Nasz zespół

Paweł Jasiński

Trener / Tutor / Ekspert ds. jakości kształcenia

Doświadczenie

Paweł jest doradcą w karierze, nauczycielem akademickim w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz specjalistą ds. kształcenia jakości szkolnictwa wyższego. Od 15 lat wspiera ludzi w procesach rozwojowych. Specjalizuje się w odkrywaniu naturalnych predyspozycji i wykorzystywaniu ich w planowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego (ponad 1500h indywidualnych sesji doradczych). Jego zainteresowania naukowe związane są z dyscyplinami: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia i pedagogika w szczególności: budowanie i rozwój zespołów, rozwój talentów w organizacji, optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika, wewnętrzna motywacja do działania, przywództwo, podejmowanie decyzji, personalizacja edukacji. Przez 6 lat pełnił także funkcję Pełnomocnika Rektora CDV ds. zapewnienia jakości kształcenia. Do jego obowiązków należało przygotowanie, wdrożenie, ewaluacja i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia dla całej uczeni.

Edukacja

Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika i kulturoznawstwo. Ukończył szereg szkoleń doskonalących z zakresu m. in. coachingu, mentoringu, umiejętności trenerskich czy Design Thinking. Posiada uprawnienia do korzystania z narzędzi wspierających odkrywanie i rozwój potencjału osób, z którymi pracuje (m.in. InsightfulProfiler iP121, Everything DiSC Trainer & Facilitator).

Osobiście

Poza pracą – Paweł jest wielkim fanem tenisa ziemnego i jazdy na rowerze oraz zwolennikiem wolnego picia kawy o poranku.