Nasz zespół

Piotr Jaworski

Trener / Mentor / Coach

Doświadczenie

Certyfikowany audytor, coach, mentor oraz trener z blisko 15-letnim doświadczeniem. Uznany ekspert w zakresie systemów zarządzania i kontroli oraz funduszy unijnych. Bogate doświadczenie w tym zakresie zaczął zdobywać już od końca lat 90-tych jako koordynator Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Po zakończeniu konfliktu na Bałkanach wdrażał plan pokojowy jako pracownik OBWE w Kosovie, Serbii i Macedonii. Szef zespołów audytu w największych polskich przedsiębiorstwach oraz agencji rządowej. Jako właściciel firmy doradczej PERA wdrażał systemy zarządzania ryzykiem w największych polskich miastach i uczelniach. Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Uzyskał status eksperta DG REGIO Komisji Europejskiej. Autor i ewaluator strategii rozwoju lokalnego na terenie całego kraju. Również jako coach i mentor szczególnie interesuje się kwestią skuteczności w określaniu i osiąganiu celów swoich klientów.

Edukacja

Piotr studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz UMCS w Lublinie. Absolwent programu studiów doktoranckich SGH oraz studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również program Team Coach w Norman Bennett Academy.

Osobiście

Wielki miłośnik wsi. To właśnie tam, wraz z kochaną żoną i czwórką dzieci, mieszka, uprawia winorośla i hoduje karpie. Odpoczywa biegając po lesie i słuchając dobrej muzyki z amerykańskiej wsi – blues i americana.