UDOSTĘPNIJ

Dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami - Wspólnie zadbajmy o dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym. Poznaj naszą ofertę rozwojową. Zapraszamy do kontaktu!

Wspólnie zadbajmy o dostępność na uczelniach wyższych!

poznaj szczegóły projektu!

Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach Priorytetu 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego.

Cel projektu stanowi wsparcie dostępności uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami. Ma on wspierać działania prowadzące do poszerzania oferty szkolnictwa wyższego.

Pełny budżet projektu wynosi: 150 000 000,00 PLN. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w ramach projektu: 97%.

Termin zakończenia naboru wniosków: 18 stycznia 2024 r.

Poznaj szczegóły projektu 🔗
Dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami - Wspólnie zadbajmy o dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym. Poznaj naszą ofertę rozwojową. Zapraszamy do kontaktu!

w ramach projektu proponujemy…

skuteczne, wysoko oceniane warsztaty rozwojowe spersonalizowane dla pracowników uczelni wyższych.

Jako instytucja zajmująca się programami dla sektora edukacji i nauki, współpracujemy z najlepszymi uczelniami z całej Polski. Możemy podzielić się z Wami naszą wieloletnią praktyką, doświadczeniem oraz znakomitą kadrą trenerską. Mamy również doświadczenie realizowaniu projektów dotyczących dostępności uczelni wyższych.

Wiemy, jak ważne jest dostosowywanie placówek edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowaliśmy w tym zakresie wiele programów rozwojowych, które stanowią doskonałe uzupełnienie oferty szkolnictwa wyższego. 

Poniżej proponujemy tematy, które wzbudzają największe zainteresowanie wśród uczelni biorących udział w projekcie:

  • Szkoła Tutorów Akademickich / Akredytowany Praktyk Tutoringu;

  • Szkoła Mentorów;

  • Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji;

  • Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji podczas procesów dydaktycznych. 

Collegium Wratislaviense ma możliwość stworzenia kompleksowej ścieżki rozwoju dla pracowników i studentów uczelni wyższej dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

Nasza propozycja obejmuje:

  • analizę dotychczasowych doświadczeń uczelni w zakresie działań na rzecz dostępności i usług dla osób z niepełnosprawnościami;

  • wsparcie komórki odpowiedzialnej za dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami;

  • wdrożenie nowoczesnych, skutecznych rozwiązań;

  • wskazanie najbardziej efektywnych, dostosowanych do potrzeb studenta z niepełnosprawnościami możliwości prowadzenia zajęć;

  • prezentację spersonalizowanej ścieżki rozwoju umiejętności kadry akademickiej. 

Temat projektu dotyczącego dostępności uczelni wyższych jest niezwykle ważny, właśnie dlatego…

Wspólnie zadbajmy o dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistkami ds Szkoleń i Programów Rozwojowych! 📲