Nasz zespół

Krzysztof Słaboń

Trener / Mentor

Doświadczenie

Certyfikowany trener, konsultant, mentor i tutor. Przeprowadził około 1700 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal. Kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi.
Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach (min. Gimnazjum 58 w Poznaniu, Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, Enea Operator, Fressenius Kabi).
Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

Edukacja

Z wykształcenia teolog i trener (Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK). Zwolennik idei kształcenia się przez całe życie.

Osobiście

Mieszka w Gliwicach z żoną i dwójką dzieci. Lubi ciągnące się godzinami śniadania w gronie bliskich i przyjaciół. Ceni też samotne wędrówki po górach, dobrą lekturę i kawę, najlepiej w tym samym czasie.