DRODZY NAUCZYCIELE!

Wasza praca z uczniami (zarówno ta codzienna z całymi klasami, jak i indywidualna w ramach tutoriali) wyznacza im drogę, motywuje do działania, wskazuje na ich mocne strony oraz wspiera w podejmowaniu decyzji, które mogą rzutować na ich przyszłe życie.

Życzymy Wam wielu sukcesów w edukowaniu młodych dorosłych.

Aby wesprzeć ten proces, udostępniamy Wam materiały warsztatowe Pawła Jasińskiego „Informacja zwrotna – element mapy drogowej w edukacji”.

Pobierz materiały warsztatowe!