Autor: Natalia Matejko

Podziel się

jak ogarnąć rozgwiazdę?

Zauważasz w swoim zespole nieskuteczną komunikację, różnice w stylach pracy, pogarszające się samopoczucie pracowników? 💭

Zmiana, którą przyniosła praca zdalna/hybrydowa sprawia, że współpraca w zespole i między zespołami może być utrudniona. Rozproszenie pracowników często powoduje bariery komunikacyjne, obniżenie efektywności, czy odizolowanie pracowników od zespołu, a nawet tworzenie się silosów. Nie bez znaczenia jest też frustracja pojawiająca się w sytuacji izolacji i braku zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych.

Nasi specjaliści od zarządzania zespołami rozproszonymi od lat wypracowują i aktualizują metody na skuteczną pracę w zespołach, które mierzą się z barierami komunikacyjnymi, obniżeniem efektywności, poczuciem izolacji czy tworzeniem się silosów. 🔎

Nasze szkolenie „Ogarnij rozgwiazdę – czyli jak zarządzać zespołem rozproszonym?” ma na celu:

(1) Poznanie specyfiki pracy zdalnej z punktu widzenia skuteczności zarządzania.

(2) Poznanie zasad wspierających pracę w trybie zdalnym/rozproszonym.

(3) Rozwój kompetencji przydatnych w zarządzaniu zespołem rozproszonym.

(4) Wypracowanie narzędzi przydatnych w pracy z własnym zespołem.

Zadbamy o to, aby Twój zespół rozwijał kompetencje przydatne w zarządzaniu zespołami rozproszonymi!💡

Chcesz ogarnąć rozgwiazdę? Powiedz o tym naszym specjalistom!
Poznaj szczegóły naszej oferty rozwojowej dla biznesu!