem własnej samoświadomości.

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ TUTORA

Moduł ma na celu zdefiniowanie własnej marki jako tutora, wypracowanie sposobów budowania pozycji na rynku edukacyjnym, rozwijania komercyjnej oferty tutorskiej oraz jej promowania. Efektem modułu jest wypracowanie profili i ofert tutorskich uczestników na portalu ogólnopolskim tutoring.edu.pl

NARZĘDZIA INSPIRACJI  I ZMIANY PERSPEKTYWY

Moduł ma na celu wyposażyć tutorów w dodatkowe pomysły na prowadzenie atrakcyjnych i angażujących podopiecznych spotkań tutorskich.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Praktyczny warsztat mający na celu rozwijanie umiejętności zarządzania zmianą zarówno w procesie tutorskim jak i w kontekście osobistym.

WARUNKI UZYSKANIA AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

MODUŁ SZKOLENIOWY /1 ZJAZD

Ukończenie 16h modułu szkoleniowego.

TEST WIEDZY
Na końcu zjazdu odbędzie się 20-minutowy test sprawdzający znajomość podstawowych założeń metody tutoringu. Zagadnienia do testu zostaną udostępnione uczestnikom programu najpóźniej 3 tygodnie przed zjazdem. Do otrzymania akredytacji wymagane jest ukończenie testu na poziomie 75% możliwych do uzyskania punktów.

VIDEO LUB AUDIO ZE SPOTKANIA TUTORSKIEGO
Nagranie (video lub audio) przeprowadzonego przez siebie spotkania tutorskiego z podopiecznym. Spotkanie (lub jego fragment) powinien trwać minimum 20, a maksimum 45 min. Nagranie zostanie omówione z tutorem-superwizorem, który udzieli Kandydatowi do akredytacji informacji zwrotnej. Należy pamiętać, że nagranie spotkania powinno odbyć się po uzyskaniu zgody podopiecznego oraz jego rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej). Collegium Wratislaviense gwarantuje, że nie zostanie ono upublicznione ani wykorzystane do jakichkolwiek celów bez wiedzy i zgody podopiecznego i/lub jego rodziców

UROCZYSTY ODBIÓR ŚWIADECTW AKREDYTACYJNYCH PODCZAS  OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU TUTORINGU

Zakończeniem procesu akredytacji jest uroczysty odbiór świadectw akredytacyjnych, który będzie miał miejsce podczas Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu w Warszawie. Każdy Akredytowany Praktyk Tutoringu ma zagwarantowany bezpłatny udział w tym wydarzeniu.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

KORZYŚCI DLA TUTORÓW:

 • Pozyskanie najnowszej wiedzy, umiejętności i narzędzi tutoringowych a także nabycie praktycznych umiejętności tutorskich.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym a także umiejętność analizy rynku pod kątem rozwoju własnych projektów tutoringowych.
 • Otrzymanie świadectwa akredytacji wydanego przez wiarygodną instytucję, lidera wdrożeń programów tutoringowych w Polsce.
 • Możliwość odnowienia akredytacji gwarantująca utrzymanie optymalnego poziomu wiedzy i umiejętności tutorskich oraz utrzymania profilu tutorskiego na portalu informacyjnym tutoringu.edu.pl.
 • Satysfakcja z pracy dydaktycznej będąca efektem lepszych relacji z podopiecznymi i ich rodzicami.
 • Nowe możliwości rozwoju i awansu zawodowego poprzez koordynację projektów tutorskich w swoim środowisku pracy.
 • Współudział w budowaniu społeczności tutorów w Polsce, możliwość wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.
 • Dostęp do portalu informacyjnego oraz platformy edukacyjnej pozwalającej na ustawiczne wzbogacanie wiedzy.
 • Możliwość współpracy przy projektach realizowanych przez Collegium Wratislaviense.
 • Przynależność do elitarnej grupy zawodowej, otoczonej przez Collegium Wratslaviense wyjątkowym wsparciem.

 

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA TUTORÓW:

 • Zbudowanie profesjonalnej ścieżki rozwoju dla zawodu tutora.
 • Standaryzacja zawodu uwierzytelniająca posiadaną wiedzę i
 • Budowa społeczności tutorów pozwalająca na wymianę wiedzy i doświadczeń, nawiązywane kontaktów zawodowych.
 • Budowanie wiarygodności i rozpoznawalności tutorów poprzez autoprezentację w bazie tutorów akredytowanych na dedykowanym portalu edukacyjnym.

KOSZT

 • Koszt akredytacji w cenie super promo – 499zł
 • Koszt akredytacji w cenie promo – 549 zł
 • Koszt akredytacji w cenie standard – 599 zł

Cena obejmuje:

 • Realizację zajęć programu akredytacyjnego zakończonego sprawdzeniem wiedzy.
 • Indywidualna konsultacja z superwizorem dotycząca nagranego tutorialu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu.
 • Świadectwo akredytacji w oprawie.
 • Prezentację w bazie Akredytowanych Praktyków Tutoringu na tutoring.edu.pl
 • Możliwość dostępu do dedykowanej platformy edukacyjnej
 • Możliwość odnowienia akredytacji po upływie 2 lat.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Moduł szkoleniowy zostanie zrealizowany podczas jednego, dwudniowego zjazdu /16h/. W trakcie zjazdu zostanie również sprawdzony poziom wiedzy /test wiedzy/. Zagadnienia do testu zostaną przesłane do uczestników minimum 3 tygodnie przed zjazdem. Indywidualne superwizje odbędą się po przesłaniu przez uczestników nagrań tutoriali z podopiecznymi. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania tutoriali maksymalnie do miesiąca od zakończenia zjazdu. Dla celów akredytacji wymagamy 100% obecności na zajęciach. Zajęcia odbywają się w godzinach: 11-18 w pierwszym dniu oraz 9-16 każdego drugiego dnia.

DOSTĘPNE TERMINY

Na rok 2017

1-2.12.2017 Warszawa

9.10.12.2017 Gdańsk

Na rok 2018 

Warszawa: 14-15.04.2018 

Poznań: 21-22.04.2018 

Aktualne terminy i rodzaje promocji dostępne na stronie rejestracji.

KONTAKT

opiekun programu – Dorota Wlaźlak

dorota.wlazlak@cw.edu.pl, tel. +48 795 946 427

Rekomendacje

Uczestnictwo w Programie Praktyk Tutoringu pozwoliło mi zrobić kolejne kroki na drodze do stania się tutorem, czyli osobą, która potrafi wchodzić w rolę mistrza (z pokorą…) . Jest to tak, jak zobaczyć ścieżkę w lesie pełnym przecinających się duktów i nie tylko poddać się jej urokowi ale wejść w nią i poznać. Dobre rzeczy wymagają czasu, wytrwałości, trzymania się celu i dojrzewania – w Szkole Tutorów mogłam pytać i próbować – budować swoją ścieżkę inspirując i ucząc się od innych wędrowców.
Katarzyna Jędrzak

 

Jeżeli wydaje Ci się, że po uczestnictwie w pierwszym stopniu szkolenia o tutoringu wiesz już wszystko i jesteś pełen pasji, by podjąć się wyzwania by być Mistrzem dla swojego Podopiecznego to… uczestnictwo w Praktyku Tutoringu bardzo Ci w tym pomoże. Zobaczysz, jak wiele mogą wnieść w Twoją praktykę oferowane superwizje; Twoja pierwsza praktyka tutoringu, która odbywać się będzie pod czujnym okiem Twojego osobistego Tutora bardzo ci ułatwi Twoja pracę zwłaszcza, gdy napotkasz bariery niemożliwe do przebycia – Superwizor wspomoże Cię i przekonasz się, ze nie ma rzeczy niemożliwych!
Agnieszka Borysewicz-Filipek

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.