X MKT – strona główna

Barbara Habrych

autentyczność – czy może być kierunkiem na mapie do szczęśliwego życia?

W rozumieniu Carla Rogersa, autentyczność oznacza bycie „autorem” swojego życia, umiejętność zachowania spójności umożliwiającej dobre życie i wiążącej się z większym poczuciem sensu oraz celowości.

Badania prowadzone przez Stephena Josepha pokazały, że w porównaniu z innymi cechami osobowości autentyczność jest czynnikiem, który odróżnia osoby szczęśliwe od nieszczęśliwych. Stephen Joseph wskazuje na trzy aspekty autentyczności:

  1. Znajomość siebie (wiedza)
  2. Stanowienie o sobie (umiejętność, działanie)
  3. Gotowość do bycia sobą (postawa)

Jakie narzędzia może proponować tutor podopiecznemu pracującemu nad autentycznością?

Zapraszam na warsztat, podczas którego podzielę się narzędziami i moimi pomysłami ich wykorzystania. Zainspiruję Cię także do odkrywania autentyczności jako jednej z wartości, która powinna znaleźć się w „kanonie” celów w tutoringu.